La Policia Local de Borriana, adherint-se a la campanya que a nivell nacional ha impulsat la Direcció General de Tràfic, ha realitzat entre els dies 11 i 17 de setembre de 2017 una campanya especial de tràfic sobre control de l'ús del cinturó de seguretat i sistemes de retenció infantil. Esta campanya ha sigut implementada per la Unitat de Prevenció d'esta Policia Local, recolzada pel Grup Operatiu de Resposta. Durant la campanya s'han establit punts de verificació en llocs com l'Av. 16 de juliol, Av. Juan Bta. Sanmartín, Rda. Músic Ibáñez, Av. Cardenal Tarancón, Pl. Estacioneta, Av. Jaime Sorell, Ronda Pere IV, Camí d´Onda i Pl. Amadeus Mozart. Durant la campanya s'ha controlat l'ús de sistemes de retenció infantil i cinturons de seguretat en un total de 2.502 vehicles, formulant-se un total de 60 butlletins de denúncia per no fer usos dels dits sistemes de seguretat. En conseqüència, el 2,4% dels vehicles controlats ha sigut denunciat per no fer ús d'ells. En concret:

 

-No fer ús del cinturó de seguretat el conductor del vehicle: 40 butlletins de denúncia. 

 

-No haver-hi ús del cinturó de seguretat ocupant del vehicle: 18 butlletins de denúncia. 

 

-No fer ús de sistema de retenció infantil: 2 butlletins de denúncia.

 

Com a conseqüència de la realització dels dits controls, s'han denunciat altres infraccions a la normativa en matèria de tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, en concret: 7 denúncies per infracció al Reglament General de Circulació, 5 denúncies per infracció al Reglament General de Vehicles i 1 denúncia per infracció a la Llei de l'Assegurança obligatòria de Vehicles de motor i ciclomotors.

 

És necessari recordar que, encara que s'ha incrementat l'ús del cinturó de seguretat i SRI, existixen encara greus llacunes, la qual cosa resulta difícilment intel·ligible a causa de la senzillesa del seu ús i la seua eficàcia. La seua utilització reduïx a la mitat el risc de mort en cas d'accident. En els últims anys s'ha observat una tendència estable del 25% de víctimes mortals en accident de tràfic que no feien ús del cinturó o SRI respecte al total registrat, sent un dels objectius de l'Estratègia de Seguretat Viària 2011-2020 "és aconseguir que cap xiquet perda la vida per no anar correctament assentat en una cadira adequada per al seu pes i talla".