Código QR para acceder a la encuesta sobre residuos
 • El consistori recapta des de febrer l'opinió dels veïns i veïnes de la ciutat per al seu desenvolupament

 • L'enquesta estarà activa durant dos setmanes més, fins a mitjan maig

L'Ajuntament de Borriana proporciona un codi QR per a facilitar i estimular la participació pública en les enquestes per al desenvolupament del Pla Local de Residus (PLR) i així ampliar el volum de participació per a aconseguir un nivell de propostes major i més adaptades a les necessitats i afinitats dels veïns i veïnes, segons ha assenyalat el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis.

Amb l'horitzó de 2022, des del mes de febrer passat el consistori està arreplegant l'opinió dels veïns i veïnes de la ciutat a través d'enquestes quant a reducció de residus, així com sobre la prova pilot de recollida de la fracció orgànica, per a tindre-les en consideració per al desenvolupament del PLR de Borriana. L'enquesta estarà activa durant dos setmanes més, fins a mitjan maig.

Així, preveu tindre acabat el full de ruta al llarg d’enguany, per a aconseguir els objectius marcats per la normativa autonòmica, estatal i europea. Per a Arnandis, la prevenció en matèria de residus “requereix la implicació de tots: ciutadania, comerços, empreses, associacions, administracions”.

En aquests moments, ha assegurat el regidor, “estem en la fase d'estudi, d'elaboració dels informes de situació de les necessitats i arreplegant les propostes de la ciutadania”. Sobre aquest tema, ha insistit en la “transcendència d'una àmplia participació ciutadana en les enquestes per a conèixer millor les seues necessitats de cara al disseny i la implementació de la proposta municipal”.

El document, ha explicat Arnandis, definirà les línies estratègiques de futur a mitjà i llarg termini en la matèria, per a “desenvolupar un pla de treball per als pròxims anys amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats, millorar la coordinació entre els diferents agents implicats a fi d'aconseguir els objectius de reducció de residus en el municipi, augmentar el percentatge de reciclatge i aconseguir els resultats esperats de la forma més eficient possible”.

Les accions que haurà de posar en marxa el consistori en els pròxims anys "permetran quantificar les accions i dissenyar-les de manera temporalitzada per a complir amb el que s'estableix anualment", ha assegurat el responsable de l'àrea.

Així mateix, el PLR permetrà segons el parer del responsable de l'àrea, “millorar l'efectivitat dels recursos i generarà un estalvi econòmic, al mateix temps que ajudarà a augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en general i dels agents implicats”, amb la finalitat d'incorporar noves actituds i mecanismes en les estratègies de prevenció de residus, tant a nivell organitzatiu com a nivell d'hàbits de la població.

La ciutadania pot participar i respondre l'enquesta de participació, que costa d’emplenar al voltant de 7 minuts, a través de l'enllaç https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=usc6zp6f4emakv-8znhtzjvvurb4zdnmvbfqi-vhmbnuofo4tusxmepzmtc0tkjom1nytkxjovpqri4u o accedint al codi QR

El Ayuntamiento renovará el Plan de actuación municipal frente a inundaciones
 • Amb l'objectiu d'actualitzar el pla en vigor de 2012 quan Borriana es considerava com un municipi de risc mitjà fluvial

 • Quant al mal que produiria una inundació, segons ha indicat Arnandis, Borriana és “el quart municipi de la demarcació del Xúquer amb major vulnerabilitat”


L'Ajuntament de Borriana renovarà el Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions per a garantir l'actuació ràpida, eficaç i coordinada dels recursos municipals en situacions d'emergència per inundacions i minimitzar-ne les conseqüències, amb la finalitat d'aconseguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afectats per les conseqüències de les inundacions en el municipi de Borriana.

El regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, ha explicat que l'objectiu és “actualitzar el pla en vigor de 2012 quan Borriana es considerava com un municipi de risc mitjà fluvial, ja que amb l'actualització de la cartografia de zones inundables, més precisa que l'anterior que datava del 2002, la ciutat passa a considerar-se com a municipi de risc alt”.

El nou Pla que serà aplicable en qualsevol situació de preemergència o emergència produïda per inundacions en el terme municipal, afegirà com a novetat a tot el que ja es tenia en compte en 2012, “els plans d'emergència de preses davant l'eventual inundació que poguera provocar la destrucció d'algunes preses al Millars”, ha assenyalat l'edil.

A més, per a preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en emergències, el pla municipal s'actualitzarà amb noves anàlisis de risc, de pluviometria, de la xarxa de séquies i clavegueram, amb l'actualització de les inundacions importants dels últims anys i les seues conseqüències, amb els habitatges i persones afectades, així com els mitjans, els equipaments i les infraestructures actuals.

Igualment, ha assenyalat Arnandis, es catalogaran els elements vulnerables en concordança amb les zones establides en el Pla Especial de la Comunitat Valenciana, en el qual Borriana queda identificat com a municipi de risc alt fluvial, medi marí i de zona II de les Preses del Sitjar i de Maria Cristina, que significa que pot afectar-lo l'ona d'avinguda de trencament de la presa i produir-li danys a partir de la primera mitja hora d'avinguda fins a les dos hores.

El risc d'inundacions és un dels riscs fonamentals a tindre en compte des de l'òptica de la planificació de protecció civil, davant d’aquesta eventualitat, ha precisat el responsable de l'àrea, cal incorporar també els riscos per inundació costanera que en el cas del litoral de Borriana suposen un risc mitjà, i es preveu la realització d'un simulacre.

Segons ha indicat Arnandis, Borriana es troba “en el quart lloc quant al mal que produiria una inundació en la demarcació del Xúquer”, i ha valorat que un esdeveniment similar al que va passar en 1956 “tindria un cost de més de 100 milions d'euros”, per la qual cosa ha destacat que és “absolutament necessari procedir a una actualització en profunditat del contingut del Pla municipal de 2012”, perquè, ha assegurat, “d’acord amb alguns estudis, un sistema d'alerta adequat és l'actuació més rendible contra les inundacions i amb un adequat sistema es podrien reduir els possibles danys en un 20%”.

Bruno Arnandis ha recordat que les inundacions constitueixen a la Comunitat Valenciana “el fenomen natural que es manifesta amb major freqüència, i provoca situacions de risc greu col·lectiu o catàstrofe”.

Plan Local de incendios forestales de Burriana

 

L'Ajuntament de Borriana ha posat a disposició dels veïns i veïnes la documentació del Pla local de cremes del terme municipal de Borriana, en què s'especifiquen com han de sol·licitar-se i fer-se les cremes agrícoles i les de marges de cultius, ribassos, cunetes i séquies.

Així, el consistori  estableix un sistema de zones segons el risc d'incendi forestal. Es considerarà zona de risc màxim la situada entre 15 i 30 metres d'una àrea forestal i zona general la que es trobe a més distància.

I és que, tot i que la majoria del terme municipal és terreny agrícola, Borriana compta amb zones forestals en els llits dels rius Anna i Millars, en la franja costanera i en una zona reduïda al costat de l'àrea de servei de l'autopista AP7.

A més, s'estableixen dos blocs, el primer constituït pels terrenys situats a 300 metres del nucli urbà de la ciutat, en què les cremes s'hauran de realitzar durant els caps de setmana, i un segon bloc de zona rural, en què es podrà cremar qualsevol dia de la setmana indistintament.

Per a la qual cosa, el consistori ha habilitat un mapa interactiu online per a comprovar quines són les zones de més risc, disponible en: https://www.burriana.es/ayuninf/cartografia/autoritzaci%C3%B3_de_cremes/CremesTM.html#14/39.8875/-0.0735.

Quant a les èpoques de l'any, es considerarà el període comprès entre el 17 d'octubre i el 31 de maig com a època de risc baix, i d'alt risc el que va de l'1 de juny al 16 d'octubre.

Sistema de sol·licituds

Per a realitzar les cremes s'haurà de sol·licitar a través d’una de les dos instàncies disponibles, una per a la zona general i una altra per a les zones de risc màxim, i no caldrà l’autorització únicament en el cas de cremes en època de risc baix si es realitzen a més de 500 metres de zona forestal.

D'altra banda, està prohibida la crema en l'època de baix risc si es realitza a menys de 30 metres d'una zona forestal i sense cremador. En l'època de risc alt tampoc es podrà realitzar amb cremador a una distància menor de 30 metres, i si la distància és major, també s'haurà d'usar el cremador obligatòriament. Les autoritzacions en zones i èpoques de risc màxim tindran el caràcter d'excepcionals.

Condicions de la crema

L'autorització tindrà una duració màxima de 15 dies naturals i podrà ser utilitzada en l'horari entre l'alba i les 13.30 hores en l'època de baix risc i fins a les 11 hores en la de risc màxim.

Aquestes autoritzacions perdran la seua validesa les jornades amb vent fort, superior als 10 km/h, o vent de ponent, així com els dies amb nivell d'alerta 2 o 3 (només es poden realitzar cremes en nivell de preemergència 1). Si les condicions climatològiques empitjoren, haurà de finalitzar la crema.

A més, en el moment de la crema, la persona autoritzada haurà de portar damunt l’autorització corresponent, així com un telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació per a poder avisar en cas d'emergència, i no es podrà abandonar la vigilància de la crema fins que el foc estiga completament apagat (quan les restes estiguen ja a temperatura ambient i després de dos hores sense observar brases).

La flama no podrà superar els 4 metres d'altura, s'establirà una distància mínima de 5 metres entre la foguera i els marges, cunetes o qualsevol altra vegetació que tinga continuïtat amb la zona forestal susceptible de cremar-se.

Aquestes zones hauran d'estar perfectament netes de vegetació perquè no es propague, i si no s'ha fet s'haurà de desplaçar la zona de crema per a respectar la distància de seguretat i iniciar el foc contra vent.

A més, la persona que realitze la crema haurà de disposar d’una motxilla de fumigació de mínim 20 litres de capacitat plena d'aigua, sempre que no dispose de mànega o depòsit d'aigua.

El Pla de Cremes

El Pla de Cremes del Terme Municipal és una de les parts del Pla local reduït de prevenció d'incendis forestals, que va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 5 de novembre de 2020, i que va ser remès per a la seua ulterior aprovació a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Aquest pla, que és obligatori per als municipis amb zones d'alt risc d'incendis segons la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, compta amb un període de vigència de quinze anys amb revisions cada cinc anys i en finalitzar la vigència es realitzarà una revisió total.

El pla s'estructura en memòria, cartografia i annexos, i compleix amb els requisits mínims establerts en l'Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).

Nutrias Burriana

- Així ho demostra el descobriment d'indicis en la desembocadura del riu Anna, al paratge conegut com Estany de la Vila o Clot de la Mare de Déu

 

Detecten per primera vegada la presència de llúdries a Borriana, segons ho demostra la detecció d'indicis de la presència d’aquesta espècie en la desembocadura del riu Anna, al paratge conegut com Estany de la Vila o Clot de la Mare de Déu.

La investigació, realitzada per la Fundació Limne, ha confirmat la presència de nombrosos rastres de llúdria, com ara marques odoríferes o excrements i, segons apunten les autores de la troballa, Sales Tomàs i Anna Ruiz, les llúdries localitzades "no estan de pas, ja que s'han detectat diversos excrements antics al costat d'altres de recents, la qual cosa apunta a un marcatge territorial continuat en la zona".

Les llúdries van estar en vies de desaparèixer dels nostres rius durant la segona meitat del segle XX, i van quedar tan sols alguns exemplars en la conca del castellonenc riu Bergantes, però en les últimes dècades les llúdries tornen a reclamar el seu espai.

La província de Castelló, han ressaltat des de la Fundació, "sempre ha sigut un bastió per a la llúdria i la profusió de cites en municipis costaners, com Almassora, Torreblanca o Borriana, apunta cap a la recuperació de l'espècie”.

Aquesta entitat conservacionista, d'altra banda, certifica que la llúdria ha multiplicat per deu la seua presència en les últimes dos dècades, sobre la base d'una investigació realitzada entre 2018 i 2019 conjuntament amb Global Omnium. Aquest sondeig es va realitzar dividint el territori de la Comunitat Valenciana en quadrícules de 10 km per cada costat que es van rastrejar a la cerca de senyals que evidenciaren la presència d'aquest mamífer, tals com excrements, petjades o l'observació directa d'exemplars.

Així mateix, han destacat “positivament” la recuperació d'aquest mamífer, considerat en perill d'extinció fa menys d'una dècada, a causa de les millores en els sistemes de depuració, restauracions del bosc de ribera i una major disponibilitat d'aliment, qüestions que han permès “recuperar gradualment una espècie que, si bé es troba en una tendència positiva de recuperació i ja no es considera en perill d'extinció, segueix en la llista com a espècie vulnerable en el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades”.

Per part seua, el regidor de l'àrea de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, ha ressaltat la “importància” de la troballa i ha afegit que "la restauració duta a terme recentment, en col·laboració amb la Confederació Hidrogràfica i Limne, ha propiciat “tindre un espai ben conservat que permeta establir-se espècies tan interessants com la llúdria, i incrementar la rellevància de la zona com a refugi de fauna vulnerable".

Encuesta a la ciudadanía para la elaboración del Plan Local de Residuos


L'Ajuntament de Borriana està arreplegant l'opinió dels veïns i les veïnes de la ciutat a través d'enquestes per a tindre-les en consideració per al desenvolupament del Pla Local de Residus (PLR) de Borriana, segons ha indicat el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis.

Amb l'horitzó de 2022, ha destacat Arnandis, l'Ajuntament de Borriana s'ha marcat com a repte en matèria de residus augmentar “considerablement” el reciclatge, amb la intenció de l’“ambiciós objectiu de recuperar el 70 per cent dels residus del municipi”.

Per a la qual cosa, ha manifestat el regidor, el consistori preveu tindre redactat el Pla Local de Residus enguany, que serà “el full de ruta per a aconseguir els objectius marcats per la normativa autonòmica, estatal i europea”. En aquests moments, ha assegurat, “estem en la fase d'estudi, d'elaboració dels informes de situació de les necessitats i recollint les propostes de la ciutadania”.

El Pla Local de Residus de Borriana, ha explicat Arnandis, definirà les línies estratègiques de futur en la matèria, per a “desenvolupar un pla de treball per als pròxims anys amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats, i millorar la coordinació entre els agents i entre les actuacions a fi d'aconseguir els resultats esperats de la forma més eficient possible”.

Les accions que haurà de posar en marxa el consistori en els pròxims anys "permetran quantificar les accions i dissenyar-les de manera temporalizada per a complir amb el que s'estableix anualment", ha assegurat.

Així mateix el PLR permetrà “millorar l'efectivitat dels recursos i generarà un estalvi econòmic, al mateix temps que ajudarà a augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en general i dels agents implicats, amb la finalitat d'incorporar noves actituds i mecanismes en les estratègies de prevenció de residus, tant a nivell organitzatiu com a nivell d'hàbits del ciutadà”.

En aquest sentit, Arnandis ha subratllat que la prevenció de residus “requereix la implicació de tots els actors: ciutadans, comerços, empreses, associacions, administracions, etc”. Ara és necessari “planificar, establir objectius i indicadors, així com aplicar una estratègia a mitjà i llarg termini que permeta aconseguir la participació i la sensibilització dels diferents agents, a fi d'aconseguir els objectius de reducció de residus plantejats”.

La ciutadania pot participar i respondre a l'enquesta de participació a a través de l'enllaç: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=usc6zp6f4emakv-8znhtzjvvurb4zdnmvbfqi-vhmbnuofo4tusxmepzmtc0tkjom1nytkxjovpqri4u

 

La ciudadanía de Borriana participa en la campaña 'Recicla tus aparatos' 2021
 • Més de 25 persones s'han acostat durant aquest matí al punt net mòbil per a reciclar aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

 • Totes la persones que han participat entraran en el sorteig de diferents premis valorats en 2.000 euros

 • Fins a les 19h es podran depositar RAEE en la instal·lació mòbil a la plaça Major


Més de 25 persones de Borriana s'han acostat aquest matí al punt net mòbil instal·lat a la plaça Major per a reciclar aparells elèctrics i electrònics (RAEE), entre elles, l'alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Safont, i el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, que han acudit a depositar xicotets electrodomèstics que ja no funcionen o en desús, amb la finalitat de garantir-ne així el correcte reciclatge.

D'aquesta forma, la ciutat se suma un any més a la campanya ‘Recicla els teus aparells’, una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana amb la finalitat d'informar i conscienciar la població sobre la necessitat i la importància del correcte reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

La 4a edició de la campanya que es desenvolupa avui de 10h a 19h a la plaça Major de Borriana s'ha adaptat a la situació sanitària, per aquest motiu, en lloc de recórrer el municipi amb les bicicletes amb remolc, enguany s'ha instal·lat a la plaça Major.

Per aquest simple gest, de depositar almenys un xicotet electrodomèstic que no funciona o en desús, els veïns i les veïnes tenen a més de reciclar, l'oportunitat de participar en el sorteig de diferents premis valorats en 2.000 euros, sortejos que es traslladen també a les xarxes socials, a través de la pàgina de Facebook i d'Instagram @reciclatusaparatos.

Amb aquesta campanya, la Generalitat i l'Ajuntament de Borriana pretenen conscienciar sobre la necessitat de saber reciclar i, segons ha manifestat Maria Josep Safont, “implicar a tota la ciutadania per a garantir el correcte reciclatge d'aquests aparells que, en moltes ocasions, acaben en els contenidors convencionals, amb l'alt grau de contaminació i el perill per a la salut que generen”, i en aquest sentit aspira que Borriana col·labore activament en la recollida de “la major quantitat possible de tones d'aparells elèctrics i electrònics”.

La campanya està impulsada per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, en col·laboració amb les majors plataformes del sector: Recyclia (Ecopilas, Ecofimática, Ecoasimelec i Tragamóvil), Ecolec, Ecotic, Ambilamp i Ecoraees).

La campaña 'Recicla tus aparatos' llega a Burriana
 • La campanya, que celebra enguany la seua 4a edició, tindrà lloc a Borriana el pròxim 18 de gener en la plaça Major de 10h a 19h

 • Tots els ciutadans que reciclen almenys un RAEE entraran en el sorteig de diferents premis valorats en 2.000 euros

 • Aquesta iniciativa, impulsada per la Generalitat Valenciana, té com a finalitat informar i conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de saber reciclar de manera correcta els aparells elèctrics i electrònics

Un any més, Borriana se suma a una nova edició de la campanya ‘Recicla els teus aparells’, una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana amb la finalitat informar i conscienciar la població sobre la necessitat i la importància del reciclatge correcte d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), segons ha anunciat el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis.

Així, dilluns que ve, 18 de gener, arriba a Borriana la 4a edició de la campanya i es desenvoluparà de 10h a 19h a la plaça Major. La Covid-19 ha obligat a posar en marxa un operatiu adaptat a la nova situació sanitària, per aquest motiu, en lloc de recórrer el municipi amb les bicicletes amb remolc, enguany com a novetat s'instal·larà, a la plaça Major, un punt net mòbil en què es podran depositar els xicotets electrodomèstics que no funcionen o que estan en desús.

Per aquest simple gest, els veïns i veïnes tindran l'oportunitat de participar en el sorteig de diferents premis valorats en 2.000 euros, sortejos que es traslladaran també a les xarxes socials, a través de la pàgina de Facebook i d'Instagram @reciclatusaparatos.

L'acció que es desenvoluparà el dilluns es concreta en la informació i conscienciació, així com en la recollida d'aparells elèctrics i electrònics en desús que els veïns tinguen a casa, amb la finalitat de garantir així el seu reciclatge correcte.

Amb aquesta campanya, la Generalitat i l'Ajuntament de Borriana pretenen conscienciar sobre la necessitat de saber reciclar i, alhora, “garantir el correcte reciclatge d'aquests aparells que, en moltes ocasions, acaben en els contenidors convencionals, amb l'alt grau de contaminació i el perill per a la salut que generen”, ha lamentat el responsable municipal.

La campanya està impulsada per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, en col·laboració amb les majors plataformes del sector: Recyclia (Ecopilas, Ecofimática, Ecoasimelec i Tragamóvil), Ecolec, Ecotic, Ambilamp i Ecoraees).

En tots els domicilis, i també en els comerços i oficines, ha assenyalat el regidor, és freqüent l'acumulació d'aparells elèctrics i electrònics en desús, com per exemple telèfons mòbils, ràdios i molts més artefactes. L'objectiu, ha explicat l'edil de Sostenibilitat Mediambiental, és “implicar tota la ciutadania”, i en aquest sentit s'aspira a arreplegar “el major nombre de tones possible d'aparells elèctrics i electrònics”.

Instalados los contenedores marrones para el reciclaje orgánico en Borriana
 • Perquè els famílies puguen separar també els residus orgànics procedents de restes de menjar, verdures, ossos, pòsits de cafè i infusions; taps de suro, mistos i serradures; paper de cuina brut i tovallons de paper usats, entre d’altres
 • Entre avui i demà dilluns s’acabarà la instal·lació dels contenidors precintats, fins dimarts que ve 22, que començarà el servei de recollida selectiva

 Aquesta setmana han començat a arribar a Borriana els 100 contenidors marrons destinats exclusivament a la recollida de residus orgànics procedents de restes de menjar, fruita o verdura, segons ha assenyalat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

La implantació del contenidor marró en el municipi és una experiència pilot, amb la distribució inicial de 100 contenidors de 1.200 litres distribuïts en diferents zones de la ciutat. L'alcaldessa ha explicat que entre avui i demà dilluns s’acabarà la instal·lació amb precinte i dimarts que ve, 22 de desembre, començarà a funcionar “per primera vegada” el servei de recollida de residus orgànics.

Una iniciativa que, segons el parer de l'alcaldessa, “incrementa l'eficàcia de la recollida selectiva, la qual cosa redundarà en l'interès mediambiental i suposarà un benefici econòmic per al municipi i la ciutadania, ja que com més és recicla menor és el cost de la gestió del servei de residus”.

Sobre aquest tema, l'alcaldessa ha precisat que dels 100 contenidors inicials, el consistori n’adquireix en propietat 89, mentre que els 11 restants són cedits per la concessionària Fobesa.

Amb aquesta millora en la gestió dels residus urbans, ha destacat Maria Josep Safont, l'Ajuntament “fa un pas més en el compliment del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana”, i ha afegit que es tracta “d’una aposta important en compliment de la normativa europea per a la recollida selectiva i el tractament de residus a la ciutat”.

Respecte a la ubicació dels 100 contenidors nous inicials, l'alcaldessa ha assenyalat que, com a norma general, s'ha seguit el criteri de situar un contenidor marró en cadascuna de les zones on es troben altres contenidors de reciclatge de plàstic, paper-cartó, vidre i fracció resta.

Aquesta acció és el pas previ a l'ampliació de la instal·lació de contenidors marrons per a la implantació definitiva, de forma gradual, de la xarxa del servei de reciclatge orgànic i de la xarxa de recollida associada en tot el municipi. L'experiència pilot, ha manifestat l'alcaldessa, “permetrà arreplegar la informació necessària per a estendre aquest servei a tota la ciutat, de forma escalonada”.

La recollida del nou contenidor marró destinat al residu orgànic o ‘bioresidu’ és realitzarà diàriament per Fobesa, empresa concessionària, i suposarà una ampliació del servei de recollida de fems, amb un increment d'uns 85.000 euros anuals per al municipi.

L'objectiu és que els famílies puguen separar també els residus orgànics compostos de matèria biodegradable procedents de restes de menjar, aliments, verdures, ossos, corfes d'ou, de clòtxina, pòsits de cafè i infusions; taps de suro, sense afegits de plàstic o altres materials; mistos i serradures; paper de cuina brut, tovallons de paper usats i xicotetes restes de jardineria, entre d’altres.