Els pressupostos participatius i l’elaboració dels pressupostos i dels contractes municipals, destaquen en l’ordre del dia.


Ahir de vesprada va tindre lloc una reunió de treball del Consell Social amb la finalitat d’informar els seus membres sobre l’organització i desenvolupament dels pressupostos participatius.


Tot i que els membres d’este òrgan ja tenien informació detallada sobre esta consulta ciutadana que va començar el passat 2 de maig, en la primera part de la reunió el regidor de Participació Ciutadana i Transparència, Christopher del Moral, va informar del procés de recollida de propostes i sobre com es pot vehicular la participació de les associacions constituïdes a l’hora de presentar propostes, recollir suports, etc., les quals poden trobar en esta consulta un instrument molt important per a portar a terme els seus objectius.


En la segona part es va començar a desenvolupar el que serà una tasca important del Consell Social a través dels cinc grups de treball que es van crear, com és la presentació de propostes per sectors d’activitat per als pressupostos de 2017. Amb esta finalitat, i tal com s’havia demanat en sessions anteriors,  la interventora municipal va informar els membres del Consell Social sobre l’elaboració del pressupost municipal, els capítols que el componen, la distribució dels fons, etc., i també sobre els mecanismes que el Consell Social pot utilitzar per a presentar les propostes que considere oportunes.


Finalment, es va informar sobre els procediments de contractació que es fan servir en l’administració municipal. El regidor de Participació Ciutadana i Transparència va destacar que les reglamentacions existents tenen moltes possibilitats de millora, i per això “obrim esta part tan important per a la bona gestió dels pressupostos al Consell Social, ens en què esta representada la ciutadania de Borriana i que transmet les seues inquietuds, perquè, si ho considera oportú, propose nous criteris per a elaborar els plecs de contractació municipals. El Consell Social, juntament amb els pressupostos participatius i les noves eines de consulta ciutadana i participació que entraran en funcionament molt prompte, van a fer possible que la veu dels ciutadans i ciutadanes troben un espai ampli en l’administració municipal i, el que és encara més important, que puga tindre molt de pes en algunes qüestions tan fonamentals com els pressupostos o les contractacions”.


Per la seua part, la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, va remarcar la importància d’este òrgan per a “portar a terme les polítiques de participació ciutadana que ens hem marcat des de l’Equip de Govern. El Consell Social és una peça clau, juntament amb la resta de mecanismes de consulta que s’han posat en marxa, perquè la ciutadania, a través de les associacions i agrupacions, s’expresse, plantege les seues propostes i estes es vehiculen per a millorar la nostra ciutat amb la participació de totes i de tots».
Finalment, el regidor Participació Ciutadana i Transparència va agrair l’assistència a la sessió dels seus membres i va destacar també el bon funcionament d’este òrgan de participació, que ja ha començat a reunir-se amb una periodicitat notable des que es va convocar per primera vegada.