Los servicios sociales de Burriana multiplican su actividad por la crisis sanitaria del COVID 19

L'emergència sanitària provocada pel COVID 19 i la consegüent declaració de l'Estat d'Alarma ha multiplicat de forma exponencial el treball d'atenció primària dels serveis socials municipals a Borriana, que està rebent una mitjana de 25 cridades al dia.

Amb molt més treball i com a prevenció, ara preval l'atenció a través de plataformes telemàtiques i atén telefònicament les sol·licituds de cita que demanen els ciutadans i l'atenció i ajudes prioritàries se centra en els col·lectius més vulnerables.

Per a una eficaç cobertura, des del primer moment, els serveis socials municipals han concentrat els seus esforços, reforçat i dissenyat protocols d'actuació i reorganitzat l'atenció, amb la finalitat de donar resposta a les situacions derivades d'aquesta situació excepcional.

Així, l'estat d'alarma i l'obligatorietat d'estar-se en els domicilis particulars ha obligat el servei d'ajuda a domicili a cancel·lar algunes de les prestacions a favor d'unes altres, com ara, la compra d'aliments, medicines o el seguiment de les 108 unitats familiars actives que es beneficien en aquests moments, amb fitxes de seguiment i intervenció programada segons la necessitat detectada.

Servei a domicili que es reforça amb trucades de treballadores socials que aborden amb major profunditat la situació a fi d'avaluar la possible vulnerabilitat i adoptar més mesurades de suport, si es requereixen, i que recorden les mesures recomanades per sanitat, els telèfons d'atenció i es preocupen per la salut física i psicològica de les persones usuàries.

No és l'únic servei que ha intensificat el contacte telefònic, la primera actuació des que es va decretar l'emergència sanitària va ser anticipar-se a estats de necessitat que pogueren afectar la població especialment vulnerable, generant un document de treball per àrees diferenciades d'intervenció, a fi de poder contactar amb ells i valorar en quina situació es trobaven.

Aquest document incloïa 17 persones majors, 9 especialment vulnerables per presentar malalties mentals, 23 unitats familiars sense cap tipus d'ingrés i 11 unitats familiars més amb persones amb diversitat funcional. Amb tots ells s'ha contactat i s'ha establit el seguiment de la intervenció a realitzar.

A més, el personal de serveis socials crida de forma periòdica les persones majors que viuen soles i no utilitzen els serveis d'atenció a domicili de l'Ajuntament de Borriana, amb l'objectiu tant d'interessar-se pel seu estat en general com de controlar si compten amb suport familiar per a fer front a les necessitats quotidianes.

S'ha actualitzat també el llistat de persones usuàries del servei de teleajuda de la Diputació Provincial de Castelló, i s'ha realitza contacte telefònic amb les 123 persones usuàries d'aquest dispositiu dirigit a persones majors, a fi de determinar les seues necessitats. La majoria de les situacions són ateses per la xarxa sociofamiliar pròxima, únicament en quatre ocasions ha sigut necessari establir un seguiment, bé de caràcter setmanal bé de caràcter diari.

Una altra labor que es coordina i desenvolupa des de serveis socials, per a evitar desplaçaments a les persones malaltes i familiars, és la recollida i distribució de la medicació de determinats medicaments que reglamentàriament només es dispensen en la farmàcia de l'hospital i que els pacients havien d'acudir a arreplegar als hospitals. Es tracta de fàrmacs per a múltiples patologies, des d'oncològiques a hematològiques, per a l'esclerosi múltiple o l'artritis reumatoide, teràpies biològiques i un llarg etcètera.

41 ajudes d'emergència

També han augmentat les actuacions dirigides a garantir la cobertura de necessitats bàsiques de la població més vulnerable. Així, s'han tramitat un total de 41 ajudes d'emergència dirigides a adquirir productes de primera necessitat, a través de la gestió de vals de menjar a adquirir en l'establiment habilitat a aquest efecte i s'ha flexibilitzat l'horari d'adquisició, a fi de minimitzar les conseqüències dels desproveïments inicials.

S'ha tramitat una ajuda d'allotjament urgent d'una unitat familiar, i una prestació econòmica individual d'emergència en concepte de subministraments energètics per a proveir d'aigua a una persona major molt vulnerable.

Altres actuacions

Així mateix, respecte a les beques de menjador de la Conselleria d'Educació, s'han coordinat amb tots els centres escolars de la localitat i contactat amb les unitats familiars amb menors perceptors d'aquestes beques a fi d'assessorar-los sobre el funcionament, i oferir-los igualment el servei, en cas que tingueren dificultats per a fer-les efectives.

A més d'aquestes gestions més protocolitzades, s'han atès les cites prèvies ja concertades mitjançant atenció telefònica, al mateix temps que s'han realitzat actuacions derivades des del centre de salut com a compres, receptes, atenció domèstica puntual i repartiment domiciliari de medicació a malalts especialment vulnerables.

Paral·lelament, s'atén persones majors o vulnerables que tenen els familiars fora de la localitat i que manifesten alguna necessitat relacionada amb la provisió d'aliments de primera necessitat o medicació, o la immediatesa del subministrament de menjar via el menjador social, programant-se la realització de compra.

També es realitzen atencions telefòniques puntuals que sol·liciten informació genèrica i que són ateses per les treballadores socials de zona o derivades al recurs corresponent.

Contacte serveis socials municipals

La regidora de Serveis Socials, Lolín Carbonell, ha assegurat que en aquests moments “durs i d'incertesa” es posa en valor “més que mai els serveis socials del municipi, pròxims a la ciutadania, sobretot a les persones més vulnerables: majors i dependents i famílies amb escassos recursos”. Per a aquests col·lectius, ha assegurat, els serveis socials municipals són “garantia de respostes precises a les seues necessitats bàsiques”.

Respecte a les vies de comunicació amb els serveis socials municipals, Carbonell ha indicat que davant el possible col·lapse de les línies telefòniques del 964 515 014, la comunicació via correu electrònic és una ferramenta àgil serveis.socials@burriana.es

Així, en cas de voler comunicar alguna situació de necessitat poden enviar un correu amb una breu ressenya de la situació que dona lloc a la consulta amb el nom, cognoms i telèfons de contacte. Personal de serveis socials es posaran en contacte amb la persona al més prompte possible.

Finalment, ha destacat que també han contactat amb serveis socials “moltes persones que de forma desinteressada s'han oferit per a col·laborar”, encara que, de moment, des dels serveis socials no s'ha activat cap servei d'aquestes característiques. Així mateix, ha explicat que es manté una comunicació fluïda i la col·laboració amb les diferents entitats socials de la localitat (Creu Roja, Càritas, Salesians…), “les quals han mostrat el seu tarannà col·laborador i facilitat atencions en què, per la seua peculiaritat, ha sigut necessària la seua participació”.