- El Ple municipal d'aquest matí ha aprovat la proposta que suposa un increment del 16% respecte a 2022

- L'àrea de Serveis Socials és l'àrea que més import rebrà enguany el 46% del total, concretament 544.455 euros, quantitat ampliable en qualsevol moment de necessitat


El govern municipal de Borriana destina enguany un total d'1.184.505 euros al Pla Estratègic de Subvencions 2023 que inclou les subvencions nominatives i de concurrència competitiva, la qual cosa suposa un increment d'un 16 per cent respecte a l’any passat, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, després de la seua aprovació en el Ple municipal celebrat avui.

Rius ha precisat que el pla es posarà en marxa immediatament i plasma la distribució de fons públics per a activitats subvencionables que corresponen a cadascuna de les àrees d'actuació i la forma de concessió, per a “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la ciutadania”.

Entre elles ha assenyalat les activitats relacionades amb els serveis socials, les culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, al comerç, a la protecció del medi ambient o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

Per àrees, Rius ha destacat que l'àrea de Serveis Socials és la que més quantitat rebrà enguany, ja que el pla li assigna 544.455 euros i suposa un el 45,9 per cent del total i un increment del 20% en subvencions i ajudes, respecte a 2022.

A més, ha assegurat que es tracta d'una quantitat “ampliable en qualsevol moment de necessitat” i a la qual cal sumar “les prestacions mensuals que reben les famílies de Borriana en la Renda Valenciana d'Inclusió i l’Ingrés Mínim Vital, prestacions que no existien abans de 2018 i els Serveis Socials Municipals havien de tramitar més PEIs i assumir tot el cost que això comportava”.

El Pla anual de subvencions del municipi és, segons el parer de Rius, de caràcter “programàtic” i no sols és un instrument de planificació i millora de l'acció administrativa, sinó que, a més, “afavoreix l'eficàcia i la transparència”, encara que el seu contingut “no crea drets ni obligacions”.

Per això, la responsable d'Hisenda ha indicat que el Pla conté la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l'Ajuntament durant l'exercici de 2023 i la memòria amb els detalls d'execució del 2022.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i l'eficiència de l'atorgament de subvencions del passat any 2022, en el qual es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, malgrat el volum extraordinari en la Secció IV.