Charla informativa para j´venes burrianenses sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual
CCharla para jóvenes sobre enfermedades de transmisión sexual
  • El dilluns 29 de novembre en l'Auditori Juan Varea, organitzada per l'Ajuntament de Borriana i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

  • Coincidint amb la celebració l'1 de desembre del Dia Mundial d'Acció contra el VIH/Sida

Amb motiu del Dia Mundial de l'Acció contra el VIH/Sida, que se celebra l'1 de desembre, enguany sota el lema “Posar fi a les desigualtats. Posar fi a la sida. Posar fi a les pandèmies”, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Borriana i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han organitzat una xarrada informativa sobre les malalties de transmissió sexual i prevenció, dirigida especialment a la població jove.

La xarrada sota el títol “Besar no propaga el VIH. LA IGNORÀNCIA, SÍ. El coneixement és poder. Implica’t”, entre altres aspectes, posarà l'accent en la importància d'ampliar i millorar el coneixement sobre les malalties de transmissió sexual i del foment de l'ús del preservatiu com a mètode més eficaç d'evitar el contagi d'aquestes malalties, atès que el número d'ITS diagnosticades a Espanya continua augmentant i s’ha incrementat la incidència d'aquest tipus de patologies entre la joventut.

El dilluns 29 a les 19 hores en l'Auditori Juan Varea, tindrà lloc la xarrada informativa impartida per un professional de Salut Pública i la infermera coordinadora del Centre Mèdic Casda, amb l'objectiu d'informar, educar i promocionar la salut sexual en el col·lectiu de joves.

En definitiva, transmetre el coneixements bàsics que permeten el desenvolupament de la personalitat i de les seues capacitats afectives, la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, i també de la igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones, el reconeixement de la diversitat afectivosexual, així com la valoració crítica de les desigualtats que permeten superar els comportaments sexistes.

Segons ha explicat la regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer, amb aquesta activitat “pretenem fer arribar a les persones joves de Borriana informacions, dades i idees importants en la seua vida, per a facilitar la reflexió i que disposen d’informació quan hagen de prendre decisions o reconduir la informació que ja tenen, i també que permeta buscar solucions per a la no discriminació i la inclusió”.

Es tracta d'una acció més que planteja la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana per a respondre més eficaçment al VIH i visibilitzar altres infeccions de transmissió sexual (ITS), amb la finalitat d'incrementar-ne la prevenció, diagnòstic i tractament, i disminuir les taxes d'incidència de les ITS i amb això millorar la salut de la població.

Els dos objectius principals passen per augmentar la conscienciació de la població en referència a la seua responsabilitat en la millora de la seua salut sexual i la de les persones amb qui es relacionen i, així, reduir l'impacte de l'epidèmia d'ITS, també del VIH, entre els joves.

Les Infeccions de Transmissió Sexual són un problema molt important de Salut Pública que s'ha anat agreujant en els últims anys. L'educació per a la salut o educació sanitària comprèn una sèrie d'actuacions dirigides a ampliar i millorar el coneixement i el desenvolupament d'habilitats personals que conduïsquen a la millora de la salut de tota la població.