El Ayuntamiento de Burriana enstala un sistema de videovigilancia
Nuevo sistema de videovigilancia de la Policía Local de Burriana
  • Les imatges captades podran ser utilitzades, amb el requeriment previ de l'autoritat competent, per a una investigació judicial o policial

  • Una iniciativa emmarcada dins de l'estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (Edusi), finançada al 50 per cent pels fons europeus FEDER


L'Ajuntament de Borriana, per acord de la Junta de Govern Local, ha instal·lat en les principals vies de la ciutat un sistema de càmeres amb reconeixement de matrícula, amb alimentació aïllada i connexió autònoma a xarxa, per a la gestió del trànsit i la seguretat viària. Una iniciativa emmarcada dins de l'estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (Edusi), finançada al 50 per cent pels fons europeus FEDER.

L'alcaldessa de Borriana i responsable de Seguretat Ciutadana, Maria Josep Safont, acompanyada de la regidora de Tecnologies de la Informació i Modernització de l'Administració, Maria Romero, han visitat les dependències de la Prefectura de la Policia Local, on han comprovat el funcionament del sistema de videovigilància, ja en marxa, des de la sala de comunicacions.

La finalitat del procediment instal·lat, segons ha explicat l'alcaldessa, rau en la “vigilància del flux d'entrada i eixida de vehicles a la població i en zones concretes de la ciutat a fi de dur a terme un control del trànsit”, una activitat que servirà de base per a “prendre decisions en futures actuacions de regulació del trànsit en zones urbanes”.

Per a la qual cosa, el consistori ha instal·lat càmeres tipus ‘domo’ d'alta resolució i d'última generació, al costat de quatre càmeres amb reconeixement de matrícula, que permetran “una millor gestió del trànsit i adoptar les mesures de disciplina viària que corresponguen”, ha assegurat el comissari cap de la Policia Local, Francisco Javier Catalán.

Accions emmarcades, ha assegurat, en les competències que tenen els ajuntaments en matèria de trànsit i mobilitat, reconeguda en la Llei reguladora de les bases del règim local.

En concret en són quatre, les ubicacions de la localitat en què s'han instal·lat, encara que està previst que s'amplie el sistema a altres vies de la ciutat. A la plaça de la Fira, al costat de l'avinguda Setze de Juliol; al camí d’Onda, a l'altura del carrer Manuel Cubedo Giner; a la carretera de Nules, a l'altura de l'avinguda del Transport, i a l'avinguda Jaime Chicharro, en l’encreuament amb l’avinguda Jaume I.

Català ha volgut destacar que, atenent la legislació vigent, “les imatges captades podran ser utilitzades, amb el requeriment previ de l'autoritat competent, per a una investigació judicial o policial”.

Així mateix, ha explicat que la instal·lació i ús d'aquestes càmeres de vídeo es realitzen “cenyint-se al que disposa en la Llei orgànica 4/1997 per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les forces i cossos de seguretat en llocs públics i la normativa de desenvolupament. Policia Local serà l’encarregada de l’ús i de la gestió del sistema, sobre la base de les competències que li atribueix la legislació en matèria de trànsit i seguretat viària”.

En relació a la custòdia i conservació dels enregistraments realitzats pel sistema de videovigilància, correspondrà a la Policia Local, que garantirà la preservació de la disponibilitat, confidencialitat i integritat dels enregistraments o registres obtinguts.

La sala de comunicacions de la Policia Local de Borriana s'ha establert com a centre de gestió i control del sistema, per a la qual cosa s'han hagut de realitzar adaptacions en els sistemes de visionat i monitoratge de la sala, amb la instal·lació d’un nou videowall que ha suposat una inversió de 13.741,11 euros (IVA inclòs), així com l’actualització del programari per a la seua gestió, la inversió total del qual ha ascendit a 11.934,84 euros (IVA inclòs).

Igualment, s'han adoptat les mesures tendents a garantir la preservació de la disponibilitat, confidencialitat i integritat dels enregistraments o registres obtinguts, així com l'òrgan encarregat de la seua custòdia i de la resolució de les sol·licituds d'accés i cancel·lació a través d'un procediment específic de protecció de dades, tal com exigeix la legislació vigent.

Cal recordar que la sala de comunicacions està connectada amb el 112-Comunitat Valenciana a través del sistema CoordComG5 i que també gestiona els avisos que rep la Policia Local, així com el control de la gestió de les càmeres de videovigilància d'edificis públics municipals.

El subministrament, muntatge d'equips, accessoris i integració d'elements de camp existents, així com els treballs necessaris per a conformar les instal·lacions de càmeres de control de trànsit a Borriana va ser adjudicat a la mercantil Viriato Seguretat SL per un import de 37.683,34 euros IVA inclòs.