- L'Ajuntament reinvertirà l'estalvi del passat exercici, igual que va fer amb el dels anys anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat


El govern municipal de Borriana podrà mamprendre les obres del gran col·lector d'aigües pluvials de l'avinguda Tarancon i els caragols d'Arquimedes a la Serratella, entre altres importants projectes, amb part del superàvit de la Liquidació del Pressupost de 2022, segons ha anunciat la regidora delegada de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

El consistori, ha explicat, “reinvertirà l'estalvi del passat exercici, igual que va fer amb el dels anys anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat”. Una vegada fetes les incorporacions del romanent, per obres i projectes que estan en marxa, i la modificació de crèdit que s'aprovarà en el pròxim ple, “disposarem de 4 milions d'euros que ens permetran realitzar nous projectes amb els quals ens hem compromès amb els veïns i veïnes de Borriana, com pot ser el consultori mèdic del port del qual ja tenim redactat el projecte bàsic o altres projectes de mobilitat”, ha manifestat.

Rius ha explicat que l'equip de govern municipal ha liquidat el pressupost de l’any passat, 2022, amb uns romanents de Tresoreria per a despeses generals d'11.495.000 euros, dels quals 4 milions d'euros s'incorporen automàticament al pressupost d'enguany per ser obligacions reconegudes en 2022, majoritàriament en el capítol d'inversions, per actuacions que estan en marxa.

Després de la signatura per part de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, del decret de liquidació de 2022, del qual es donarà compte en el pròxim ple municipal previst per a dijous 30 de març, Rius ha posat en relleu el “rigorós, responsable i exhaustiu treball” que està realitzant l'equip de govern de Borriana en l’àmbit econòmic, que ha tornat a quedar demostrat després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2022.

Situació que per a Cristina Rius significa que el resultat del pressupost de 2022 és “positiu” i amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals que “ens permetrà continuar invertint en projectes per a la ciutadania”.

Entre els 4 milions que s'incorporen per projectes en marxa figuren la rehabilitació de la Casa de la Cultura, la passarel·la del Clot, la urbanització del Barranquet, la instal·lació de la geotèrmia en la piscina municipal, les quotes del PAI Sant Gregori, la instal·lació dels caragols d'Arquimedes a la Serratella i la remodelació de l'avinguda de la Mediterrània, entre molts altres.

Aquestes, ha assegurat Cristina Rius, “són algunes de les obres i inversions en les quals estem treballant i estaven previstes en el pressupost que liquidem ara, i que continuen aquest exercici 2023, els romanents de les partides econòmiques del qual s'incorporaran al pressupost vigent per a les obres en execució esmentades”.

A més, en el pròxim ple, l'equip de govern portarà per a l’aprovació una modificació de crèdits amb part dels romanents de 2022, que s'eleva a 3.392.712 euros, i que permetran mamprendre entre altres actuacions, una nova injecció de 500.000 euros per als caragols d'Arquimedes, o una primera fase de la construcció del gran col·lector en l'avinguda Tarancon, per a la qual es destinarà aquest any 600.000 euros, un projecte complex i costós.

Es tracta d'un sistema urbà de drenatge sostenible en les zones de l'avinguda Jaume I, camí del Port i en l'avinguda cardenal Tarancon i una estació de desbast per a fer front a episodis de fortes precipitacions en la zona urbana, la realització de la qual s’allargarà uns anys però que, en finalitzar, ha assegurat Rius, “els resultats seran els que desitgem, que l'aigua fluïsca, reduir les crescudes i que no es produïsquen més inundacions en el nucli urbà, especialment en la plaça Generalitat o els carrers Escorredor i Sant Vicent, entre d’altres”.

També es destinaran 172.000 euros per a la reurbanització del cèntric carrer Barranquet per a incloure, a més de la restauració del paviment del carrer que actualment està en molt mal estat, la millora i renovació dels col·lectors i evitar l'estancament d'aigua en moments de fortes pluges, en el tram entre la plaça del Pla fins al carrer la Misericòrdia, amb la creació d’una doble canalització d'aigües per a evacuar, en cas de necessitat, l'aigua de les fortes pluges directament al riu.

Una camí Intervenció realitze les incorporacions de les obres en curs o els compromisos de despesa adoptats, a càrrec del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ha assegurat la responsable d'Hisenda, “tindrem encara disponibles més de 4 milions d'euros i concretarem els projectes als quals aniran destinats, com els projectes de millora de la mobilitat urbana, tant a l'interior de la ciutat com les connexions de la Cañada Blanch o la de l'avinguda del Transport amb la CV18, que suposarà desembossar les entrades i eixides de la ciutat en hores punta”.