Encara estàs a temps!

Hui 31 de maig s’acaba el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de 2017.

La primera fase dels pressupostos participatius - presentació de propostes- va començar el 2 de maig passat. Durant tot este mes, la ciutadania ha anat dipositant les seues propostes en les urnes dels diferents espais municipals habilitats i també en línia en participa.burriana.es. L’objectiu és que els ciutadans i ciutadanes proposen a què volen que es destinen els 200.000 euros previstos del capítol d’inversions per als pressupostos participatius.

Les inversions són la part del pressupost municipal que es dedica a dur a terme noves infraestructures o adquisicions: urbanització d'espais, senyalització, adequació de parcs i jardins, enllumenat, creació de zones verdes..., reposició de mobiliari urbà, construcció de poliesportius, zones d’esbargiment, parcs, parcs canins..., creació de pàgines web, aplicacions informàtiques...

A partir del dia 1 de juny comença un període en què els tècnics de l’Ajuntament valoraran si la proposta és tècnicament realitzable i no és contrària a la legalitat. Posteriorment, s’incorporaran al web de participació les propostes que s’hagen presentat en les urnes i es passarà a la segona fase dels pressupostos participatius.

El dia 1 de juliol, i fins al 31 del mateix mes,  començarà el període de recollida de suports de les diferents propostes. Les que tinguen més suport de la ciutadania, passaran a la votació final.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència s’informarà puntualment del desenvolupament d’este procés de valoració de les propostes i també dels passos que cal seguir per a la segona fase de recollida de suports.