- D'aquesta manera, s'atenen les sol·licituds del teixit associatiu amb la finalitat de propiciar el desenvolupament de les iniciatives socials

- En els baixos de la plaça Tomás y Valiente que han quedat lliures després del trasllat dels dispersos Serveis Socials municipals al nou edifici al carrer València 29


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha signat la cessió de locals municipals a diverses entitats socials vinculades amb l'àrea de Serveis Socials Inclusius. Una proposta en la la línia de treball de l'increment de la cohesió social i d'impulsar la dinamització comunitària al barri la Bosca.

L'Ajuntament procedeix així a atendre les sol·licituds del teixit associatiu de la ciutat amb la finalitat de propiciar-hi el desenvolupament de les iniciatives socials que aquestes entitats, de manera altruista, presten a la societat borrianenca.

Es tracta de 7 locals per a sis entitats en els baixos de la plaça Tomás y Valiente i en les quals hi ha també una sala d'ús polivalent que han quedat lliures després del trasllat dels, fins fa a penes un mes, dispersos Serveis Socials municipals al nou edifici al carrer València 29. Per a la qual cosa el consistori ha adequat els locals en funció del nou ús.

Les entitats a les quals se'ls ha cedit locals són FISAT, l'Associació de Parkinson, AVAF, ACODIS, el Servei de mediació comunitària i administració en comunitats veïnals del parc públic d'habitatges de la Generalitat adscrites a l'EVHA, i la Fundació Alzheimer Salomé Moliner.

Sota els principis d'eficàcia i rendibilitat, el consistori actua així complint amb la responsabilitat sobre béns que són patrimoni municipal. El consistori ha adequat els locals per a ampliar-ne l'ús compartit a les entitats de caràcter social.

Per a això, prèviament des de l'Ajuntament, s'han mantingut reunions amb les entitats socials amb vinculació amb l'àrea social a fi i efecte de valorar les necessitats de cada entitat per a la proposta de la cessió d'espais de forma personalitzada, ajustant-los a les característiques dels emplaçaments que van quedar disponibles després del trasllat de les instal·lacions.

Totes les entitats proposades han manifestat la necessitat, puntual o periòdica, d'organitzar activitats que requereixen un espai diàfan, polivalent i adequat per a desenvolupar activitats grupals dirigides a les persones a què atenen.

La sala d'usos polivalents o múltiples es dirigeix per tant a dotar d'un espai compartit dirigit a l'organització d'activitats de major aforament que haurà d'adequar-se a l'activitat programada, com ara tallers formatius, píndoles, grups d'ajuda mútua, entre d’altres.

Les activitats programades en aquesta sala seran coordinades pel departament de Serveis Socials, a fi de la seu agenda. La difusió i, en el seu cas, la inscripció a l'activitat serà assumida per l'entitat organitzadora. L'obertura i tancament de la sala serà assumida per FISAT, que facilitarà un telèfon de contacte a totes les entitats que usen la sala per tal d’organitzar-ne la logística.

Aquesta iniciativa de la cessió de locals a entitats és un projecte en la línia d'altres accions ja mampreses per l'Ajuntament de Borriana, tant en l'àmbit urbà com social, entre les quals cal destacar el Servei de Coordinació i dinamització del Pla d'Acció Comunitària del barri la Bosca, en funcionament des de gener d’enguany.

També a altres actuacions urbanístiques mampreses i de rehabilitació d'espais en el barri la Bosca que es destinaran a la realització d'activitats de marcada perspectiva comunitària, de diversa índole dirigida a la població en general però amb especial incidència als col·lectius de major vulnerabilitat arreplegat en el diagnòstic, com ara persones majors i infància, adolescents i joves.

- Destina 15.000 euros per a donar suport a les accions de promoció personal i social de sectors vulnerables de la població

- El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny i la informació de la convocatòria es pot consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>

 

L'Ajuntament de Borriana destina enguany un total de 15.000 euros a la concessió de subvencions públiques per a projectes de promoció personal i social que realitzen associacions i entitats socials sense ànim lucratiu dirigits a sectors vulnerables de la població, i suposa un increment de 2.000 euros més que en 2022

La convocatòria i les bases d'aquestes subvencions, que es concedeixen en règim de concurrència competitiva, s'han publicat en l'apartat de seu electrònica de la pàgina web municipal.

Segons s'estableix en les bases, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions i entitats socials sense ànim de lucre amb domicili social al municipi o que realitzen activitats i projectes dirigits a la població de Borriana, amb una antiguitat mínima d'un any des de la data de constitució.

Els programes han d'estar enfocats a sectors de la població relacionats amb l'atenció a famílies, menors d'edat en situació de risc o desprotecció, dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, minories ètniques, malalts crònics, persones immigrants, transeünts, refugiats, asilats o qualsevol altre sector vulnerable.

A més, només podrà presentar-se un projecte per associació o entitat i s'exclouen els projectes o programes d'inserció de malalts mentals perquè ja existeix una altra convocatòria específica.

Per a la concessió de les subvencions s'aplicaran diferents criteris entre els quals es valorarà la qualitat del projecte a través de la descripció, la fonamentació, objectius, beneficiaris, activitats, temporització, recursos propis, adequació i interès de l'objectiu del projecte en relació a la realitat social del municipi i les necessitats que presenta.

Igualment, en l'adjudicació es tindrà en compte la incidència del projecte en persones residents en la localitat per a la qual cosa haurà de quantificar-se el nombre de persones a què atendrà el projecte residents en la localitat i quina proporció suposa aquesta quantitat en el nombre total de persones ateses per l'associació o entitat social.

També es prioritzarà que la població beneficiària de les actuacions siga de col·lectius en risc d'exclusió. A més, es tindrà en compte l'experiència acreditada de l'entitat i el caràcter innovador del projecte.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, amb l’ús del tràmit electrònic adequat o, en el seu defecte, el d’Instància General, adjuntant els models normalitzats establerts en aquest cas que figuren com a annexos en les bases. La convocatòria i annexos es poden trobar i consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>

El termini de presentació de sol·licituds, després de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, és del 12 al 30 de juny de 2023.

curso de los Servicios Sociales  municipales de Burriana“En familia y en el mundo”,
  • - El curs està dirigit a mares i pares interessats a potenciar el seu paper com a transmissors de valors i a aconseguir una millor criança de les filles i fills

  • - Les quatre jornades formatives es realitzaran el dilluns 8, 15, 22 i 29 de maig de 17.15h a 19.15h al nou edifici de Serveis Socials del carrer València, 29


L'àrea municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana a través de la fundació FAD ha organitzat un curs amb el títol “En família i en el món, dirigit a mares i pares interessats a potenciar el seu paper com a transmissors de valors de participació social, i a conèixer la disciplina o l'educació en positiu per a aconseguir una millor criança de les filles i els fills.

Les sessions gratuïtes de tallers grupals, dinamitzades per personal especialitzat i amb experiència, és realitzaran de vesprada per a facilitar-ne la participació. Així, les quatre jornades formatives és realitzaran el dilluns 8, 15, 22 i 29 de maig de 17.15h a 19.15h, al nou edifici de Serveis Socials situat en l'antic ambulatori (carrer València, 29). En cas de necessitat s'habilitarà un espai de cura de fills i filles de les persones participants.

L’objectiu és millorar la capacitació de pares, mares i mediadores en els processos d'ensenyament i aprenentatge orientats al desenvolupament de valors socials. Per a formar part d'aquests tallers grupals que ofereixen els serveis socials municipals de Borriana s'ha de realitzar prèviament la inscripció en <https://docs.google.com/forms/u/1/d/1fl9fdhagbzss4izowmdcdqdednw-qbsrwzl9xvup7j8/edit>.

Aquesta acció s'emmarca en l'objectiu de contribuir al desenvolupament de la ciutadania a través de dinàmiques grupals que fomenten la formació de famílies, mares, pares i familiars, sobre temàtiques de desenvolupament sostenible i educació en positiu.

El projecte espera arribar a les famílies amb la finalitat d'afavorir que els missatges educatius que els fills i filles reben a l'escola i en la família siguen coherents.

S'espera que, en finalitzar, els participants siguen conscients que les seues decisions afecten no sols les pròpies vides i les dels seus fills, sinó també les de les altres persones, fins i tot desconegudes i llunyanes, i que, en les seues famílies i en la comunitat, és essencial fomentar la participació en propostes de canvi per a aconseguir un món més just i equitatiu.

- Després de la reforma integral de l'edifici de l'antic ambulatori del carrer València realitzada per l'Ajuntament amb fons Feder

- Per a reubicar i concentrar els Serveis Socials municipals i mantindre les oficines del CAISS

- El trasllat definitiu dels Serveis Socials està previst que es realitze de l'11 al 14 d'abril, i l'obertura definitiva es preveu el 18 d'abril


L'Ajuntament de Borriana mostrarà a la ciutadania el nou edifici dels Serveis Socials municipals en una jornada informativa de portes obertes prevista per a demà divendres 31 de març de 10 a 13 hores. Un edifici que conjumina i concentra tots els serveis socials, després de les obres de condicionament i de reforma integral de l'antic ambulatori del carrer València, que ja ha sigut equipat i compta amb tots els permisos oportuns, segons ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Amb aquesta jornada, ha explicat l'alcaldessa, “volem donar a conèixer als veïns i les veïnes i a les entitats socials aquesta nova infraestructura que reubica i concentra els Serveis Socials municipals, fins ara dispersos, i acaba definitivament amb la provisionalitat de les deficients dependències actuals per a situar-los en aquest edifici modern i renovat, que millora els serveis d'atenció al públic”.

Maria Josep Safont, amb bona part de la corporació, ha participat en la jornada i ha mostrat la seua satisfacció pel trasllat al nou edifici, perquè són unes instal·lacions que, a judici seu, “dignifiquen els serveis socials municipals”, i que ha qualificat de “modernes, espaioses i eficients, i compleixen amb les expectatives i necessitats del personal, dels equips professionals i de la ciutadania”.

Amb el nou edifici, ha assenyalat Safont, “mostrem una imatge digna i renovada” dels Serveis Socials municipals i, alhora, “oferim uns serveis més moderns, professionals, pròxims i inclusius”. Sobre aquest tema ha avançat que el trasllat definitiu dels serveis està previst es realitze de l'11 al 14 d'abril, i l'obertura definitiva es preveu per al 18 d'abril.

Una obertura que, ha declarat l'alcaldessa, s'ha dilatat en el temps a causa de “retards en el final de les obres i també en alguns tràmits per permisos i autoritzacions que s'han demorat més enllà del que hauria estat desitjable”. Sobre aquest tema ha recordat que l'edifici va finalitzar les obres al novembre i al desembre va ser equipat.

El nou edifici, en què es comparteix una zona amb l'Oficina d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, ha subratllat l'alcaldessa, compleix amb l'objectiu de “millorar les instal·lacions de l'antic edifici i revifar i dinamitzar l'entorn de la zona urbanística de la Bosca, amb la finalitat de progressar dia a dia i incidir positivament en la gestió de les necessitats socials de la ciutat de Borriana”.

Maria Josep Safont també ha assenyalat que les obres de remodelació i reforma de l'edifici han suposat la millora completa de l'edifici preexistent que ocupa una parcel·la amb una superfície de 879m², amb la conservació de l'estructura, cobertes i parcialment els tancaments, amb una inversió d'1.710.000 euros. L'actuació ha sigut cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del Programa Operatiu de Creixement Sostenible.

Les obres de reforma, ha indicat l'alcaldessa de Borriana, adjudicades a Urbamed Infraestructures SL, ha comprès dos actuacions clarament diferenciades, en les quals la major part de l'edifici s'ha destinat a la recol·locació dels Serveis Socials i, d'altra banda, part de la superfície de la planta baixa, que ja es va habilitar al setembre de 2021, s’ha destinat com a local independent a les oficines del CAISS.

L'equipament i el mobiliari, es van adjudicar amb un pressupost de 132.000 euros que l'Ajuntament tenia reservats d'una modificació de crèdits de part dels romanents, i també aprofitant mobiliari ja existent.

 

Procés

Maria Josep Safont ha mostrat la seua satisfacció per la realització d’un objectiu que s'ha pogut realitzar “per fi”, després d'un llarg procés i reiterades peticions i gestions des de l'any 2012, que va finalitzar amb la signatura a finals de l'any 2019 de l'acord de cessió d'ús per 30 anys de l'edifici per part del Govern de l’Estat a favor de l'Ajuntament de Borriana, “qüestió fonamental per a rebre els diners dels fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici”, ha aclarit.

Sobre aquest tema, ha puntualitzat que l'antic ambulatori era “un edifici situat dins del nucli urbà, de propietat estatal, en desús i un estat de preocupant abandonament durant més de 15 anys”. En aquest sentit, ha recordat que l'edifici albergava, fins a 2003, el Centre de Salut del municipi que va quedar en desús després de la inauguració del nou Centre de Salut.

Amb l'entrada de la nova corporació en 2015, ha afirmat la primera edil, l'equip de govern “va reprendre la reivindicació, realitzant continus i efectius contactes amb tots els estaments implicats, a fi de modificar la temporalitat de la cessió que impedia l'aplicació de subvencions dels Fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici.

- El govern municipal ha adjudicat el servei de gestió del CAP a la Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, Cocemfe Castelló


El govern local de Borriana obrirà dilluns 3 d’abril el Centre d'Atenció Primerenca (CAP) comarcal, després d'adjudicar el servei de gestió a la Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, Cocemfe Castelló, per un preu anual de 195.200 euros, segons ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

El CAP, segons ha precisat Maria Josep Safont, orientat al tractament fisioterapèutic i logopèdic atendrà la població infantil entre 0 i 6 anys, amb discapacitat o risc de patir-la, que haja sigut derivada prèviament per especialistes de la Conselleria.

El centre, ha explicat, oferirà prestacions de diagnòstic, coordinació amb els recursos comunitaris i atenció individual i familiar, a més del tractament fisioterapèutic especialitzat i logopèdic, també hi haurà serveis de psicologia, pedagogia i estimulació, i serà un centre que atendrà xiquets i xiquetes també d'altres localitats.

Es tracta, ha valorat l'alcaldessa, d'una obertura “molt esperadai no exempta de dificultats i demores en part a causa de la pandèmia, perquè la finalització de les obres de reforma integral i de rehabilitació de l'edifici situat a l’avinguda Corts Valencianes, va coincidir amb les restriccions i es va haver de tornar a adequar algunes zones per a adaptar-les a les mesures sanitàries per la covid.

Una volta acabada la nova reforma i equipat el local es va posar a disposició de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a les autoritzacions i tràmits pertinents, perquè és l'encarregada del finançament de la gestió del CAT, a través del contracte programa, per a fer realitat aquesta iniciativa, obrir-ne les portes i posar en marxa el servei.

L'últim escull ha sigut la contractació del servei per part de l'Ajuntament després de l'obertura del procediment obert i l'anunci de licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic el 2 de gener d'enguany, a la qual es van presentar tres ofertes.

Finalment, l'Ajuntament ha adjudicat el servei de gestió a Cocemfe Castelló, a través del contracte que es va formalitzar ahir i entrarà en vigor el pròxim 1 d'abril amb una duració fins al 31 de desembre de 2024, segons el que es preveu en el Contracte Programa subscrit en data 3 de desembre de 2022 entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament de Borriana.

Cal recordar que el Centre d'Atenció Primerenca ocupa 224 dels 386 metres quadrats de l'immoble reformat de titularitat municipal en l'avinguda Corts Valencianes, i disposa de tres sales de consulta, una sala polivalent, dos despatxos i la zona d'espera. La resta de la nau acull una aula de formació per a la Policia Local.

La regidora de Serveis Socials, Esther Meneu, ha visitat el CAT acompanyada de personal de Serveis Socials i professionals de Cocemfe Castelló per a ultimar la posada a punt de cara a l'obertura del centre prevista per al dilluns 3 d'abril.

- L'Ajuntament pretén aportar una millora en la cohesió i la convivència veïnal i alhora oferir un punt d'atenció municipal en el mateix barri

- Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l’SME i del CEIP Roca i Alcaide, i està emmarcada en l'estratègia Edusi, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder)


L'Ajuntament de Borriana inicia les sessions de les activitats de dinamització comunitària al barri la Bosca que pretenen aportar una millora en la cohesió i la convivència veïnal, alhora que ofereixen un punt d'atenció municipal en el mateix barri, segons ha anunciat la regidora d'Inclusió, Maria Romero.

Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració del Servei Municipal d'Esports (SME) i del CEIP Roca i Alcaide, i està emmarcada en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (Edusi) de Borriana, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Unió Europea.

Es tracta d'una sèrie de tallers gratuïts i oberts a tota la ciutadania amb l'únic requisit de tindre més de 14 anys. Per a inscriure's es podrà utilitzar el QR que apareix en els cartells repartits pel barri o personar-se en el punt d'atenció ciutadana al carrer Pablo Ruiz Picasso, 8 (enfront del col·legi) els dimecres de 13h a 18h o dijous de 9h a 18h.

El primer taller serà Activa-t, que es realitzarà cada dimarts a la vesprada de 18.30h a 20h per a oferir activitats esportives en el mateix centre educatiu. També s’oferiran uns altres tallers com ara classes de valencià i castellà, i tallers de percussió i art o de busca d'ocupació.

Maria Romero ha explicat que per a avançar en la cohesió i la inclusió social de la totalitat de la ciutadania borrianenca “és necessari atendre preferentment les àrees municipals més vulnerables i necessitades d'intervenció a diferents nivells i per diverses circumstàncies. Per això, el govern municipal considera indispensable portar endavant una regeneració física, econòmica i social del barri la Bosca a través dels fons europeus”.

Per a això, ha continuat, l'Ajuntament “va dur a terme un diagnòstic participatiu del barri que va comptar amb la veu de diferents agents que intervenen en la zona, així com diferents persones del veïnat que voluntàriament van voler aportar el seu punt de vista. D'aquest diagnòstic i procés participatiu va sorgir un Pla d'Acció per a executar sota el paraigua del Pla d'Inclusió Municipal”.

Dins d'aquest Pla d'Acció per a la regeneració urbana i social del barri la Bosca, l'Ajuntament va licitar el servei d'un projecte d'acció social d'incidència per a dinamitzar i coordinar inicialment els accions contemplades en el mateix pla, que responen a qüestions urbanístiques i també socials.

El projecte adjudicat a l'entitat Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás per 45.000 euros, respon a 8 mesos d'acció que, segons el parer de Maria Romero, pretén ser “un primer impuls per a desenvolupar les accions socials del Pla, de manera que l'Ajuntament puga sol·licitar en el futur una addenda amb la Generalitat Valenciana per a incloure el barri en un projecte de Barris Inclusius i puga rebre fons autonòmics per a desenvolupar-lo amb més contundència i estabilitat”.

Balance Vives Emplea Burriana 2022
  • - Un total de 24 persones han aconseguit inserir-se en el món laboral gràcies a aquest programa d'ocupació d'Acció contra la Fam


El programa Vives Emplea Saludable d'Acció contra la Fam, en què col·labora l'Ajuntament de Borriana, ha aconseguit la inserció laboral de 24 persones, segons es desprèn del balanç de l'edició de 2022.

Les dos edicions d'aquest programa que s'han desenvolupat en 2022, una de febrer a juny i una altra de setembre a desembre, han comptat amb 163 persones interessades, de les quals se n’han seleccionat 50, en concret 38 dones i 12 homes. De les 24 insercions laborals, 20 en són de dones i 4 d'homes.

En aquest sentit, després de la reunió de coordinació mantinguda amb les responsables del programa, la regidora de Polítiques Actives d'Ocupació, Esther Meneu, ha assenyalat que “aquests programes són tot un èxit” i ha assegurat sobre els resultats que és “encoratjador l'elevat nombre d'insercions laborals que es continuen aconseguint en cada nova edició”.

A més, la regidora de Diversitat i Inclusió, Maria Romero, ha explicat que durant els sis mesos de desenvolupament del programa, les persones participants han pogut “millorar les competències personals, com ara els hàbits de salut o d'oci, així com aprendre a treballar en grup i buscar ocupació”.

Valoració

Les persones participants han valorat el programa amb un 4,8 sobre 5 i recomanarien el programa amb un 9,9 sobre 10. Pel que fa a les activitats, un 95% de les persones consideren que les sessions grupals els han ajudat a desenvolupar les competències necessàries per a trobar un lloc de treball i l’assessorament individual els han motivat en la busca d'ocupació amb el plus de la perspectiva saludable.

Prop de 50 empreses col·laboradores

Vives Emplea Saludable és un programa d'Acció contra la Fam orientat a fer costat a les persones desocupades en la busca de treball, però fent-ho en grup i amb la perspectiva de la salut. Constitueix una nova manera de buscar ocupació, ja que afavoreix el desenvolupament i millora de les competències claus per a l'ocupació, com ara la motivació, l'autoconeixement, el treball en equip, la comunicació o la negociació a través d'eines de coaching, treball grupal, acompanyament individualitzat, voluntariat corporatiu i intermediació amb empreses, tallers oferits per persones expertes en salut, sessions d'activitat física i millora de competències digitals.

Les persones participants milloren les habilitats per a l'ocupació, i aprenen a preparar un bon currículum o a fer una bona entrevista, tot alhora que milloren els seus hàbits de vida perquè siguen més saludables i descobreixen les seues potencialitats, defensant quin objectiu professional volen aconseguir, treballant en la seua pròpia motivació i millorant.ne l’autoestima. Cada equip de Vives Emplea està format per 25 persones que de manera proactiva i amb el suport d'una coordinadora impulsen la seua cerca d'ocupació.

Acció contra la Fam compta amb una xarxa d'intermediació a la Comunitat Valenciana amb prop de 50 empreses col·laboradores per a contractar els participants dels seus programes o secundar-los a través de mentoring i pràctica. Els projectes compten amb el finançament del Fons Social Europeu i la col·laboració de l'Ajuntament de Borriana.

Fiesta de Navidad 2022 del barrio la Bosca en Burriana
  • - Celebrada ahir de vesprada, va comptar amb una assistència al voltant de tres-centes persones

  • - Organitzada per la fundació FISAT en col·laboració amb l'Ajuntament i altres entitats


L’Ajuntament de Borriana i la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás s'han unit per a organitzar, per tercer any consecutiu, una festa nadalenca al barri de la Bosca i celebrar d'aquesta manera una trobada veïnal amb l'arribada de Nadal. Una activitat que ha comptat, a més, amb la col·laboració d'altres entitats municipals d'acció en la zona.

Enguany, l'escenari triat ha sigut la plaça Francisco Tomás i Valiente que ha reunit prop de 300 persones i ha sigut, sens dubte, un bon punt de trobada entre veïnat i entitats col·laboradores com ara Creu Roja, el Consell Local de la Joventut, Falla la Bosca, CEIP Roca i Alcaide, la Federació de Comerç, l'Agrupament Escorta Borriana, el Centre Juvenil Salesià Porta Oberta i el Servei de Mediació Comunitària de la GVA que gestiona la Factoria.

L'activitat, que ha comptat amb un berenar popular, ha resultat un èxit gràcies a les diferents activitats preparades gratuïtes i obertes a la població. La Factoria, Creu Roja i Fisat han oferit una sèrie de tallers de manualitats nadalenques i, per part seua, els joves de FISAT, CJPO i AEB han oferit jocs i activitats infantojuvenils.

La Federació de Comerç, per la seua part, ha col·laborat aportant elements per a la decoració de la plaça i l'alumnat del CEIP Roca i Alcaide ha aportat el seu gra d’arena animant al públic amb cançons de Nadal.

La festa celebrada ahir de vesprada va comptar amb la presència de la regidora d'Inclusió, Maria Romero, i d’altres representants municipals, i és en paraules de la regidora, “sens dubte, una manera de materialitzar la dinamització veïnal, un dels objectius que ens plantegem amb el Pla d'Acció per a Regeneració social i urbana del barri de la Bosca”.

Romero ha destacat, a més, “la bona col·laboració entre entitats socials i administració per a dur a terme iniciatives que promoguen la convivència veïnal i la inclusió”. Accions que, segons ha assegurat, “continuaran gràcies al projecte de dinamització del Pla d'Acció Social del barri que ha licitat el municipi i que veurà la llum el trimestre que ve amb l'inici de les obres en la plaça sense nom.

De fet, aprofitant la cita de la festa nadalenca, s'han millorat ja les lluminàries de la plaça, una millora que es trobava pendent d'executar.

Les diferents representants municipals van agrair la iniciativa de l'entitat social FISAT, amb una forta presència en el municipi quant a projectes socials, que compta amb el pis Don Bosco en el mateix barri, i ha sigut l'encarregada de coordinar a tots els agents socials que han participat en la cita.

En definitiva, la trobada ha resultat un èxit en què s'han implicat tant el veïnat com les entitats socials i diferents departaments municipals i que, que segur que queda ja instal·lada en l'agenda nadalenca municipal.