• El pdf de la sol·licitud per a la targeta estudiantil del Bus Borriana-UJI es troba en casaljove.es

L'estudiantat de la Universitat Jaume I empadronat a la ciutat de Borriana, ja pot sol·licitar la tramitació de la targeta del bus Borriana-UJI a través de correu electrònic.


Per a fer la sol·licitud, els interessats hauran d'enviar per correu la sol·licitud de la targeta que trobaran en http://casaljove.burriana.es/images/solicitud-Burriana-02.pdf juntament amb l'imprès de matrícula de el curs 2020/2021. Tot seguit, rebran una notificació amb la data i l’hora de la cita prèvia al Casal Jove per acabar de realitzar el procediment.


Els estudiants interessats a utilitzar aquest servei, podran sol·licitar el seu carnet personalitzat al Casal Jove, un tràmit per al qual hauran d'acreditar que estan matriculats a l'UJI i lliurar una fotografia de format de carnet. Una volta disposen de la targeta, que tindrà validesa durant tot el curs, podran recarregar-la amb un cost de

 • 20 euros per un l’ús mensual
 • 50 euros per un l’ús trimestral
 • 120 euros per un l’ús anual

Les parades de Borriana estaran ubicades al Port, a l'avinguda Jaime Chicharro enfront del Consum, davant de l'IES Llombai i a la parada d'autobús del riu Anna, mentre que a Almassora, el bus pararà a l'anada a l’avinguda Castelló, davant el col·legi públic Errando Vilar i al carrer Boqueres.


El bus eixirà de Borriana a les 6.50h, 8.05h i 14h, i passarà per Almassora a les 7.10h, 8.30h i 14.20h. El trajecte fins a l'UJI durarà uns 40 minuts. Hi haurà un autobús directe a l'UJI des del Port de Borriana que eixirà a les 8.05h i un altre directe des d’Almassora a les 8.30h.


Horaris del BUS

 • Eixides de dilluns a dijous

BORRIANA-UJI

6.50h avinguda Chicharro, davant de l'Consum
8.05h des del Port
14h avinguda Chicharro, davant del Consum

UJI-BORRIANA
13.15h
15.10h (arriba fins al Port)
19.40h
21.15h

 • Eixides divendres

BORRIANA-UJI

6.50h avinguda Chicharro, davant del Consum
8.10h avinguda Chicharro, davant del Consum
14h avinguda Chicharro, davant del Consum

UJI-BORRIANA (són els mateixos)


13.15h
15.10h
19.40h
21.15h

 

 •  El curs acadèmic 2020-2021 a la Comunitat Valenciana començarà el 7 de setembre i finalitzarà el 23 de juny de 2021 per a Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

Davant la situació d'incertesa generada per la situació actual de la Covid-19 i per la insistència d'alguns mitjans de comunicació en la falta de planificació en algunes comunitats autònomes respecte a l'inici de curs, el regidor d’Educació de l'Ajuntament de Borriana, J. Ramon Monferrer, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a les famílies, "tots els centres escolars de Borriana estan preparats per a reobrir les seues portes a un nou curs de forma segura".

El regidor d'Educació ha manifestat la seua plena confiança en el treball i la capacitat dels equips directius dels centres educatius de Borriana, que han estat preparant a consciència els seus centres, d'acord amb els protocols d'actuació que s'han enviat des de la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Sanitat.

Cada centre educatiu ha elaborat el seu Pla de Contingència d'acord amb les seues característiques (organització d'entrades i eixides, distribució de grups, espais i aules, menjadors, etc.), per fer front a la nova situació. Monferrer ha manifestat, "conec els centres, conec els plans de contingència en els quals hem col·laborat quan se'ns ha requerit, i puc assegurar que el treball i la tenacitat dels docents de Borriana no serà debades"

A més, el regidor d'Educació ha informat que el proper dilluns 31 d'agost tindrà lloc una reunió entre les pediatres dels centres de salut de la ciutat i els directors de les escoles, instituts i escoles infantils per coordinar el protocol propi, d'àmbit local , en cas que hi haja un alumne o adult amb símptomes de coronavirus. Una iniciativa que ha partit dels equips de pediatria de Borriana i que ha estat molt ben acollida per les direccions dels centres. J. Ramon Monferrer, que coordinarà la reunió, ha volgut manifestar la seua gratitud per aquesta iniciativa única -no coneixem cap altra localitat on faça- que hauria de generalitzar-se a tots els municipis.

Tots els centres han de garantir el major percentatge de presencialitat possible, el 100% en Infantil i Primària, d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació que s’han fet arribar als centres a través de la Conselleria d'Educació, tal com es va acordar el passat mes de juny en la reunió amb els representants d'Educació de les 17 comunitats autònomes de l’Estat espanyol. La possibilitat de classes no presencials estarà condicionada per l'evolució de la pandèmia, però no en les condicions actuals.

La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, per la seua banda, seguint aquests acords ha invertit més de 207 milions extra a reorganitzar centres, comprar material sanitari i contractar més de 5.000 professors i 3.000 monitors de menjador, per a dur a terme una incorporació segura de l'alumnat a les aules.

Els centres educatius de Borriana, d'acord amb el calendari escolar establert per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, iniciaran el nou curs el dilluns 7 de setembre i acabaran el 23 de juny, per als nivells d'Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.

Educació i ús de mascaretes

Per evitar aglomeracions, les entrades dels menors als centres educatius es faran per diferents accessos, igual com les eixides i les estades als patis i a les zones esportives, i es faran en horaris escalonats, amb les mesures necessàries i la seguretat que reforçarà la Policia Local de Borriana.

L'ús de mascareta serà obligatori per a tot el professorat, excepte el dels grups estables de convivència (grups bombolla), aquells en què és impossible que no hi haja interacció i mantinde la distància. Per als alumnes fins a quart de Primària no serà "necessària", com tampoc per als majors, sempre que estiguen en els seus pupitres i respecten la distància de seguretat d'un metre i mig. Sí que en serà obligatori l’ús quan es moguen del seu lloc d'estudi i per desplaçar-se pel centre educatiu.

 

 • A més dels dies 8 de setembre, festivitat de la Misericòrdia, i del 3 de febrer, Sant Blai, els escolars tindran els dies 16, 17 i 18 de març com a no lectius
 • El curs acadèmic 2020-2021 a la Comunitat Valenciana començarà el 7 de setembre i finalitzarà el 23 de juny de 2021 per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP

 El Consell Escolar Municipal de Borriana ha aprovat en la reunió d'aquest matí els tres dies no lectius de carácterl local que conformaran el calendari escolar de tots els centres educatius de la ciutat durant el pròxim curs acadèmic 2020-2021.

Així, en la reunió presidida per el regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer, s'ha acordat establir com a dies no lectius per al municipi de Borriana durant el curs 2020-2021 els dies 16, 17 i 18 de març, a més de les festes locals els dies 8 de setembre, festivitat de la Misericòrdia, i el 3 de febrer, Sant Blai.


Calendari escolar 2020-2021

El calendari escolar de la Comunitat Valenciana publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana contempla l'inici del curs escolar en funció de les etapes educatives. Per a la qual cosa, la Conselleria d'Educació intensificarà la desinfecció dels centres i baralla la possibilitat de realitzar una incorporació escalonada, però manté que les activitats escolars del curs acadèmic 2020-2021 comencen el 7 de setembre i finalitzen el 23 de juny de 2021 per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

Així mateix, l'alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciaran les activitats escolars el 14 de setembre de 2020 i les finalitzaran també el 23 de juny de 2021. Per als ensenyaments d'idiomes, les activitats començaran el 5 d'octubre de 2020 i finalitzaran el 30 de juny de 2021.

En Formació de Persones Adultes, el curs començarà el 17 de setembre de 2020 i finalitzarà el 18 de juny de 2021, mentre que en ensenyaments artístics de Música i Dansa; ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i ensenyaments esportius de règim especial, començaran el 28 de setembre de 2020.


Períodes lectius


En el curs escolar 2020-2021, les activitats escolars lectives de l'alumnat d'Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 865 i 875 períodes lectius, mentre que en els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria, s'impartiran entre 1.045 i 1.057 períodes lectius.

En tercer i quart curs d'Educació Secundària Obligatòria s'afegiran dos períodes lectius setmanals més als previstos en l'apartat anterior. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que s'estableix en els corresponents reials decrets pels quals s'aproven els respectius títols i s'estableixen els currículums vigents.

Finalment, les universitats valencianes començaran el curs el 25 de setembre, per a l'alumnat dels primers cursos de carrera, i a partir del 14 de setembre per a la resta. A més, s'ha optat per un model mixt, és a dir, les classes teòriques s'impartiran, majoritàriament, de manera no presencial, mentre que en les classes pràctiques prevaldrà la màxima presencialitat possible.


Vacances i festius

Quant a les vacances escolars a la Comunitat Valenciana, s'han establit els períodes de vacances de Nadal, del 23 de desembre al 6 de gener, i de Setmana Santa de l'1 al 12 d'abril. Així mateix, seran dies festius a la Comunitat Valenciana el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya; el 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció, i el 19 de març, Sant Josep.

 

 • Concedirà sis beques dotades amb 1.000 euros cadascuna per a donar suport als estudis universitaris

La Fundació Vicente Cañada Blanch substituirà les sis beques que lliura anualment a estudiants de Borriana per a cursar estudis d'anglès al Regne Unit, per sis ajudes de caràcter econòmiques dotades amb 1.000 euros cadascuna destinades a donar suport als estudis universitaris.


Una decisió adoptada per la situació derivada de la crisi sanitària provocada per la pandèmia i que han donat a conèixer en la reunió presidida per l'alcaldessa de Borriana Maria Josep Safont, i en la qual han participat el president de la Fundació, Juan Viña, la directora, Paula López, un dels membres del Patronat de la Fundació, Antonio Lleó, i els regidors d'Educació, J. Ramon Monferrer, i de Cultura, Vicent Granel.


Cal recordar que la Fundació lliura anualment sis beques a estudiants del municipi a proposta dels centres educatius del municipi, tenint en compte els seus expedients acadèmics. Segons han indicat després de la reunió, enguany a més de l'import econòmic, les 6 beques aniran acompanyades de visites per a conèixer la seu de la Fundació Vicente Cañada Blanch a València, i també visitaran la seu de les principals institucions valencianes.


L'alcaldessa, Maria Josep Safont, ha volgut agrair a la Fundació, “la implicació i compromís que ha demostrat des de la seua creació amb el món de l'educació i el coneixement a la ciutat de Borriana”, i que al seu parer es reflecteix, un any més, malgrat les circumstàncies, amb la decisió de “continuar recolzant el creixement intel·lectual i educatiu de la joventut de la ciutat, de manera efectiva amb aquesta col·laboració directa en l'educació, la cultura i la formació de la joventut”.


Per part seua, el president de la Fundació, Juan Viña, ha lamentat que enguany no es puga realitzar el curs al Regne Unit, i tampoc gaudir de la programació especial que la Fundació Cañada Blanch prepara en aquest projecte de formació lingüística que, a més, els porta, entre altres experiències, a conèixer l'Institut Vicente Cañada Blanch de Londres i a realitzar una visita a l’ambaixada i a ser rebuts per l’ambaixador d’Espanya.


No obstant això, ha precisat, “continuarem recolzant la trajectòria acadèmica dels i de les joves de Borriana i premiant a aquells i aquelles estudiants que desitgen millorar el seu nivell educatiu de cara al futur”. Al mateix temps ha mostrat la intenció de la Fundació de “continuar mantenint una estreta relació i col·laboració amb la ciutat natal del Sr. Vicente Cañada Blanch”.

 

 • La sessió extraordinària ha aprovat per unanimitat aquest matí l'inici de la tramitació del contracte d'obres d'enderrocament de l'edifici actual i la construcció del nou centre d'ensenyament

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat en la sessió extraordinària celebrada avui, l'inici de la tramitació del contracte d'obres d'enderrocament de l'edifici actual i la construcció de les noves instal·lacions del centre d’ensenyament IES Jaume I, finançat per la Generalitat Valenciana a càrrec del programa Edificant de la Conselleria d’Educació, conforme als projectes d'enderrocament, bàsic i d'execució, redactats per Santatecla Arquitectes SLP, aprovats pel Ple municipal el passat 2 de juliol.


El finançament de les obres d'enderrocament i construcció de la futura infraestructura educativa, pressupostada globalment en 13.513.523 euros, correspon a la Generalitat Valenciana, en el marc de l'execució del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, amb la finalitat de millorar les instal·lacions docents públiques de Borriana.


El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 13.011.337, i el termini d'execució de l'obra previst és de trenta mesos, més el termini de garantia i posterior liquidació del contracte. Sense afectar al pressupost global de 13.513.523 euros, la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, va fixar el mes de maig passat un nou reajustament de les animalitats.


Segons el nou calendari d'anualitats pressupostat, en 2020 l'import destinat és 522.487 euros, en 2021 seran 4.876.925,74 euros, en 2022 altres 4.812.820,95 euros i, finalment, 3.000.000 euros per a 2023. En 2019 ja es van destinar 301.290 euros corresponents als serveis de redacció del projecte.


Cal recordar que la setmana passada van començar ja els treballs d'adequació del solar de l'antic IES Llombai, on s'instal·laran les aules prefabricades, adaptades i adequades per a reubicar, provisionalment, el professorat i els estudiants de l'IES Jaume I de Borriana i poder així començar l'enderrocament de l'edifici i la construcció del nou IES Jaume I.


La previsió que baralla el consistori és habilitar al llarg d'aquest estiu les instal·lacions de les aules prefabricades i poder iniciar a l'octubre el trasllat a les instal·lacions provisionals, i al mes de novembre començar els treballs de demolició de l'actual edifici del centre educatiu.
Amb la construcció de la futura infraestructura educativa, ha assegurat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, “es renovaran les obsoletes instal·lacions del primer institut que es va construir a la ciutat fa més de cinquanta anys, que pateixen un estat arquitectònic deficient, per a aconseguir-ne unes altres de més eficients i còmodes”.


També han explicat que el nou edifici comptarà amb més aules i tallers i, així, podran incorporar-se els cicles formatius de Fusteria i d'Artista Faller i Construcció d'Escenografies que actualment s'imparteixen fora de les instal·lacions de l'IES, en les dependències municipals de l'antic escorxador del camí Xamussa.

 

 • Per a poder començar l’enderrocament de l’edifici i la construcció del nou IES Jaume I
 • L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor d’Educació, J. Ramon Monferrer, han visitat el solar i han contemplat l’inici dels treballs

Dilluns van començar els treballs d’adequació del solar de l’antic IES Llombai, on s’instal·laran les aules prefabricades adaptades i adequades per a reubicar, provisionalment, el professorat i els estudiants de l’IES Jaume I de Borriana, i poder així començar l'enderrocament de l'edifici i la construcció del nou IES Jaume I.


Així ho ha confirmat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que acompanyada pel regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer, ha visitat l'inici dels treballs, on ha avançat que la previsió és habilitar al llarg d'aquest estiu les instal·lacions de l’aulari i, d'aquesta forma, “que estiga tot acabat per a fer el trasllat el més ràpidament possible, encara que les previsions són que el trasllat a aquestes instal·lacions provisionals es realitze a l'octubre perquè al novembre puguen iniciar-se els treballs d'enderrocament de l'actual IES”.


Maria Josep Safont ha assegurat que el nou IES Jaume I de Borriana, que es construirà en la mateixa parcel·la de 19.327 metres quadrats i les obres del qual, segons ha indicat, seran licitades “en les pròximes setmanes”, compta amb un pressupost global que ascendeix a més de 13 milions d'euros, i serà un complex educatiu “completament nou, punter en matèria d'eficiència energètica i un dels més grans i cars de la Comunitat Valenciana.


Cal recordar que la construcció del nou institut està inclòs en el pla de construcció d'infraestructures educatives, Edificant, i està finançat per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. La redacció del projecte ha sigut realitzada per Santatecla Arquitectes SLP.
Amb la construcció de la futura infraestructura educativa, pressupostada en 13.513.523 euros, ha insistit l'alcaldessa que “es renovaran les obsoletes instal·lacions del primer institut que es va construir a la ciutat fa més de cinquanta anys, que pateixen un deficient i degradat estat arquitectònic, per a aconseguir-ne unes altres de més eficients i adequades”.


També han explicat que la previsió és que les obres de construcció del nou centre culminen l'últim trimestres de 2022, i el nou edifici “comptarà amb més aules i tallers, així, podran incorporar-se els cicles formatius de Fusteria i d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies, que actualment s'imparteixen fora de les instal·lacions de l'IES en les dependències municipals de l'antic escorxador del camí Xamussa”.

L'IES Llombai de Borriana ha implantat per al proper curs,2020-21, un nou Cicle de Formació Professional de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència, en resposta a l'increment de la demanda d'aquest perfil professional. Actualment, s’està sol·licitant tant en l'àmbit domiciliari i institucional, i la seua activitat se centra, principalment, en l’atenció, el servei i la cura directa de persones amb dependències.

A més, aquest cicle permetrà aprofundir i actualitzar la preparació de les persones en les noves tècniques, aptituds, competències i ferramentes que demana el mercat laboral en el sector professional sociosanitari.

La competència principal de les persones tècniques que finalitzen el cicle és la d'atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, amb l'objectiu de mantindre i millorar la seua qualitat de vida, amb la realització d’activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, l’aplicació de mesures i normes de prevenció i seguretat i la derivació a altres serveis quan siga necessari.

Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya hi ha 1,2 milions de persones dependents, de les quals, 381.508 es troben en llista d'espera per a poder ser ateses per un Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

El regidor d'Educació, Joan Ramon Monferrer, ha felicitat l'IES Llombai per la implantació d’aquest cicle perquè “és evident que estudiar aquesta titulació és una magnífica oportunitat per a trobar treball i, a més, ajudar persones amb qualsevol tipus de dependència, perquè estaran contínuament implicats en l'atenció, el servei i la cura directa de persones amb dependències”.

Entre les ocupacions que poden exercir les persones que realitzen els estudis d'aquest grau mitjà figuren, a més de cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i domicilis, la de cuidadora en centres d'atenció Psiquiàtrica i gerocultor o gerocultora.

Igualment treballs de governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions, auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat, auxiliar d'ajuda a domicili, assistent d'atenció domiciliària, treballador o treballadora familiar, auxiliar d'educació especial, assistent personal i teleoperador o teleoperadora de teleassistència.

Dates d'admissió en FP

Monferrer ha recordat a les persones interessades que la presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió en Formació Professional es farà del 17 al 25 de juny. En el cas de l’FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 27 de juliol i la matriculació serà del 22 al 28 de juliol.

Quant al grau mitjà, grau superior i els nous cursos d'especialització d'FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol. Es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol, les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol i la matriculació serà de l'1 al 9 de setembre.

La Escola Infantil Municipal inicia el proceso de admisión
 • L'escola d'Educació Infantil Municipal Príncep Felip, amb 91 places, compta amb 61 vacants per al pròxim curs

 • Les sol·licituds hauran de presentar-se entre l'1 i el 9 de juny, ambdós inclusivament


 L'Ajuntament de Borriana ha començat el procés d'admissió de l'alumnat de l'Escola Infantil Municipal per al curs escolar 2020-2021, les sol·licituds d’inscripció hauran de presentar-se entre l'1 i el 9 de juny, ambdós inclusivament.

El regidor responsable de l’Escoleta Infantil, Javier Gual, ha explicat que l'escola d'Educació Infantil Príncep Felip, de titularitat municipal, compta amb 91 places, de les quals per al pròxim curs hi ha 61 vacants, d’aquestes, 8 són per a alumnat nascut en 2020 o 2019, 11 places per a nascuts en 2019, 30 vacants en dos aules per a nascuts en 2019 o 2018, i 14 per a l'alumnat nascut en 2018.

En relació als criteris d'admissió de l'alumnat, s'organitza en un procediment objectiu que, en concurrència, permet que s'accedisca en funció dels punts obtinguts en aplicació dels criteris que s'estableixen com a puntuables, de manera que l'escolarització tinga en compte la presència de germans i germanes matriculats en el centre; pares, mares o tutors legals que treballen en el centre; proximitat del domicili; renda per càpita de la unitat familiar; condició legal de família nombrosa, i concurrència de discapacitat funcional en l'alumne o alumna o en algun dels seus pares, mares o germans. A més, es valora la condició de família monoparental.

Les sol·licituds, segons el model de l'Annex I, publicat en el web municipal hauran de presentar-se en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, https://burriana.sedelectronica.es/info.0 degudament emplenades, signades i acompanyades de la documentació que s'hi indica.

La formalització de la matrícula es realitzarà del 23 al 30 de juny, ambdós inclusivament, una vegada finalitzat el procés previ que s'iniciarà amb el lliurament d'instàncies, informació i presentació de sol·licituds de l'1 al 9 de juny, ambdós inclusivament, la publicació de la llista provisional d'admissió prevista per al dia 16 de juny, la presentació de reclamacions a la llista provisional d'admissió, del 16 al 18 de juny, i la publicació de la llista definitiva el dia 22 juny.