- Amb un pressupost de més de 2 milions d'euros té com a finalitat la reordenació del vial amb un carril ciclopeatonal i noves canalitzacions d’aigua potable i bombejos per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials

- La meitat de la immersió es destinarà a millorar el sistema de drenatge per a augmentar la capacitat de recollida d'aigua pluvial, a fi de tractar de mitigar les inundacions provocades per les pluges


La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives per a l'adjudicació del contracte d'obres de la remodelació del vial de l'avinguda Mediterrània en el tram que va des del port fins al carrer Joan Carles I, segons ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, el projecte té com a finalitat la reordenació del vial amb la construcció d'un carril ciclopeatonal el traçat de la qual discorrerà pel costat de la mar, i també la col·locació de noves canonades d'aigua potable i la instal·lació de noves canalitzacions i bombaments per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, així com la repavimentació del vial i el recobriment de les voreres.

Una actuació que, segons l'alcaldessa, “millorarà considerablement els serveis de la zona i suposaran una millora de cara a les pluges i possibles inundacions, amb l'augment del sistema de drenatge i la capacitat de recollida d'aigua pluvial, a fi de tractar de mitigar les inundacions provocades per les fortes pluges”.

Així mateix, ha indicat que la proposta actual d’obres afig més d’un milió d'euros respecte als avantprojectes anteriors de 2017, precisament per a millorar la xarxa de sanejament i pluvials, els bombejos, als quals s’afig un altre bombeig, la il·luminació i s'aprofita per a pavimentar tota l'avinguda Mediterrània.

El termini de les actuacions del projecte es preveu executar en 10 mesos des de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig i, una vegada completat, “permetrà tancar l'anell ciclopeatonal de la salut entre la ciutat i la zona marítima”, ha manifestat Safont.

El contracte s'adjudicarà pel procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària i licitació electrònica d'acord amb el projecte redactat per l'enginyer de camins municipal amb l'assistència tècnica d'Enginyeria Melcar SL, amb un pressupost base de licitació de 2.271.266 euros, que incorpora els corresponents estudis de Gestió de Residus, Geològic-Geotècnic i Bàsic de Seguretat i Salut.

La primera fase de les obres abastarà el tram entre la carretera del Port i el carrer Joan Carles I, tram on no hi ha afecció amb la zona del Domini Públic Marítim Terrestre, mentre que el segon tram, ha aclarit l'alcaldessa, “no es podrà realitzar fins que no es tinguen tots els permisos de Costes”.

Per part seua, el regidor d'Urbanisme i Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, ha ressaltat que la construcció d'aquest carril bici suposarà “amplis beneficis quant a mobilitat i seguretat ciutadana, i evitarem la demora en l'execució de les obres en la zona on és necessitaria autorització o concessió de Costes”, ha afegit.

Amb aquestes obres, ha manifestat, “tractem de minimitzar les interferències entre els ciclistes, vianants i vehicles, i crear una nova zona per als vianants al costat del carril bici i delimitar les zones d'aparcaments” i, d'aquesta manera, Borriana gaudirà d'una nova secció viària amb una vorera de 4 metres d'ample a la qual se li adossa una línia d'aparcaments de 2,2 metres d'ample.

La calçada amb 2 carrils de circulació, de 3,25 metres cadascun, separarà l'espai reservat per a vianants i bicicletes. El projecte contempla la col·locació d'una canonada d'impulsió d'aigua potable de polietilè que substituirà l'actual de fibrociment. També contempla noves canalitzacions i bombaments per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials que suposaran una millora de cara a les pluges i possibles inundacions. A més, es col·locaran bancs, papereres, nou enllumenat i s'està estudiant l'emplaçament d'arbres després de la petició dels veïns i les veïnes.