El Centro municipal de les Arts adapta sus clases

El Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana adaptarà les classes a l'alumnat a través de les xarxes. Al llarg d'aquest matí, representants del claustre del professorat han realitzat diverses reunions virtuals mitjançant diferents programes, com ara, Duo de Google Zoom, per a coordinar i organitzar les diferents classes.

Tot i que el professorat del Centre municipal des de la setmana passada ja ha estat provant i preparant continguts i activitats, per a posar en marxa i ultimar metodologies d'ensenyament durant el període d'emergència sanitària pel COVID-19.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha explicat que la música, l'art i la dansa, “són ara més indispensables que mai a casa de cada alumne i, per tant, impulsarem les iniciatives necessàries perquè el nostre alumnat continue practicant”.

Així, segons ha assenyalat, en l'àrea de música cada tutor es posarà en contacte amb el seu alumnat amb una certa llibertat de mitjans, “sempre buscant la manera més fàcil, ràpida i segura”, perquè cal tindre en compte que cada nivell permetrà “unes certes activitats i mitjans telemàtics”. I, a més, “un gran nombre d'alumnat, provinent del Conservatori del centre, ja compta amb l'aula virtual de música per a continuar treballant el llenguatge musical”.

Quant a les classes individuals, depenent del nivell de l'alumnat, algunes classes seran mitjançant videoconferència, d'altres, exercicis que s'han de gravar tant per part del professor com de l'alumne. Principalment, s'utilitzarà el mòbil amb el whatsapp, però no grups de whatsapp, correu electrònic, youtube o google classe.

En matèria d'art, a partir del google class, el professorat està programant treballs per nivells, elemental, mitjà, jardí artístic. La idea se centra en enviar les tasques i activitats d'art a l'hora de la classe perquè l'alumnat que vulga mantenir aquesta rutina la puga fer, però comptaran amb tota la setmana per a fer els treballs i enviar els resultats, una part dels quals formaran una galeria virtual.

Per a l'alumnat adult, cada professor establirà una relació perquè ofereix menys uniformitat, tant en l'ensenyament com en la relació de l'alumnat amb els mitjans telemàtics.

Finalment, respecte a dansa, les dificultats són majors pel tema de l'espai, però la dinàmica serà semblant, proporcionar pautes per a mantenir rutines físiques, exercicis que puguen desenvolupar a casa i després contrastar amb el professorat.

En aquesta matèria hi ha grups que per les dinàmiques d'aprenentatge, l'espai i l'activitat concreta que fan serà quasi impossible portar una rutina normal, ja que una gran part d'exercicis de flamenc o dansa espanyola són impracticables en un apartament. En aquests casos, es buscaran activitats complementàries, per exemple, visionat d'espectacles.