Jornada formativa de la Policía Local de Burriana
  • Per a actualitzar els coneixements per a poder reaccionar de manera ràpida, eficaç i correcta davant situacions de parades cardiorespiratòries amb què es puguen trobar durant el servei diari

El Centre de Formació de la Policia Local de Borriana ha acollit una jornada formativa d'actualització sobre l'ús del desfibril·lador extern automàtic (DESA) i la reanimació cardiovascular, dins del pla de formació contínua que realitza durant tot l'any.

En la jornada, a càrrec de personal formador sanitari i dirigida al personal policial, s'ha instruït tant en la correcta utilització del sistema DESA, com en la realització de la reanimació cardiopulmonar (RCP), per a actualitzar els coneixements del personal i renovar les últimes recomanacions sobre aquestes actuacions davant una situació d'emergència.

En la jornada l'objectiu de la qual és dotar als efectius policials dels coneixements per a poder reaccionar de manera ràpida, eficaç i correcta davant situacions de parades cardiorespiratòries amb què es puguen trobar durant el servei diari, han assistit agents integrants de la Policia Local.

Per a un millor aprenentatge, durant el curs s'han realitzat pràctiques de RCP, obstrucció de vies per ennuegada, utilització del resucitador Ambu, col·locació de cànules de Guedel, maniobres d'Heimlich, posició lateral de seguretat i utilització de DESA.

L'activitat formativa s'ha dut a terme utilitzant maniquins QCPR amb els quals es pot simular de manera perfecta la realització de la tècnica RCP, permetent tant al professorat com a les i els agents la monitorizació de les funcions de la RCP a un terminal informàtic a fi de comprovar la correcta realització de la maniobra tant en persones adultes com en xiquets o lactants per a casos en els quals siga necessari la utilització.

També s'han utilitzat els desfibril·ladors externs automàtics dels quals disposa la Policia Local de Borriana i que porten dos unitats del Grup de Seguretat i Resposta a les Emergències del Cos, per a garantir un servei de resposta ràpida i immediata davant qualsevol situació d'emergència que en requerisca ús.