Campaña velocidad vehiculos Policia Local Burriana marzo 2022
  • Durant una setmana, el 3,28% dels vehicles controlats han superat els límits de velocitat

  • Malgrat que la campanya a nivell nacional ha finalitzat, la Policia Local continuarà realitzant controls en vies de competència municipal a petició veïnal


Un total de 1.279 vehicles han sigut controlats per la Policia Local de Borriana durant una campanya especial sobre vigilància i control de velocitat en vies urbanes, realitzada del 21 al 27 de març, adherint-se a la campanya que a nivell nacional ha impulsat la Direcció General de Trànsit, en el marc del conveni de col·laboració subscrit amb aquesta Direcció General.

La campanya ha consistit en la realització de controls de velocitat a través de cinemòmetre degudament homologat en vies de competència municipal, com les avingudes del Transport, 16 de Juliol, Mediterrània, Jaime Chicharro i Cardenal Tarancon, en camí d'Onda, ronda Músic Ibáñez, camí de la Serratella i els carrers la Carrera i la Vieta.

En concret, s'ha incidit en vies on s'ha detectat una circulació a velocitat excessiva i també sobre les que s'han rebut queixes i suggeriments per part de veïns i usuaris per a la instal·lació de radars.

Durant la setmana de campanya han sigut controlats un total de 1.279 vehicles, dels quals el 3,28%, és a dir 42, han superat els límits de velocitat corresponents, que han sigut denunciats per tal motiu d’acord al que s'estableix en la legislació de trànsit vigent.

Tot i que la campanya en l’àmbit estatal ha finalitzat, la Policia Local, fent ús de les competències en matèria de trànsit i seguretat viària que té atribuïdes, continuarà realitzant controls en vies de competència municipal a petició veïnal, i en aquelles en què es detecte un excés de velocitat per part de les persones usuàries de la via, amb una incidència especial a entorns i horaris escolars.

La Policia Local recorda que en zones urbanes, especialment en cas d'atropellament, la velocitat és determinant per a incrementar les conseqüències nocives dels accidents de trànsit. A partir de 80 km/h és pràcticament impossible que un vianant no mora en un atropellament, mentre que a una velocitat de 30 km/h el risc de mort del vianant es redueix al 10%.