- Dirigida a les famílies i als professionals relacionats amb el món de la primera infància, amb la finalitat d'oferir-los suport professional


El servei d'Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI) de l'Ajuntament de Borriana ha programat una campanya de suport al desenvolupament infantil dirigida a les famílies i als professionals relacionats amb el món de la primera infància, amb la finalitat d'oferir-los suport professional, segons ha anunciat el regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer, acompanyat de les professionals Ana Vicent i Lina Puig.

En la presentació de la campanya han manifestat que “si tenim la informació adequada i recursos durant la primera infància dels nostres fills i filles, gaudim més de la criança i prevenim dificultats posteriors”.

Així, amb la finalitat de beneficiar aspectes del desenvolupament en la primera infància, la campanya consta de dos fases: una primera, amb accions de reactivació de la detecció precoç i, una segona, d'activitats per a proporcionar estratègies beneficioses per al desenvolupament infantil tant a familiars com a professionals.

Ana Vicent i Lina Puig han explicat que en la primera fase es mantindrà la coordinació amb professionals de l'educació i la sanitat, amb l’objectiu d'afavorir la reactivació de la detecció precoç de xiquetes i xiquets que puguen presentar algun factor de risc biològic o social o que presenten signes d'alerta en el desenvolupament, amb la intenció de poder oferir suport professional com més prompte millor.

En aquest sentit, consideren necessari, després d'aquests anys de pandèmia, “reactivar i tornar a donar prioritat a la detecció precoç, ja que a través de la detecció propiciem la intervenció professional com més prompte millor, i augmentem les possibilitats de millora”.

Per a les professionals de l’ADI, aquesta acció en edats primerenques “té un marcat caràcter preventiu i compensador”. I, per a això, l’ADI ha elaborat un nou material específic que es farà arribar als professionals a partir del proper mes d'abril, per a afavorir aquest objectiu, que inclou una sèrie d'ítems a tindre en compte per a la detecció de factors de risc o algun signe d'alerta.

Amb la detecció precoç de xiquets i xiquetes que puguen presentar factors de risc o desajustaments en el desenvolupament, des de l’ADI, han assegurat Lina Puig i Ana Vicent, “propiciem la intervenció professional i augmentem les possibilitats de millora, per la qual cosa aquesta acció en edats primerenques té un marcat caràcter preventiu i compensador”.

Paral·lelament, amb la finalitat d'oferir estratègies i recursos, tant a professionals com a famílies, per a beneficiar el desenvolupament dels menuts, l’ADI ha programat una sèrie d'activitats.

Entre les quals, han destacat una nova Jornada d'Educació Infantil i Atenció primerenca amb el títol “Acte comunicatiu infant-adult durant els primers anys (0-6). Context escolar i familiar", amb la qual es pretén oferir estratègies per a millorar la comunicació entre la infància i els adults, que tindrà lloc el pròxim 22 d'abril en el Centre Municipal de les Arts de 9.30h a 13.30h.

Organitzada per l’ADI amb la col·laboració del Cefire, la Jornada estarà impartida per dos excel·lents i reconegudes professionals: Rosa Vidiella Badell, pedagoga i educadora especialitzada, formadora de mestres i orientadora d'espais, edificis i equipaments, i Núria Ferrando Arrufat, fisioterapeuta infantil i psicomotricista i formadora de mestres.

Les inscripcions per a mestres i educadors en actiu serà a través de la pàgina web del Cefire <http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11019147>. Els altres professionals de l’educació infantil, famílies de xiquetes i xiquets menuts, han d’inscriure’s en l’Ajuntament de Borriana en el telèfon 630 717 097 de 9h a 13h de dilluns a divendres, fins que es cobrisquen les places.

D'altra banda, des de l’ADI es realitzaran una sèrie d'activitats per a continuar oferint estratègies que ajuden les famílies i afavorisquen una interacció positiva amb xiquetes i xiquets xicotets. Entre aquestes activitats les professionals han destacat l'edició de 4 nous microvídeos que es podran vore en la pàgina web de l’ADI <adi.burriana.es>, les temàtiques dels quals estan relacionades amb estratègies beneficioses per al desenvolupament infantil. Així mateix, es continuaran oferint microtertúlies relacionades amb aspectes del desenvolupament.

 

Microvídeos

Des de l’ADI es va valorar fa més d'un any la creació d’un canal informatiu amb continguts audiovisuals sobre el desenvolupament infantil, que comunicara i reforçara el seu treball a fi de disposar d'un canal ràpid, senzill i directe. S'han anat creant periòdicament microvídeos educatius per a proporcionar recursos, afavorir la reflexió i orientar sobre temes relacionats amb el desenvolupament infantil, en els quals han participat diversos professionals, amb la finalitat d'aportar estratègies als pares, mares i educadors per a ajudar els xiquets en el seu desenvolupament.

 

Microtertúlies

En les microtertúlies sobre desenvolupament infantil i educació que s'ofereixen des de l'espai de l’ADI es pot compartir en grup reduït inquietuds en relació a la criança de fills i filles amb altres famílies i amb acompanyament professional. Amb les microtertúlies “tractem de promoure la cultura d'una interacció familiar beneficiosa per als xiquets i xiquetes des d'edats primerenques, que contribuïsca a augmentar la qualitat de vida de pares i fills, a previndre possibles problemes que puguen sorgir sobre dificultats de criança, i que ajude a crear entorns favorables a un millor desenvolupament emocional, cognitiu, i social”, han precisat.