Comienza la elaboración de la estrategia del barrio La Bosca

L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana les tasques de l'elaboració de l’Anàlisi i Diagnòstic del Barri la Bosca, des d'una perspectiva espacial i social cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020.

Així, els sociòlegs ja han començat a establir els grups i avui a realitzar les entrevistes a les àrees de govern municipal d'interès per al projecte, tècnics d'aqueixes àrees, representants dels partits polítics amb representació municipal i agents socials, grups que poden ser d'interès per a la fase participativa del diagnòstic i fer les aportacions o correccions que consideren necessàries.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, la redacció de l'estudi diagnòstic sobre el perfil sociourbanístic del barri es preveu que estarà llest a finals d'any, incloent l'elaboració de propostes d'intervenció social i urbanística.

Entre altres qüestions, el document plantejarà mesures concretes per a evitar la marginalitat, potenciar la resolució de conflictes socials, i afavorir la inclusió social dels veïns en situació de pobresa.

Arnandis ha assegurat que els sociòlegs realitzaran durant quatre setmanes consecutives un diagnòstic del barri, realitzant entrevistes i establint grups de treball. La previsió del Consistori és “activar totes les mesures que suggerisca l'estudi en un horitzó de tres anys”.

Paral·lelament, per a millorar l'estètica urbana de la Bosca l'Ajuntament ja ha adjudicat les obres de regeneració urbana del barri a l'empresa RAVI per un import de 673.492 euros distribuïts en dos anys. Aquesta actuació suposa l'inici de la conversió dels carrers la Bosca i Miguel Ángel en un bulevard, amb voreres més amples.

El responsable municipal d'Urbanisme ha indicat que totes dues iniciatives suposen l'inici per a la regeneració global del barri la Bosca amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard i dotar-la de més espai per als vianants, per a afavorir la inclusió social i la regeneració urbana.

Es tracta d'una de les intervencions prioritàries de l'equip de govern en aquesta nova legislatura que s'emmarca en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi), dins de les mesures per a promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

Arnandis ha recordat que el barri la Bosca s'enquadra precisament en l'apartat de la regeneració física, econòmica i social d'àrees desfavorides, perquè “és un dels més desfavorits del municipi, amb un elevat nombre de persones migrants concentrades en dos blocs de cases situats al carrer Thomas Alba Edison, amb unes zones interiors públiques en molt mal estat”.

Una intervenció que compta amb una inversió de prop de 700.000 euros cofinançada en un 50% per la Unió Europea i que s'executarà en un màxim de 7 mesos. Les obres començaran, als carrers la Bosca, Miguel Ángel i Thomas Alba Edison, ha indicat el regidor d'Urbanisme.

Al carrer la Bosca s'ampliarà la vorera Est fins als 4 metres d'amplària, eliminant aqueixa línia de pàrquing. Al carrer Miguel Ángel, s'ampliarà la vorera Est uns 2,2 metres més, per la qual cosa també desapareixeran les places d'aparcament d'aqueix costat. En tots dos casos es renovaran les xarxes d'aigua potable, clavegueram i telefonia, se soterraran els cables d'alta tensió i se substituiran els fanals.

Adjudicadas las obras de la Bosca de la estrategia EDUSI

L'Ajuntament de Borriana ha adjudicat les obres de regeneració urbana del barri la Bosca a l'empresa RAVI per un import de 673.492 euros distribuïts en dos anys. Aquesta actuació suposa l'inici de la conversió dels carrers la Bosca i Miguel Ángel en un bulevard, amb voreres més amples.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, la licitació suposa l'inici per a la regeneració global del barri la Bosca amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard i dotar-la de més espai per als vianants.

Es tracta d'una de les intervencions prioritàries de l'equip de govern en aquesta nova legislatura i que s'emmarca en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi), dins de les mesures per a promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

Arnandis ha recordat que el barri la Bosca s'enquadra precisament en l'apartat de la regeneració física, econòmica i social d'àrees desfavorides, perquè “és un dels més desfavorits del municipi, amb un elevat nombre de persones migrants concentrades en dos blocs de cases situats al carrer Thomas Alba Edison, amb unes zones interiors públiques en molt mal estat”.

Així, amb l'objectiu d'afavorir la inclusió social i la regeneració urbana, ha assegurat l'edil d'Urbanisme, es desenvoluparan accions de rehabilitació física del lloc i els seus voltants, i la renovació d'aqueixes zones interiors dels immobles.

Una intervenció que compta amb una inversió de prop de 700.000 euros cofinançades en un 50% per la Unió Europea i que s'executaran en un període màxim de 7 mesos. Les obres començaran, als carrers la Bosca, Miguel Ángel i Thomas Alba Edison, ha indicat el regidor d'Urbanisme.

Al carrer la Bosca s'ampliarà la vorera aquest fins als 4 metres d'amplària, i s’eliminarà la línia de pàrquing. Al carrer Miguel Ángel, s'ampliarà la vorera uns 2,2 metres més, per la qual cosa també desapareixeran les places d'aparcament d'aqueix costat. En tots dos casos es renovaran les xarxes d'aigua potable, clavegueram i telefonia, se soterraran els cables d'alta tensió i se substituiran les faroles.

Posteriorment, una altra acció prevista serà la relocalització i concentració dels serveis socials en l'antic ambulatori, una vegada que el Consistori ha aconseguit la cessió de l'edifici per als pròxims 30 anys, “qüestió fonamental per a rebre els diners dels fons Feder”, ha recordat Arnandis.

Un altre projecte relacionat amb el barri de la Bosca en vies d'execució és la redacció d'un estudi diagnòstic sobre el perfil sociourbanístic del barri que ha encarregat i que es preveu que estarà enllestit l'últim trimestre de l'any.

Entre altres qüestions, el document plantejarà mesures concretes per a reduir les bosses de marginalitat, potenciar la resolució de conflictes socials, millorar l'estètica urbana de la Bosca i afavorir la inclusió social dels veïns en situació de pobresa.

La previsió de l'Ajuntament, ha assegurat el regidor d'Urbanisme, és “activar totes les mesures que suggerisca l'estudi en un horitzó de tres anys”.

Balance municipal del Arenal Sound 2019

L'Arenal Sound d'enguany ha finalitzat amb un 14 per cent menys de fem arreplegat respecte a l'any passat, un descens del 18,5 per cent d'atencions telefòniques de la policia, un 13 per cent d'atencions sanitàries d'urgència menys i un resultat d'excel·lent en les aigües de les platges, després de l'anàlisi realitzada el dia després del final del festival.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha fet balanç municipal de les actuacions i resultats després de la celebració del festival a la ciutat. Un detallat anàlisi sobre les actuacions de la Policia Local, el servei municipal de neteja, serveis sanitaris i qualitat d'aigües, desenvolupats durant la desena edició del festival i que l'ha resumit amb la valoració d'“el millor any” per ara, tot i que espera que els següents “siguen encara millors”

Així, ha precisat que el còmput de l'atenció en el servei d'urgències de l'Hospital Universitari de la Plana durant la celebració del festival reflecteix un descens progressiu. Enguany hi ha hagut 129 urgències ateses, un 13 per cent menys que en 2018 amb 149 i un 17,8 per cent que en 2017 amb 157 urgències ateses.

Igualment, els resultats obtinguts en les anàlisis de les aigües de les platges realitzats el dia 5 d'agost, un dia després de finalitzar el festival, per a determinar la qualitat de les aigües en les zones de bany han confirmat “no solament que són aptes per al bany, sinó que mantenen la seua qualificació d'excel·lents”, ha manifestat l'alcaldessa.

Respecte als residus sòlids, segons ha indicat, el total de fem arreplegat entre el 30 de juliol i l'11 d'agost ha sigut de 67.000 quilos, la qual cosa suposa un descens del 14 per cent respecte a 2018, en què la xifra va ser de 78.000 quilograms.

Tot això, ha explicat, gràcies a la coordinació i el treball previ de negociació que es va fer amb l'empresa organitzadora del festival i la mateixa concessionària municipal del servei de neteja sobre les diferents zones, amb l'increment dels recursos humans i dotacions destinades exclusivament a les tasques de recollida i al fet que s'hagen implementat per part de l'organització dins dels recintes del festival.

A més, Safont ha precisat que el cost de la neteja, “corre tot a càrrec de l'organització de l'Arenal Sound, tant del festival com de les zones d'afecció”, i ha ressenyat que cadascuna de les jornades durant la celebració del festival s'ha treballat de forma continuada per a mantenir tant les zones pròximes al festival com els carrers i places, en “condicions òptimes”.

Després de comprovar aquesta mateixa setmana els resultats i analitzant les dades de recollida "vull felicitar i agrair a totes les parts i deixar patent que ha sigut un dels millors anys quant als serveis de neteja posats en marxa per al festival, gràcies al treball conjunt i coordinat entre la mateixa empresa de l'Arenal Sound i els serveis municipals de Via Pública realitzats per FOBESA.

Actuacions de la Policia Local

Paral·lelament, Safont ha informat que la Policia Local de Borriana ha realitzat entre els dies 29 de juliol i 5 d'agost, 223 atencions telefòniques menys que en el mateix període de l'any 2018, la qual cosa confirma al seu judici “una tendència a la baixa durant els últims tres anys de celebració del festival”.

Sobre aquest tema, el cap de la comissaria de la Policia Local, Francisco Javier Catalán, ha concretat que es van comptabilitzar un total de 978 atencions telefòniques a la Sala de Comunicacions 092/1.1.2., enfront de les 1.201 que es van registrar en 2018, la qual cosa suposa un descens del 18,57%.

De les 978 trucades telefòniques ateses en 2019, ha assenyalat l'intendent de la Policia Local, un total de 422 han requerit verificació o intervenció policial, xifra que representa un 43,15% del total de trucades, mentre que en 2018 en van requerir intervenció policial o verificació 515.

En conseqüència, ha detallat Català, enguany (2019) en el conjunt de Borriana, s'han realitzat 93 intervencions policials o de verificació menys, a requeriment ciutadà, que les registrades l'any 2018, i suposa un descens del 18% d'actuacions.

A més, durant el passat festival, segons ha detallat el cap de la Policia Local, s'ha registrat un descens del 4 per cent respecte a 2018 d'intervencions sanitàries, concretament un total de 71 intervencions sanitàries en llocs públics enfront de les 74 que es van realitzar en el mateix període de l'any 2018.

També s'ha comptabilitzat un descens de 144 denúncies de trànsit, ja que enguany es van interposar 243 denúncies i en 2018 en van ser 387, la qual cosa suposa una reducció del 37,2 per cent. De les 243 denúncies formulades 238 en correspon la possible sanció a l'Ajuntament, 4 a la Direcció General de Trànsit i 1 a la Conselleria amb competència en matèria de transports.

Aixi mateix, durant la passada edició de l'Arenal Sound s'han realitzat 180 controls preventius d'alcoholèmia, drogues i control de documentació duts a terme en vies de competència municipal.

Pel que fa a les intervencions de la grua, Català ha assenyalat que s'han incrementat les actuacions un 26,8 per cent, és a dir, 236 enfront de 186. Els vehicles retirats per infraccions de trànsit, enguany han sigut 159 pels 137 de 2018. Del quals, sense taxes 72 per 41 i immobilitzats 5 per 8 en 2018.

Finalment, l'alcaldessa ha volgut agrair als serveis sanitaris i a la Policia Local l'esforç i els serveis prestats per les seues actuacions en matèria de prevenció, control, mobilitat i seguretat viària durant el festival per a mantenir “tant la seguretat dels assistents com els drets dels veïns i veïnes de Borriana”.

Al mateix temps els ha felicitat perquè la capacitat d'organització i coordinació “augmenta cada any i és més efectiva” i ha ressaltat que el colofó va ser “el dispositiu especial d'eixida per a garantir la partida escalonada, la fluïdesa viària i que la jornada de partida es desenvolupara sense incidents”.

Safont abre el BIM a las entidades

El Butlletí d'Informació Municipal (BIM) 'El Pla' de Borriana serà participatiu i disposarà d'un espai mensual suficient, segons les necessitats, per a les aportacions informatives que les entitats, col·lectius i associacions locals sense ànim de lucre de caràcter social, veïnal, festiu o cultural, vulguen aportar per a la publicació, segons ha anunciat l'alcaldessa de la ciutat i directora de la publicació, Maria Josep Safont.

Es tracta, ha assegurat, d’una “proposta que implica fer partícip la ciutadania” perquè els col·lectius tinguen “veu pròpia” en el butlletí municipal i per això ha convidat totes les entitats de caràcter local a participar amb les seues aportacions.

Per a l'alcaldessa, Borriana és una ciutat dinàmica en molts vessants i aspectes com el cultural, social, comercial, esportiu o veïnal, per això amb aquesta iniciativa, ha assegurat, es pot “fomentar i reforçar encara més la implicació de la ciutadania perquè siga més partícip i al mateix temps puga donar a conèixer la seua activitat, les inquietuds i les seues reivindicacions”.

Així, els col·lectius comptaran amb una secció oberta fixa de fins a dues de les 36 pàgines cada mes dins del butlletí d'informació municipal sota el nom de 'La nostra veu'.

Aquesta iniciativa serà efectiva en el BIM que es publicarà el mes d'octubre, raó per la qual a partir del mes de setembre els col·lectius i associacions ja podran enviar els seus escrits i fotos al correu electrònic: prensa@burriana.es

Safont ha recordat que el BIM és una “eina informativa per a donar a conèixer a la ciutadania les actuacions desenvolupades i impulsades per l'administració local i en quin punt estan els principals projectes i l'acció de Govern municipal”, i també aglutina la informació municipal de caràcter general.

Així mateix, El Pla editat per l'Ajuntament amb caràcter mensual és una publicació gratuïta, en format de revista il·lustrada, que la ciutadania pot trobar periòdicament en les oficines municipals i altres dependències habituals.

A més es pot descarregar la versió digital dels butlletins en format PDF, i fins i tot descarregar els d'anys anteriors, a través del web municipal https://www.burriana.es/va/

Sueldos equipo de gobierno actual

 

L'actual equip de govern de l'Ajuntament de Borriana amb 12 regidors té una despesa mensual de mitjana en els seus sous de 10.340 euros menys que quan governava el PP, fa 12 anys amb José Ramón Calpe d'alcalde i 11 regidors en l’equip de govern, la qual cosa suposa un desemborsament d'un 33,1 per cent menys i un estalvi anual de 124.000 euros en sous per part de l'actual equip de govern.

En aquestes retribucions s'inclouen les referides a l'actual alcaldessa i les altres 11 persones que conformen l'equip de govern i altres dues persones com a personal de confiança, que suposen una despesa de 31.202 euros mensuals enfront dels 41.542 que va tenir en el mandat del PP de 2007 a 2011 amb l'alcalde i 10 persones en el seu equip de govern.

En la nova legislatura, l'alcaldessa s'ha aplicat una pujada salarial de 670 euros bruts mensuals sobre el seu últim sou de la legislatura anterior, després d'haver-se reduït el sou a principis de la legislatura anterior en 1.682 euros bruts mensuals respecte al sou de l'alcalde del PP en 2007, la qual cosa situa el sou de l’Alcaldia en 3.800 euros bruts al mes.

Si comparem el salari actual de l'alcaldessa, 3.800 euros bruts mensuals amb dedicació exclusiva, al 100%, amb el que percebia l'alcalde del PP José Ramón Calpe en les dues legislatures anteriors, des de 2007 a 2015, amb dedicació parcial i un salari del 80 per cent d'un sou total brut en 2007 de 4.632 euros, la diferència és que l'anterior alcalde del PP tènia fa 12 anys un sou total brut superior al de l'actual alcaldessa en 832 euros o, cosa que és el mateix, un 21,89% superior.

Quant als sous dels regidors i les regidores que formen part de l'equip de govern, cal puntualitzar que en 2007 hi havia 4 regidors amb dedicació exclusiva que cobraven cadascun mensualment 3.037 euros bruts i en l'actual legislatura, hi haurà 2 regidors amb dedicació exclusiva, al cent per cent, que percebran 3.240 euros mensuals bruts, cosa que suposa un augment després de 12 anys de tan sols un 6,6 per cent; 2 regidors amb una dedicació parcial del 75%, i una regidora amb dedicació parcial del 50%, que cobraran el percentatge del sou que corresponga a la seua dedicació. En el cas dels regidors amb dedicació parcial o exclusiva, mai es cobren les assistències a plens i comissions.

Respecte a les retribucions de la resta de regidors i regidores de l'equip de govern, cobrament per assistències a plens i comissions, la pujada ha sigut d'un 7,1 per cent si ho comparem amb la quantitat mitjana percebuda de la legislatura de 2007 a 2011 i d'un 4,5 per cent respecte a la passada legislatura.

Les retribucions que han tingut una major pujada són, precisament, les dels regidors de l'oposició, cobrament per assistències a plens i comissions, que han passat d'una mitjana de 650 euros bruts mensuals en la legislatura de 2007 i 608 euros bruts mensuals en la legislatura de 2011, a 810 euros en l'actual, un 24,6 i un 33 per cent més que en 2007 i 2011, i un 5,9 per cent més que la passada legislatura.

En referència al personal de confiança dels equips de govern municipals, cal destacar que s'ha passat de 7 persones en el 2007 a 2 persones, tant en la passada com en l'actual legislatura.

Si bé és cert que en la legislatura de Calpe de 2011 a 2015 les percepcions econòmiques de la corporació es van reduir un 5 per cent, igual que a totes les persones funcionàries de l'Ajuntament, d’acord amb el Reial Decret de Mesures Extraordinàries per a la reducció del dèficit públic que afectava bàsicament el personal funcionarial. Aquestes reduccions s’han anat recuperant progressivament per part del funcionariat.

La lògica pujada salarial amb les dedicacions exclusives de les persones que es dediquen únicament a governar ha sigut possible precisament, gràcies al rigorós i exhaustiu treball que durant l'última legislatura ha realitzat l'equip de govern de Borriana a nivell econòmic, que ha significat una reducció continuada del deute municipal.

L'equip de govern municipal actual en els últims quatre anys ha fet front a una enorme rèmora per a la gestió econòmica municipal, amb facturació endarrerida o pendent i sentències de pagament molt elevades, i ha abonat prop de 4 milions d'euros, en deute no declarat, factures o imprevistos fruit de la mala gestió del govern del PP.

Amb les dades de l'últim any es pot comprovar clarament com el deute municipal en 2015 era de més de 14,5 milions, i s'ha tancat en 2018 amb un deute de menys de 7,1. Així, el resultat del Pressupost de 2018 va ser positiu, amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals de prop 5,2 milions euros, la qual cosa ha legitimat un reajustament dels sous.

Com a resultat de l'eficient gestió, l'actual govern municipal ha cancel·lat tres anys abans del que es preveu el Pla d'Ajust 2012-2020 del PP, en el primer semestre d'enguany en anticipar l'amortització del préstec per 1,5 milions d'euros del capital pendent. Tot això, amb els impostos congelats en els últims quatre exercicis.

Després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2018 va quedar demostrat que per quart any consecutiu s'ha reduït el deute i s'ha augmentat el nivell d'inversions malgrat haver estat subjectes en tot moment al Pla d'Ajust de l'equip de govern anterior.

Concretament, en 2015 es van amortitzar un total de 3,8 milions, mentre que en 2016 la xifra va ser de 3,5 milions d'euros, al que cal sumar els 2,7 del 2017 als quals se suma els 2,4 milions d'euros de 2018.

Las obras de la carretera del grao paran un mes

Les obres de construcció del carril ciclopeatonal de la carretera del Grau pararan la seua activitat a partir del divendres 26 de juliol i es reprendran a finals d'agost, segons va anunciar l'alcaldessa de Borriana, M. Josep Safont, en el ple ordinari de la corporació municipal.

Safont ha explicat que amb aquesta decisió l'equip de govern municipal pretén “evitar les molèsties als veïns i veïnes, durant el mes de més trànsit en la zona” i també, “facilitar-ne la mobilitat durant la celebració del festival Arenal Sound”, que comença dimarts que ve 30 de juliol.

En la seua intervenció l'alcaldessa ha precisat que aquest mes de descans no suposarà un retard en les obres perquè estan molt avançades i s'estan executant a bon ritme.

Cal recordar que el projecte forma part de les obres catalogades com a Mobilitat urbana sostenible, dins de l'estratègia EDUSI finançada pels fons FEDER al 50 per cent i significa que l'Ajuntament eixamplarà el tram de 1,2 quilòmetres de l'actual calçada, per a incorporar la zona destinada a les bicicletes i als vianants, similar al que ja es va fer en el vial del Port al començament de la passada legislatura.

Altres temes del Ple

El ple municipal també va aprovar el Compte General de l'exercici 2018 per al seu trasllat al Ministeri i al Tribunal de Comptes per a la fiscalització i la regidora d'Hisenda, Cristina Rius va explicar la informació econòmica del primer trimestre de 2019 en el qual consta que el període mitjà de pagament a proveïdors és de 18,76 dies, la qual cosa al seu parer reflecteix “la tònica constant des de 2016 i que es ve complint amb la llei de Morositat”.

Entre altres assumptes el ple municipal també va aprovar una modificació de crèdit de 45.000 euros del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana amb la qual s'escometran obres d'accessibilitat en totes les portes del centre.

Així mateix, amb una altra modificació pressupostària el ple va acordar traure les bases de subvencions per a la millora de les façanes de la zona industrial del camí Fondo, camí Xamusa i camí l'Ecce Homo. Aquesta iniciativa forma part del projecte de remodelació del polígon del camí Fondo del municipi, subvencionat per l'Institut Valencià de Competitivitat (IVACE).

El projecte té la finalitat de garantir la seguretat dels usuaris i les indústries davant de possibles incendis, garantir la seguretat viària, resoldre el greu problema d'accessibilitat i mobilitat, garantir l'adequada mobilitat de vianants i ciclistes.

Finalment, el ple va acordar dotar noves partides per a instal·lar sistemes de climatització en diferents edificis públics , concretament en el de la Policia Local i el de Via Pública, amb el que segons ha valorat l'alcaldessa de Borriana, “es milloraran les condicions laborals del personal i s'atendran les seues demandes”.

Las playas de Burriana reciben, un año más, la bandera Qualitur

 

Les platges de Borriana han rebut, un any més, la bandera Qualitur que concedeix l'Agència València de Turisme i que acredita l'excel·lència en matèria de qualitat, medi ambient i accessibilitat de les platges, amb la qual cosa el municipi torna a comptar amb les màximes distincions per a la qualitat.

L'alcaldessa de Borriana, M. Josep Safont, va arreplegar en el Centre de Turisme (CdT) de Castelló el distintiu Qualitur de qualitat per a les platges del municipi, de mans del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Després de l'acte en el qual també va participar el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, l'alcaldessa ha valorat positivament el fet d’haver rebut el guardó de Qualitur perquè amb ell es reconeix el treball “ben fet” i visibilitza “el treball diari realitzat pel consistori perquè la nostra costa siga sinònim d'excel·lència turística, integrant els conceptes de qualitat, medi ambient i accessibilitat”.

També ha mostrat la seua “satisfacció” i ha assegurat que el propòsit de l'equip de govern és continuar implicant-se “activament” en el manteniment, la millora i la prosperitat del litoral del municipi perquè totes les persones gaudisquen d'una costa “neta, respectuosa amb el medi, accessible i confortable’’.

Aquestes banderes Qualitur se sumen a les Banderes Blaves aconseguides per les platges de l'Arenal i del Grau i la Malva-rosa i la de Sender Blau per al Clot de la Mare de Déu de Borriana.

La certificació de les banderes Qualitur està vinculada al compliment de les normes ISO 9001 i 14001 de Qualitat i Medi Ambient. Enguany les han rebudes 176 platges de 37 municipis de la Comunitat Valenciana.

 

Reunión alcaldes de la comarca con el president Ximo Puig

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es reunirà divendres que ve, 12 de juliol a Borriana, amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca de la Plana Baixa, després de la celebració del primer ple del Consell itinerant de la nova legislatura, i a petició de l'alcaldessa de Borriana, Mª Josep Safont.
L'alcaldessa ha explicat que la reunió servirà per a traslladar les inquietuds i necessitats dels municipis de la comarca al president Ximo Puig davant la nova legislatura del Consell del Botànic.
Cal recordar que Borriana acollirà divendres que ve 12 de juliol la reunió del primer Consell itinerant de la X legislatura, presidit pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i amb la presència dels membres del nou Executiu valencià.
La sessió del ple del Consell se celebrarà a la Sala de Juntes del Consistori a porta tancada i posteriorment la vicepresidenta i portaveu Mónica Oltra oferirà a la Casa Municipal de Cultura La Mercè, la roda de premsa en la qual donarà conéixer els acords aconseguits durant la reunió de l'òrgan col·legiat.
Es tracta de la primera vegada que la ciutat acull la reunió itinerant del ple del Consell. Sobre aquest tema Safont ha assenyalat que a més coincideix amb la celebració del 786 aniversari de la conquesta de Borriana pel rei Jaume I (16-07-1233), que va suposar l'inici de la conquesta de l'antic Regne de València.
L'alcaldessa ha assenyalat que al febrer de 2007, l'església del Salvador de Borriana ja va ser l'escenari de dues sessions del ple de les Corts Valencianes, “rememorant la cita que ja va tindre lloc l'any 1286, sent rei Alfons III d'Aragó i I de València”.