1. Puc consultar els documents?

Sí, a les dependències municipals habilitades a aquest efecte a la segona planta de la casa consistorial, sempre que la documentació no siga d'accés legalment restringit.


2. He de fer algun tràmit per a consultar documents?

1. Presentar una sol·licitud de consulta per escrit en el Registre General de l'Ajuntament.

2. Agafar cita prèvia per a l'Arxiu Municipal.

Per a consultar documents amb alguna mena de restricció, cal aportar documentació justificativa del dret a la consulta.

 

3. He de pagar per la consulta de documents de l'Arxiu Municipal?

No. La consulta és un servei gratuït.

 

4. Puc aconseguir còpies d'alguns documents?

Sí, presentant la sol·licitud per escrit en el Registre General de l'Ajuntament. Qualsevol document de lliure accés pot reproduir-se, excepte en els casos legalment establits (per exemple, per motius de conservació o documentació amb drets de propietat intel·lectual, com ara fotografies, etc.). El cost de les còpies es regula en la corresponent ordenança fiscal de l'Ajuntament.

 

5. Puc demanar en préstec els documents?

No, ja que els documents d'arxiu tenen un caràcter únic i irreemplaçable. La seua pèrdua o deterioració seria irreparable i podria perjudicar els drets de la resta de la ciutadania.

 

6. Puc demanar orientació al personal de l'Arxiu per a localitzar el que busque?

Sí, tant presencialment com per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en aquest web.

 

7. Quant de temps tardaran a trobar la documentació?

La localització de documents concrets només és possible si s'aporten unes dades mínimes. El temps de cerca dependrà de les dades aportades i del nivell d'inventariat en què es trobe la documentació sol·licitada.

 

8. Puc portar una càmera fotogràfica, un mòbil, etc. per a fer còpies dels documents?

Sí. Però cal tenir en compte que per a realitzar qualsevol reproducció ha de disposar-se de l’autorització expressa, garantir-se el compliment d'uns requisits tècnics determinats i cedir-ne una còpia a l'Arxiu en les condicions que el personal li indique.

 

9. Puc consultar el BOE, el DOGV i el BOP a l'Arxiu?

No. L'Arxiu Municipal no custodia butlletins oficials. Ara bé, sí que es conserva i és consultable el butlletí d'informació municipal El Pla, des de la seua aparició en 1979.

 

10. L'Arxiu Municipal té revistes o periòdics antics?

No. L'Arxiu Municipal no té hemeroteca antiga. Tot i això, sí que disposa d’una col·lecció de fotocòpies de retalls de premsa referents a Borriana des de 1992.

 

11. Què puc trobar d'interés sobre Borriana a l'Arxiu Municipal?

El fons municipal serveix principalment per a estudiar la història contemporània de Borriana des de la Guerra Civil. S’hi troben fonamentalment els documents referents al seu govern, organització administrativa, població, urbanisme, activitats industrials i culturals.

 

12. Quins altres arxius puc consultar per tal de complementar la meua investigació sobre Borriana?

La documentació que no és fruit de les funcions municipals es troba en els arxius dels diferents organismes competents: jutjat del districte, Registre de la Propietat, Registre Civil, Cadastre, Govern de la Comunitat Valenciana, delegacions ministerials…

Així mateix, hi ha documentació complementària a la de l'Arxiu Municipal en l'Arxiu Històric Nacional, Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, Arxiu del Regne de València i Arxiu Històric Provincial de Castelló.

A Borriana hi ha altres arxius rellevants per a la història local com són l'Arxiu del Museu de la Taronja, el del Sindicat de Regs, la Cambra Agrària, els arxius parroquials: el de la parròquia del Salvador.

A la Biblioteca Pública de Borriana, hi ha, a més, llibres i publicacions periòdiques sobre Borriana.

L'Arxiu Municipal gestiona i conserva la documentació produïda i rebuda per l'Ajuntament de Borriana. Ofereix serveis interns a l'Administració i també està obert a la ciutadania, garantint el dret d'accés a la documentació d'acord amb la legislació vigent. 

 

Localització

Pl. Major, 1. 2a planta.

 

Horari

Atenció telefònica i telemàtica:

Dilluns - divendres: 9 - 14 h

Atenció presencial: amb cita prèvia https://burriana.sedelectronica.es/citaprevia.0

 

Telèfon

964 51 00 62 ext. #4445

 

Correu electrònic

arxiu@burriana.es

Fondo Municipal

Libros de actas del Pleno


Código de referencia: ES 12032 AMB FM G AP A


Título: Libros de actas del Pleno.


Fecha inicial: 08/04/1924


Fecha final: 07/06/1961


Serie abierta


Nivel de descripción: Serie


Volumen y soporte: 19 libros


Nombre del productor: Ayuntamiento de Burriana/Pleno (1923-1930), Ayuntamiento de Burriana/Consejo (1937-1938), Ayuntamiento de Burriana/Comisión Gestora (1938-1949), Ayuntamiento de Burriana/Pleno (desde 1949).


Contenido: Instrumento unívoco y solemne que contiene las actas expedidas por la Secretaría General dando fe de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno.


Valoración, selección y eliminación: Conservación Permanente (Dictamen de 25 de marzo de 2010 de la JQDA. DOGV Núm. 6309 de 13 de julio de 2010)


Normas: ISAD(G).


Fecha de la descripción: 14-12-2010


Libros de Actas:

Fondo de la Fe Pública


Código de referencia: ES 12032 AMB FFP O, Pergamino [1500]


Título: Pergamino extraído de la encuadernación de un protocolo notarial del siglo XVIII.


Características físicas y requisitos técnicos: Restaurado en 2007.


Fecha inicial: S.XVI apr.


Nivel de descripción: Unidad documental simple.


Volumen y soporte: Pergamino. 27 x 33 cm.


Lengua/Escritura: Latín. Gótica.


Normas: ISAD(G).


Fecha de la descripción: 05-08-2021.


---


Código de referencia: ES 12032 AMB FFP MPV, Protocolo 1700.


Título: Protocolo de Vicente Manzano de Perera, notario público por la autoridad apostólica y real."Prothocolo mei Vinsenti Mancano et de Perera authoritate Regia at que Apostholica …"


Características físicas y requisitos técnicos: Restaurado en 2007.


Fecha inicial: 1700.


Nivel de descripción: Unidad de localización.


Volumen y soporte: 1 libro: 224 f. 16 x 22,5 cm. Papel encuadernado en pergamino.


Contenido: Documentación notarial.


Lengua/Escritura: Latín. Humanística.


Normas: ISAD(G).


Fecha de la descripción: 05-08-2021.


Enlace al documento: ProtocoloV-1700


---


Código de referencia: ES 12032 AMB FFP MPV, Protocolo 1705.


Título: Protocolo de Vicente Manzano de Perera, notario público por la autoridad apostólica y real."Prothocolo mei Vinsenti Mancano et de Perera authoritate Regia at que Apostholica …"


Características físicas y requisitos técnicos: Restaurado en 2007.


Fecha inicial: 1705.


Fecha final: 1707.


Nivel de descripción: Unidad de localización.


Volumen y soporte: 1 libro: 308 f. 15 x 21 cm. Papel encuadernado en pergamino.


Contenido: Documentación notarial.


Lengua/Escritura: Latín. Humanística.


Normas: ISAD(G).


Fecha de la descripción: 12-08-2021.


Enlace al documento: Protocolo-1705 a 1707


---


Código de referencia: ES 12032 AMB FFP O, Protocolo 1700.


Título: Protocolo con el nombre del notario ilegible.


Características físicas y requisitos técnicos: Restaurado en 2007.


Fecha inicial: 1700.


Nivel de descripción: Unidad de localización.


Volumen y soporte: 1 libro: 56 f. 15,5 x 22,5 cm. Papel encuadernado en pergamino.


Contenido: Documentación notarial.


Lengua/Escritura: Latín. Humanística.


Normas: ISAD(G).


Fecha de la descripción: 12-08-2021.


Enlace al documento: Protocolo-1700

La Antena Cameral presta serveis d’interés empresarial segons conveni subscrit amb l’Ajuntament, disponibles en la Cambra de Comerç de Castelló, tant presencials com online en materia de comerç exterior, comerç interior, indústria i medi ambient, formació, ocupació, creació d’empreses, innovació comercial i turística.


Els serveis més destacats que s’ofereixen a través de l’Antena Local de Borriana d’interés per a les empreses locals són:


- Servei de creació d’empreses i assessorament permanent: punt PAE (Punt d’Atencióal’Emprenedoria),plansd’empresa,assessoramenten les formes jurídiques, ajudes, subvencions,      fiscalitat...
- Programes d’internacionalització
- Programes d’innovació
- Tràmits administratius a realitzar amb medi ambient
- Agència de Col·locació de la Cambra de Comerç de Castelló
- Entrevista i diagnòstic a les persones demandants d’ocupació
  inscrites en l’Agència
- Gestió d’ofertes d’ús de les empreses locals
- Accions de formació empresarial

Enllaçem web de la cambra de comerç:https://www.camaracastellon.com/ 

Dades de contacte:
Edifici de la Cambra Agraria. 1er pis.
Carrer Comunitat de Regants 1 (davant de la Fàrmacia Llorís de El Barranquet).
Atenció presencial dimarts i dimecres de 09.00 a14.00 hores.
Teléfon de contacte: 617 30 81 62
Direcció electrónica: mmontesinos@camaracastellon.com