El Ayuntamiento convoca los premios 'Día de la Mujer' 2021
  • Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, que es commemora cada 8 de març
  • Les propostes poden presentar-se fins al 22 de febrer per correu certificat o en el registre de l'Ajuntament dirigit a l'Agència d'Igualtat, i a través del registre en la seu electrònica

L'Ajuntament ha convocat els premis ‘Dia de la Dona’ 2021 amb la finalitat de reconèixer i homenatjar públicament dones rellevants de Borriana de l'àmbit social, científic, personal, laboral, esportiu i cultural, que han destacat per la seua trajectòria vital o la seua labor en benefici de la igualtat entre dones i homes.

La regidora d'Igualtat, Maria Romero, ha explicat que els premis amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, que es commemora cada 8 de març, es convoquen anualment i les propostes poden presentar-se cada any des de l'1 fins al 22 de febrer.

Segons ha manifestat Maria Romero, els treballs i els èxits de les dones “amb massa freqüència són invisibles i no gaudeixen de reconeixement social i, fins i tot, passen desapercebuts per al conjunt de la ciutadania. Enguany, la crisi sanitària ha mostrat com, una vegada més, són les més perjudicades, com així apunten diferents estudis, i per això hem volgut mantindre la convocatòria malgrat tot”.

Així, ha assenyalat, la convocatòria d'aquests premis respon a eixa “llacuna”, d'acord amb el deure dels poders públics de “promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat entre homes i dones siguen reals i efectives”.

El nombre de premis establit que es concedeixen anualment és de tres, sense distinció de rang, i consisteixen en el lliurament d'una placa acreditativa i el reconeixement institucional i públic, que enguany es preveu amb modificacions a causa de la pandèmia sanitària que estem vivint.

Proposta de candidatures

Les candidatures per a la concessió de premis poden formular-se a proposta raonada de la persona titular de la Regidoria amb competències en matèria d'igualtat, i també per les institucions, corporacions, associacions, fundacions o entitats de la localitat o d’àmbit supramunicipal.

Igualment, poden fer propostes als premis la Comissió Municipal de Participació Ciutadana i Serveis Socials i els partits polítics, però queden excloses les candidatures que sol·liciten el premi per a si mateixes o per a les organitzacions a què representen.

El premi no podrà ser atorgat a títol pòstum i les candidatures que es presenten hauran de proposar una dona o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb una alta vinculació amb el municipi per filiació, residència, formació i/o professió, que, des de l'àmbit personal, laboral, social, institucional o cultural haja destacat per la seua labor en benefici de la igualtat entre dones i homes o per la seua trajectòria vital o professional.

Les candidatures es formalitzaran per mitjà del lliurament de l'imprès oficial de proposta, segons annex publicat en la pàgina web municipal, i l'imprès de proposta s'acompanyarà d'una memòria curricular i/o biogràfica, amb els suports institucionals o personals que es consideren oportuns.

Les propostes es poden enviar per correu certificat o presencialment al registre d'entrada dirigit a l'Agència d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana, situada en l'edifici de l'Ajuntament, a la plaça Major, 1, o al registre en la seu electrònica.

De les tres candidatures premiades cada any es deixarà constància en l'arxiu municipal. Les candidatures proposades no premiades podran ser mantingudes com a propostes per a l'any següent, si les entitats o persones que les van proposar confirmen la seua voluntat que així siga.