- Més de 147.000 euros és el cost estimat dels beneficis fiscals en els tributs d'aquest primer període de 2023

- Concretament, de la taxa per gestió de residus, de l'impost sobre vehicles i per les domiciliacions tributàries


Més de 147.000 euros és el cost estimat de les exempcions i bonificacions en aquest primer període de 2023 dels padrons fiscals de tributs municipals, concretament de la taxa de gestió de residus, en concepte de beneficiaris de prestacions per subministraments bàsics energètics i per bonificacions a jubilats i pensionistes, de l'impost sobre vehicles per 8 conceptes diferents i per les domiciliacions tributàries.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en la taxa per gestió de residus s'apliquen aquest any 118 exempcions a les persones que durant l'any passat, 2022, van ser beneficiàries de prestacions econòmiques individuals d'emergència social en concepte de pobresa energètica, amb un cost fiscal estimat de 12.862 euros.

Aquesta exempció es va introduir en 2017 per primera vegada en l'ordenança fiscal, tot seguint el criteri de capacitat econòmica per a ajudar a les persones més desfavorides. Sobre aquest tema, Rius ha destacat l'increment de beneficiaris en aquesta taxa que ostenten la condició de jubilats o pensionistes. “Aquest any es duplica l'import i nombre de beneficiaris habitual que en exercicis anteriors i seran 159 les persones que s'acolliran a la reducció del 50% de la taxa, amb un cost fiscal de 8.665,50 euros”.

Dins del padró de l'Impost de vehicles 2023, també s'apliquen bonificacions a un total de 1.168 vehicles amb un cost fiscal de 94.263 euros. Entre les quals, Rius ha destacat els nous beneficis fiscals per a incentivar la compra de vehicles ecològics aprovats per aquest equip de govern a l'inici de la passada legislatura, que s’han anat incrementant progressivament i són actualment un total de 125 els vehicles híbrids i elèctrics que es redueixen la quota un 50% i 75%, respectivament.

A aquest impost se li aplicaran exempcions per sis conceptes més, destacant el de discapacitat, del conductor o de la persona transportada, amb un total de 512 beneficiaris, o els 272 vehicles antics amb què compta el parc mòbil de Borriana.

 

Calendari del contribuent

El decret d'alcaldia de l'aprovació dels padrons del primer període inclou, a més, l'aprovació del termini i la forma en què es procedirà al cobrament dels rebuts.

El període voluntari comença el pròxim 15 de març i s’allargarà fins al 5 de juny. Durant poc més de dos mesos i mig es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell, amb la presentació del document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, un el 28 de març i el segon el 29 de maig, amb una bonificació de l'1% de la quota líquida fins a un màxim de 10€.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha posat l'accent en l'increment progressiu de l'import anual de les quotes domiciliades en entitats bancàries, que va suposar el passat exercici un cost fiscal per a les arques municipals de 92.000 euros, abastant més d'un 70% dels padrons municipals.

Sobre aquesta rebaixa fiscal, la regidora ha assegurat que “arriba cada dia a més contribuents i ha destacat les domiciliacions de la taxa de gestió de residus, un 10% més que en 2017, seguides per l'Impost de Béns immobles que va aconseguir el 76% en rústica i el 66% en domiciliats d'urbana”.

 

Congelació de taxes

L'edila d'Hisenda ha recordat que l'any 2023 ha començat amb una congelació total de les taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a les empreses de Borriana.

Un any més, el govern municipal ha optat per “no augmentar la càrrega impositiva a la ciutadania”, com a mesura de “protecció a la ciutadania davant dels increments dels costos energètics, increment de l'euríbor que s'aplica a les quotes de les hipoteques, a l'increment de preus en general motivat per la crisi derivada de la guerra de Rússia contra Ucraïna”, segons ha assegurat l'alcaldessa.

A més, el govern local manté tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne alguns de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar l'accés a les bonificacions existents que es regeixen per l'IPREM, com és el cas de les famílies nombroses i de les persones jubilades i pensionistes.