Nueva convocatoria Premios Investigaciones Históricas Burriana

L'Ajuntament ha millorat la nova convocatòria del concurs ‘Premi Ciutat de Borriana d'Investigacions Històriques’ amb un premi de 2.000 euros al projecte d'investigació que trie el jurat, per a posteriorment desenvolupar-lo. L'objectiu del premi és el de fomentar l'estudi i la investigació sobre la documentació o materials històrics relacionats amb la història local del municipi.

Enguany, segons ha explicat el regidor de Cultura, Vicent Granel, “el concurs compta amb la novetat que els aspirants només han de presentar els projectes de l'estudi, i tan sols el que resulte triat haurà de desenvolupar-se i finalitzar la seua investigació”. En les anteriors edicions es presentaven les investigacions definitives i completes.

“Només el projecte seleccionat pel jurat ha de realitzar-se, completar-se i lliurar-se”, ha precisat Granel, que ha incidit en què aquest canvi té com a objectiu “augmentar la participació dels investigadors que presenten un projecte i idea de la investigació”, ja que la pròpia investigació “resulta ja remunerada, amb una part del premi, qüestió que no passava fins ara”.

Així, ha indicat, el premi econòmic s'abona en dos fases, la meitat en ser triat el projecte i l'altra meitat quan haja sigut presentat el treball final, que s'ha de lliurar en el termini màxim d'un any natural des de la concessió de l'ajuda. No obstant això, cas que el jurat considere que el treball resultant no s'ajusta al projecte seleccionat, “es minorarà o no s'abonarà l'altra meitat del premi”, ha aclarit l'edil.

D'altra banda, el responsable municipal de Cultura, ha valorat positivament que la Universitat Jaume I forme part d'aquest premi, la qual cosa, al seu parer, suposa “un recolzament acadèmic importantíssim per a donar-li més rellevància a un premi que es basa en la història de la nostra ciutat, Borriana”.

Dos categories

El concurs compta amb dos categories, una general dotada amb un únic premi de 2.000 euros, que es desemborsa en dos terminis, la meitat en ser triat el projecte i l'altra meitat en lliurar el treball final. A aquesta categoria poden concórrer les persones de més de 18 anys, i també presentar treballs elaborats per un equip d'investigació format per diverses persones.

L'altra categoria, denominada Francesc Roca i Alcaide, va dirigida a estudiants de l'UJI, i es concedeix un únic premi de 200 euros. En aquest apartat poden concórrer treballs de fi de grau, sempre que estiguen relacionats amb Borriana i vinculats amb el grau en Història i Patrimoni o amb el grau en Humanitats de la Universitat Jaume I de Castelló.

Per a les dos categories el termini de presentació de projectes finalitza el 30 d'octubre de 2020, i el jurat es reunirà al novembre amb la finalitat de triar un dels projectes presentats.

Els projectes hauran de presentar-se de manera anònima i, per tant, sense signatura ni amb qualsevol altre signe que poguera identificar l'autoria, en la Secció IV de l'Ajuntament de Borriana (Pl. Major, 1, 2a planta), en horari de 9h a 14h, del dilluns a divendres, dies hàbils.

Requisits de les obres

Els projectes i el treball, ha assenyalat Granel, han de tindre com a objectiu l'elaboració d'un estudi basat en la investigació o recopilació de fonts històriques amb registres documentals, materials, visuals, sonors o audiovisuals, per al coneixement de Borriana i el seu entorn immediat si escau, “tenint en compte que Borriana ha de ser l'eix central i la part principal del treball”.

Podran estar escrits en valencià o en castellà, però hauran de ser originals i no haver estat guardonats en altres concursos. A més, les persones aspirants hauran de lliurar una còpia del treball per al fons de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Borriana.

Criteris objectius de concessió del premi

Respecte als criteris de valoració dels projectes presentats, el regidor de Cultura ha assenyalat que es tindrà en compte “l'interès i originalitat del tema, el caràcter específic de les investigacions enfront de les de tipus general i la metodologia d'investigació"

També s'avaluarà l'ús de fonts primàries, la seua fiabilitat, la correcció i claredat de l'expressió escrita del projecte, les pertinents referències bibliogràfiques i documentals, i la seua estructura.

Les bases es troben en el web municipal, burriana.es, en el tauler d'anuncis.