Modificación presupuestaria para el pleno ordinario de noviembre
  • Procedents de romanents de tresoreria i d'excedents d'una línia de subvencions

  • Per a poder reutilitzar-los a dotar de recursos suficients noves partides que reduïsquen els efectes econòmics de la Covid-19 i, alhora, amortitzar préstecs


L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana proposarà en el pròxim ple, previst per a aquest dijous 5 de novembre, una modificació de crèdits de 665.000 euros, procedents de romanents de tresoreria i d'excedents d'una línia de subvencions, amb l'objectiu de realitzar els ajustos econòmics pertinents per a finalitzar l'exercici pressupostari.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que es tracta d'una operació econòmica per a ajustar al màxim el pressupost i disposar de la liquiditat necessària per a poder reutilitzar-los a dotar de recursos suficients noves partides que reduïsquen els efectes econòmics de la Covid-19 i, alhora, destinar-los en part a amortitzar préstecs.

Així, els 415.000 euros de romanents de Tresoreria, ha precisat Rius, es destinaran en part, concretament 75.000 euros, a realitzar obres menors amb empreses locals durant l'últim mes de l'any i així col·laborar a la seua reactivació. La resta, és a dir, 340.000 euros es destinaran a l'amortització anticipada de préstecs.

Paral·lelament, ha assenyalat la responsable d'Hisenda, els 250.000 euros de fons excedents de la línia d'ajudes econòmiques de 400 euros convocades i ja abonades per a donar suport a les persones autònomes, xicotetes empreses i mutualistes, es reinvertiran en iniciatives de col·laboració i promoció del teixit empresarial local.