Constituido el Consell Municipal de la Gent Gran

El Consell Sectorial Municipal de la Gent gran ha quedat constituït avui en la sessió constitutiva presidida pel regidor delegat de l'àrea de Gent gran, Hilario Va usar, per delegació de l'alcaldessa M. Josep Safont.

Formen part d'aquest Consell, com a vocals, els representants de les quatre associacions de persones majors del municipi, en concret, de l'Associació del Major Borriana, de Pensionistes i Jubilats el Calvari, de l'Associació de Jubilats i Pensionistes la Bosca i de l'Associació de Jubilats de la Plana Baixa, així com la tècnica en cap dels Serveis Socials municipals, Cristina Marco.

Després de la reunió de constitució, Usó ha explicat que el Consell Municipal de la Gent Major és “un òrgan assessor i consultiu mitjançant el qual s'articula la representativitat dels ciutadans amb la finalitat de propiciar un espai de debat i comunicació”. Considera que així, s'ha creat “un marc de participació per a la proposta i promoció d'iniciatives en l'àmbit de les polítiques públiques que afecten especialment les persones majors del municipi”.

En concret, ha assenyalat, el Consell de la Gent Major té la finalitat d'instrumentar la participació i la col·laboració de les persones majors per a “millorar l'atenció a les seues necessitats, així com per a la defensa dels seus drets i la promoció del seu benestar”.

El responsable municipal de l'àrea ha explicat que en aquesta sessió constitutiva s'ha creat, a més, una primera mesa de treball que es reunirà el pròxim 25 de març, i s'ha acordat que la primera reunió del Consell se celebrarà el 22 d'abril a la sala de Plens, a la qual podran assistir les persones que ho desitgen i a la qual es convidarà a totes les entitats del municipi.

En la mateixa sessió, l'Associació de Majors ha presentat un escrit amb algunes reivindicacions, com ara, la creació d'un autobús circular que facilite els desplaçaments a les persones majors entre els diferents espais i serveis del municipi, per exemple, ambulatoris, mercat dels dimarts, cementeri, etc.

També inclou la petició de la creació d'un Casal, com a primer pas per a la posada en marxa d'un altre CEAM, en una zona oposada a la ubicació de l'actual, per a poder atendre un major nombre de persones. Aquesta sol·licitud, ve argumentada per l'envelliment gradual de la població i la demanda mensual d'usuaris de l'actual CEAM, que segons addueixen té llistes d'espera.