• - La màquina pilonadora ja està realitzant els fonaments de l'estructura de la nova passarel·la fixa de formigó del Clot de la Mare de Déu


- La màquina pilonadora ja està realitzant els fonaments de pals llargs de l'estructura de la nova passarel·la fixa de formigó de l’Estany de la Vila o Clot de la Mare de Déu, que comporta la construcció d'un total de 20 pilons de formigó armat de 9 metres de profunditat i 650 mm de diàmetre, segons han avançat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que ha visitat els treballs, amb el regidor de Medi Ambient, Bruno Arnandis, i el regidor de la Zona Marítima, Vicent Aparisi.

Des de l'inici de les obres i fins ara, ha explicat l'alcaldessa, els treballs realitzats per a l'execució de “l’esperada” passarel·la fixa en la desembocadura del riu Anna han consistit en la construcció d'una atall temporal per a canalitzar i desviar el flux d'aigua per aconseguir una àrea de treball seca, que “lamentablement se’l van emportar les intenses pluges de l'11 i 12 de novembre, i s'ha hagut de tornar a construir”.

També s'ha realitzat el desviament de la línia de baixa tensió i de l'aigua potable, així com la canalització per al desguàs del Clot mentre s'efectuen les obres i la plataforma per a l'execució dels pilons de formigó armat. En aquests moments, s'està materialitzant la construcció dels pilons que va començar ahir i amb la previsió d'acabar-los a finals d'aquesta setmana.

Cal recordar que les obres de construcció de la passarel·la fixa per als vianants al Clot, entre el carrer les Terrasses i el carrer la Farola, és una actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc de l'estratègia Edusi del Programa de Desenvolupament Sostenible.

Vicent Aparisi i Bruno Aranandis han exposat que s'ha modificat el projecte inicial perquè durant l'execució de les obres s’ha observat la necessitat d'executar actuacions noves i millores a causa de “circumstàncies imprevisibles, que no alteren la naturalesa global del contracte”.

Així, en el projecte modificat s'han inclòs diferents millores com l'execució d'un desviament de la línia aèria de baixa tensió, necessària per a permetre la realització dels treballs de fonamentació profunda, i també la substitució de marcs prefabricats de formigó per lloses prefabricades que permet tindre una major capacitat de desguàs, ja que amb les prelloses s'elimina la grossària dels marcs.

El fet que la passarel·la dispose d'una major secció hidràulica de desguàs suposa tindre una millor resposta contra les avingudes d'aigua”, han manifestat els dos regidors.

A més, el projecte modificat contempla el soterrament de la línia de baixa tensió i de la telefonia a través de la futura passarel·la, i la substitució de les comportes en acer estructural, previstes inicialment, per unes altres d’acer estructural galvanitzat, que segons el parer d'Arnandis i d'Aparisi, “millora considerablement contra la corrosió en un ambient marí, alhora que comportarà un menor manteniment a realitzar pel personal de via pública o de l'empresa encarregada del manteniment de l’estany i, per tant, una racionalització de la despesa pública”.

Les noves actuacions, han assegurat, no comporten la necessitat d'un augment en el termini d'execució de les obres, per la qual cosa des del consistori mantenen el termini d'execució de 8 mesos i la previsió del final d'obres per a la primavera, a finals d'abril.

Mentrestant, l'Ajuntament ha tornat a reparar la passarel·la de terra que va ser destruïda en l'últim episodi de fortes pluges perquè mentre duren les obres de construcció de la passarel·la fixa es puga utilitzar l'actual passarel·la de terra compactada que compleix la seua funció quan el nivell de l'aigua és baix, però que el consistori ha de reparar constantment perquè els dos marges del riu estiguen comunicats amb les crescudes per fortes pluges, amb els temporals marítims i amb l'augment del cabal per l'aigua registrada en localitats de l'interior”.

Característiques

Segons es desprèn del projecte de construcció, la nova passarel·la se situa desplaçada cap a l'interior del riu Anna, modificant així la seua ubicació però situada dins de la Servitud de trànsit de Costes i ocuparà els 6 metres d'amplària de la citada Servitud. Una estructura que estarà preparada per a suportar el pas de vehicles, encara que serà d'ús per als vianants, i d'accés restringit a vehicles rodats d'emergència com ara ambulàncies, protecció civil, bombers”.

L'estructura es projecta per a una vida útil de 50 anys. A més, la passarel·la podrà ser depassada per l'aigua i suportarà les càrregues d'arrossegament produïdes per l'avinguda de projecte d'un període de retorn de 500 anys.

Per a facilitar l'eixida de l'aigua cap a la mar, comptarà amb una comporta de regulació del nivell de les aigües de l’estany tipus atall d'obertura manual. Amb aquesta comporta es podrà mantindre el nivell d'aigua del Clot, que és lleugerament superior a la de la mar i que disminueix cada vegada que es produeix el trencament de la passarel·la actual després de les cada vegada més freqüents crescudes del riu.

La resta de comportes seran abatibles de tipus clapeta o comporta de canal o sobreeixidor compensades estàticament per al funcionament a partir de l'empenta que provoque el flux d'aigua quan arribe a una certa altura associada a cabals a causa de crescudes per pluges intenses.