Concurso escaparates Fallas 2022
  • L'Ajuntament ha convocat el concurs per a promoure i incentivar l'aparadorisme en els comerços del municipi

  • Es preveu dos modalitats diferents: aparadors xicotets i aparadors grans

  • Amb una dotació de 300 euros per al primer premi i de 250 euros per a cada accèssit


L'Ajuntament de Borriana ha convocat un any més, previ a l'arribada de les festes josefinas, el concurs d'aparadors de Falles de Borriana. En aquesta edició 2022, s'han establit dos modalitats: aparador xicotet i aparador gran, i els premis en metàl·lic són de 300 euros per al primer premi i de 250 euros per a cada accèssit, en les dos categories.

Tal com explicava la regidora de Falles i de Comerç, Sara Molina, “és una manera de premiar la implicació de les persones comerciants a l'hora de dissenyar un aparador propi i purament faller”, i ha explicat que poden participar en el concurs tots els comerços de Borriana, amb independència de l'activitat comercial que desenvolupen.

Per a Sara Molina, el comerç representa “un sector econòmic important a Borriana” i aquests premis en metàl·lic, ha assegurat, suposen “un incentiu més per a promoure l'aparadorisme en els comerços del municipi, amb la finalitat de fer més atractiva l'oferta de béns i serveis dels comerços locals, amb la qual cosa es busca un augment de la demanda dels consumidors durant les festes de Falles”.

Modalitats i característiques

Els aparadors poden inscriure's en el concurs en una de les dos modalitats, xicotet, dirigit a establiments amb aparadors inferiors o iguals a 2 metres lineals, i gran, per a establiments amb aparadors superiors a 2 metres lineals.

La decoració dels aparadors, de composició lliure, ha d'estar relacionada amb les festes de Falles i el criteri que guiarà al jurat per a la concessió dels premis serà la innovació quant a la presentació del conjunt, l'elaboració artesanal i l'originalitat.

A més, Els aparadors que participen en aquest concurs han d'estar acabats el dilluns 7 de març a partir de les 10 hores, i els premiats hauran de continuar muntats fins al dia 19 de març de 2022, com a mínim.

Sol·licituds i premis

Les sol·licituds per a participar en el concurs es presentaran en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, d’acord amb el procediment establert: “Concurs d'aparadors 2022”, en imprès normalitzat disponible en el web tauler d'anuncis, fins al dijous 3 de març.

Tant la modalitat d'aparador gran com la d’aparador xicotet compten amb un primer premi de 300 euros, i dos accèssits de 250 euros, al millor treball artesanal i a l'originalitat.

Jurat

Els premis als millors aparadors s'atorgaran d’acord amb l'ordre de puntuació que obtinguen els comerços segons el jurat qualificador, format per la regidora delegada de Comerç, que actuarà com a presidenta, l'AODL que actuarà com a secretari, un representant de la Federació de Comerç i un representant de la Federació de Falles.