La Bosca

- El barri està dividit en dos seccions censals amb diferents característiques, una amb un alt percentatge de població migrant i baixa inclusió, i una altra de població envellida que habita en un parc d'habitatge de baixa qualitat

- La Bosca es troba en una situació de fragilitat urbana i demogràfica que ha derivat en processos d'exclusió social i residencial


L'estudi diagnòstic presentat per a la millora integral del barri de la Bosca proposa revitalitzar el barri amb la promoció de la cohesió social, la rehabilitació dels espais urbans, la formació laboral per a la millora de les oportunitats laborals i la reactivació de la vida comercial als seus carrers.

Així es desprèn de l’Estudi diagnòstic per a la regeneració física, econòmica i social de l'entorn urbà barri la Bosca, que presenta un dictamen de la situació actual i un Pla d'Acció amb una duració triennal per a millorar els aspectes més problemàtics.

El document, que planteja propostes d'intervenció social i urbanística, ha sigut encarregat per l'Ajuntament per a planificar les millores que vol impulsar en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible de Borriana (EDUSI), cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que compta amb un pressupost de 830.000 euros per al pla quadriennal de 2018 a 2022.

L'estudi, lliurat a finals del passat exercici, contempla, per una banda, la necessitat de treballar en la inclusió social dels veïns i veïnes d'aquesta zona i, per una altra banda, millorar l'hàbitat i els espais públics urbans. En la fase d'estudi, s'ha tractat d'investigar tant a través de l'estadística, com a través de tallers i entrevistes, per a intentar trobar els principals punts de vulnerabilitat social. En l'anàlisi, s'han tingut en compte tant la vulnerabilitat sociodemogràfica, com la socioeconòmica i la residencial.

 

Un barri partit en dos

Tal com s'indica en el diagnòstic, el barri de la Bosca s'ha caracteritzat des de mitjan segle xx per ser un barri de classe treballadora on se situaven els habitatges més assequibles del municipi. Es troba dividit en dos seccions censals amb diferents característiques, una amb un alt percentatge de població migrant i baixa inclusió i, una altra, de població envellida que habita en un parc d'habitatge de baixa qualitat.

Actualment, la població migrant té un gran pes entre els rangs d'edat que corresponen a la població activa i hi ha una major concentració masculina entre les edats de 35 a 55 anys, fet que representa el 10% sobre el total de població. En concret, actualment és la població marroquina, seguida de la romanesa, les que tenen un major pes en relació a la resta de nacionalitats, i el pes total de la població estrangera és del 21,2%, cinc punts per damunt de la ràtio municipal.

Per a aquest espectre de població, els factors de vulnerabilitat més importants serien, en primer lloc, la falta d'estudis, seguida de la taxa desocupació i en, tercer lloc, el risc de pobresa. De fet, aquesta àrea del barri posseeix la renda familiar més baixa de Borriana, concretament de 16.271 euros, situada a molta distància de la mitjana municipal, fixada en 25.505 euros, segons les últimes dades.

Per això, la formació per a l'ocupació i la intervenció sociocomunitària es remarquen en el Pla d'Acció com eines necessàries a implementar si es vol reduir la vulnerabilitat d'aquesta secció concreta. També s’incideix en el fet de tindre en compte polítiques que promoguen la salut activa i les cures de la població major, així com les polítiques de reforma i rehabilitació de l'habitatge, a més de buscar solució als problemes típics de mobilitat d'una població envellida, amb el manteniment de voreres i del mateix ferm del carrer o la construcció de rampes.

 

Seguretat ciutadana

Una altra vulnerabilitat detectada pel diagnòstic de la Bosca és que es tracta d'un espai urbà degradat, amb un territori aïllat del centre del municipi i amb alguns carrers deshabitats, així com els comportaments incívics. De manera que hi ha risc que es ‘territorialitze’ la inseguretat en aquesta àrea.

Segons les dades que recopila el diagnòstic, entre 2018 i 2919 es comptabilitzen un total de 113 infraccions i actuacions policials. No obstant això, la Policia indica que les intervencions per incidents de convivència han descendit de manera continuada.

En aquest sentit, en el Pla d'Acció es proposa com a mesura la creació d'un model de policia veïnal, comunitària o de proximitat juntament amb un equip de mediació per a dotar d’acompanyament i seguiment els sectors de població amb una forta vulnerabilitat.

 

La cohesió de la Bosca

Segons es desprèn de l'estudi, la Bosca tenia una forta identitat i cultura de barri durant la dècada dels 60 i 70, però a partir dels anys següents la construcció de blocs de pisos i la falta d'una planificació urbana que dotara de serveis al barri i el connectara amb el centre ha anat laminant la cohesió veïnal.

La falta d'inclusió i cohesió social és una altra de les problemàtiques associades amb la diversitat del barri i la poca integració dels diferents col·lectius que l'habiten, amb poca convivència i alguns conflictes interculturals.

Per a donar solució a aquesta problemàtica, el Pla d'Acció planteja idees com la creació d'un centre social que permeta la realització d'activitats comunitàries i de trobada; un punt d'informació perquè els residents puguen resoldre dubtes sobre tràmits administratius, bretxa digital, o relacions laborals; un altre punt d'acolliment i informació per a migrants; i un impuls de l'associacionisme veïnal amb un sistema similar al dels Hotels d'Entitats.

 

Equipaments de barri per als més joves

També s'assenyala en l'estudi la necessitat d'augmentar els equipaments a escala de barri per a afavorir alternatives d'oci i temps lliure per a la població més jove, i que els aporte recursos per a afavorir la seua incursió en el mercat de treball i l’entrada en la vida adulta.

A més, si bé el barri sempre ha estat dotat d'equipaments potents com l'institut Jaume I, el poliesportiu municipal, el col·legi Francesc Roca i Alcaide i les dependències de serveis socials, són part de xarxa estructural i donen servei a tot el municipi, raó per la qual no han afavorit totalment la generació d'espais d'identitat per al barri, amb activitats dirigides als residents.

Tot i això, el veïnat destaca com a punts positius els exemples del programa de futbol sala en el poliesportiu o l'activitat del mateix col·legi públic amb ’Patis oberts’, que han suposat una alternativa d'oci pròxima per als joves i adults del barri. De manera que se li dona molta importància a la tasca del col·legi, que és un centre CAES (Centre Compensatori d'Acció Educativa Especial), com a espai compromès per a enfortir, a futur, accions educatives en el barri.

També s’han posat les esperances en la renovació de la infraestructura i l'oferta formativa de l'IES Jaume I, que pot ser un espai de transformació important per al barri, sobretot perquè atraurà alumnat d'altres zones del municipi i d’altres poblacions.

Així mateix, s'incideix en la gran quantitat d'entitats socials que estan realitzant activitats per al barri i es proposa la mesura de coordinar totes les activitats en un Pla d'Acció Comunitari per a augmentar-ne el potencial.

Una altra de les propostes és la incorporació d'educadors de carrer per a dinamitzar els espais públics en què ara mateix es concentra la població jove i adolescent, així com el plantejament d'activitats amb joves i persones migrants, amb intervencions en l'espai públic a través d'accions artístiques, gastronòmiques o culturals.

 

Urbanisme

En l’aspecte urbà, es considera que la recent remodelació del bulevard de la Bosca pot ser un punt potencial de millora si es “contagia” a la resta de vies del barri. De manera que se subratlla la importància d'augmentar l'espai per als vianants per a pacificar el trànsit, així com la remodelació d’algunes vies per a evitar que es convertisquen en zones de pas de vehicles entre altres zones del municipi.

D'altra banda, l'activitat comercial és molt baixa i la majoria d'usos en planta baixa són de magatzems i garatges. Amb la desaparició gradual del teixit comercial minorista, els habitants del barri es veuen obligats a desplaçar-se fora de la Bosca per a trobar serveis de consum diari, una situació que dificulta l'autonomia dels col·lectius dependents.

Per això, en el Pla d'Acció es proposa un Pla d'usos de locals de titularitat pública per a revitalitzar-los i dotar-los de contingut i activitats que fomenten la inclusió social. Unes altres formes de dinamització proposades també són la creació espai de treball compartit (coworking) com a punt de trobada i dinamització, la definició de condicions avantatjoses per a la implantació de comerços i pimes o un Pla d'ocupació per a la millora dels espais públics del barri.

També es posa en relleu que és necessari generar espais de trobada i socialització, ja que hi ha pocs locals o espais oberts que permeten la convivència de diferents perfils, la qual cosa augmentaria la relació i la convivència entre les persones.

En matèria d'urbanisme es proposen algunes mesures, com ara la instal·lació d'una il·luminació homogènia i contínua, la millora de la permeabilitat per als vianants amb passos de vianants i recorreguts accessibles, així com l'adequació dels passatges, adequant-los perquè hi haja major connexió amb els carrers dels costats, i l’eliminació de zones sense visibilitat des del carrer, per a augmentar-ne la sensació de seguretat.

El document ha sigut encarregat a l'estudi Set arquitectura més enginyeria (7a+i) en col·laboració amb l'equip d'investigació social aplicada al territori monoDestudio, que han fet ús d’una metodologia que combina la investigació i l'estadística amb accions participatives. La seua proposta es basa en un disseny amb enfocament de retorn social que posa a les persones, entitats i col·lectius en el centre del procés.

La ONCE dedica un cupón a Burriana
 • L'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) dedica a Borriana un cupó perquè els i les burrianenses presumisquen de gentilici

 • A la venda des d'avui, de cinc milions i mig de cupons que difondran la imatge més emblemàtica de la ciutat, el campanar


Borriana serà la protagonista del cupó de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) corresponent al diumenge 14 de març, que estarà dedicat a Borriana i al seu gentilici, “la qual cosa suposarà una important espenta en la promoció del municipi en la resta d'Espanya”, ha destacat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, en la presentació del cupó.

El director de l'agència de l'ONCE a Castelló, Jesús Moril Navarro, i l'alcaldessa han presentat el cupó que pertany a la sèrie que l'ONCE dedica als gentilicis més curiosos o singulars.

Amb aquesta sèrie l'ONCE pretén "donar visibilitat a un bon nombre de localitats en què el nom dels habitants té una forma curiosa o singular". D'aquesta manera, els i les burrianenses poden vore com "el seu gentilici i la seua localitat recorren tota Espanya".

El cupó per al diumenge 14 d'aquest mes, il·lustrat amb una fotografia del campanar, el Templat, ja es pot adquirir des d'avui. L'alcaldessa ha mostrat el seu agraïment a l'ONCE per la labor social que desenvolupa i per aquesta iniciativa, i ha subratllat que gràcies a això “cinc milions i mig de cupons difondran una de les imatges més característiques de la ciutat, l'any que es commemora el 75 aniversari de la seua reconstrucció, per això des de l'Ajuntament vam proposar aquesta imatge per il·lustrar i representar Borriana”.

El Sueldazo del Cap de setmana de l'ONCE ofereix, cada dissabte i diumenge, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó del número i sèrie premiats en la primera extracció.

A més de premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, als quatre cupons del número i sèrie premiats en alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. 54 premis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat en la primera extracció. I premis de 400, 200, 30, quatre i dos euros. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels més de 19.000 agents venedors de l'organització. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i en establiments col·laboradors autoritzats.

Borriana 2030

- Maria Josep Safont destaca “l’extraordinari treball” realitzat i agraeix la seua “entrega, esforç, obstinació i compromís” amb la reactivació econòmica i social de Borriana


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha rebut aquest matí el document elaborat pel grup d'experts Fòrum Borriana 2030, fruit de l'anàlisi realitzada i conclosa a finals de l’any passat, 2020, que inclou els eixos, les propostes i les conclusions de les comissions de treball, per a la recuperació i transformació del municipi fins a 2030.

En el lliurament del document a l'alcaldessa han estat presents Luis Miguel Batalla, Emilio Dávila, Andrés Gurrea, Juan Alberto Marco, Juan Vicente Moros, Joan Llidó, Manuel Luis Mañó, José Maria Palomar i Julia Penelas, en representació del Fòrum, i la regidora de Promoció Econòmica, Esther Meneu.

Maria Josep Safont ha destacat el “extraordinari treball” realitzat per totes les persones que componen el fòrum i ha agraït “el lliurament de tots ells” i el seu “esforç, obstinació i compromís” amb la reactivació econòmica i social de Borriana. Així mateix, ha qualificat el document “d’aportació importantíssima que ha de fructificar”, i s'ha compromès a “estudiar les propostes per a vore com desenvolupar-les, i quines es poden integrar dins de l'estratègia municipal de ciutat a curt, a mitjà i a llarg termini”.

En aquesta línia, l'alcaldessa ha manifestat que el document pot convertir-se en un full de ruta, encara que, ha precisat, algunes de les propostes plantejades en el document “ja les ha posades en marxa el consistori, o estan en projecte”.

Així mateix, Maria Josep Safont ha manifestat que aquest “ingent treball” respon al concepte participatiu per part de l'equip de govern de les polítiques municipals, i en les quals s'inclou la recuperació del municipi de les conseqüències per la crisi sanitària del coronavirus. L'Ajuntament “ha de fer partícip a la societat civil perquè contribuïsca i col·labore en la reactivació econòmica i social de la nostra ciutat”, ha assegurat.

El document entregat avui pel Fòrum Borriana 2030, fruit del treball al llarg de vuit mesos, conté el disseny de projectes a llarg termini, sobre la base de tres eixos de desenvolupament econòmic, segons els seus promotors “fonamentals per a la ciutat”, l'agricultura ecològica i eficient, un centre comercial d'alt rendiment i turisme sostenible.

El Fòrum Borriana 2030, resultat de la proposició per part de l'equip municipal de govern de crear un grup de treball de caràcter tècnic reduït amb el propòsit d'elaborar un conjunt de propostes per a la ciutat postcovid, està compost per un grup de persones convidades inicialment per l'Alcaldia de Borriana, especialistes de diverses matèries i sectors a les quals els uneix un profund coneixement del territori i de les seues possibilitats i un fort compromís amb la ciutat.

La idea va sorgir en la comissió per a la regeneració i activació socioeconòmica celebrada el 28 d'abril de l’any passat per iniciativa de l'Alcaldia, en què van estar convocats representants de tots els grups polítics municipals, tècnics de l'Ajuntament de diferents àrees de gestió, representants d'associacions empresarials i experts d'entitats externes al consistori.

El Fòrum Borriana 2030 està integrat per Luis Miguel Batalla, Emilio Dávila, Francisco García, José Luis Guillamón, Andrés Gurrea, Joan Llidó, Manuel Luís Mañó, Juan Alberto Marco, Juan Vicente Moros, José Maria Palomar, Julia Penelas i Guillem Ríos.

 

Visita y firma del acta d ereplanteo de las obras d ereforma del edificio que albergarán los servicios sociales municipales y el CAISS
 • Amb la signatura avui de l'acta de replanteig s'inicien les obres per a ressituar i concentrar els Serveis Socials municipals i l’Oficina d'Atenció i Informació de la Seguretat Social

 • Es tracta d'una actuació cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi)


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha presidit aquest matí la signatura de l'acta de replanteig que formalitza el començament de les obres de reforma de l'edifici de l'antic ambulatori del carrer València, per a ressituar i concentrar els Serveis Socials municipals i l’Oficina d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Les obres, adjudicades a Urbamed Infraestructures, SL, amb un pressupost d’1.415.077 euros, sobre la base del projecte bàsic redactat per Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP, tenen previst un termini màxim d'execució de les obres de nou mesos, més el termini de garantia i posterior liquidació del contracte.

Safont ha recordat que es tracta d'una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del Programa Operatiu de Creixement Sostenible.

La reforma de l'edifici, ha subratllat l'alcaldessa, complirà amb l'objectiu de “millorar les instal·lacions de l'antic edifici i reviscolar i dinamitzar l'entorn de la zona urbanística de la Bosca, amb la finalitat de millorar dia a dia i incidir positivament en la gestió de les necessitats socials de la ciutat de Borriana”.

Igualment, ha manifestat, amb l’execució d’aquestes obres s'acabarà amb la provisionalitat de les deficients dependències dels Serveis Socials actuals per a situar-los en “aquest edifici modern i renovat, que concentrarà i millorarà altres serveis d'atenció al públic”.

En referència a la intervenció, l'alcaldessa ha explicat que comprèn la reforma completa de l'edifici preexistent que ocupa una parcel·la amb una superfície de 879m², que conservarà l'estructura, cobertes i parcialment els tancaments, i ha recordat que l'edificació és d'una antiguitat superior a quaranta anys.

Sobre aquest tema, ha puntualitzat que l'antic ambulatori és “un edifici situat dins del nucli urbà, de propietat estatal, en desús i un estat de preocupant abandonament durant més de 15 anys”.

Característiques de la reforma

El projecte bàsic i d'execució de la reforma, ha indicat l’alcaldessa de Borriana, distingeix dos actuacions clarament diferenciades: la major part de l'edifici es destinarà a ressituar els Serveis Socials i part de la superfície de la planta baixa s'habilitarà com a local independent destinat a les oficines del CAISS.

L'edifici objecte de reforma consta d'una planta soterrani, planta baixa, dos pisos i caseta de coberta, amb la comunicació de les plantes entre si mitjançant una escala situada a la cantonada del solar i un ascensor. Les plantes no ocupen la totalitat del solar, queden retirades dels marges laterals i formen un pati interior obert a la façana del carrer de València.

La superfície d'ocupació de la parcel·la és de 688m², mentre que la superfície construïda total de l'edifici és de 2.298m², dels quals 367m² se situen per baix del rasant en la planta de soterrani i 1.931m² estan construïts sobre el rasant de carrer.

Quant a les superfícies construïdes de les plantes sobre el rasant, la planta baixa té una superfície construïda total de 688m², dels quals 250m² corresponen al CAISS; la planta primera té una superfície construïda total de 670m²; la planta segona té una superfície construïda total de 516 m², amb l’eliminació de la caseta preexistent.

Procés

Maria Josep Safont ha mostrat la seua satisfacció per la signatura de l'acta de replanteig que dona inici a les obres, una reforma que es pot realitzar, “per fi”, després d'un llarg procés i reiterades peticions i gestions des de l'any 2012, que va finalitzar amb la signatura a finals de l'any 2019 de l'acord de cessió d'ús per a 30 anys de l'edifici per part del Govern a favor de l'Ajuntament de Borriana, “qüestió fonamental per a rebre els diners dels fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici”.

L'alcaldessa ha recordat que l'edifici albergava, fins a 2003, el Centre de Salut de la localitat que va quedar en desús després de la inauguració del nou Centre de Salut. Amb l'entrada de la nova Corporació en 2015, ha afirmat la primera edil, l'equip de govern “va reprendre la reivindicació, i va realitzar contactes permanents i efectius amb tots els estaments implicats, a fi de modificar la temporalitat de la cessió que impedia l'aplicació de subvencions dels Fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici”.

En l'acte de la signatura de l'acta de replanteig i visita a les instal·lacions han participat també la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, els representants de l'empresa adjudicatària i també representants de la direcció tècnica de l'obra.

El PLeno ratificará la adhesión de Burriana a las ayudas Parentesis
 • El Ple que se celebrarà demà dijous, 4 de febrer, també aprovarà la modificació pressupostària de 148.240 euros necessària perquè el consistori aporte la part que li correspon
 • La tramitació farà possible l'accés a prop d'un milió d'euros per a ajudar a les empreses i autònoms locals més afectats per les restriccions amb aquesta línia d'ajudes que impulsa la Generalitat dins del Pla Resistir

 El Ple municipal ratificarà en la seua sessió ordinària de demà dijous, 4 de febrer, l'adhesió de Borriana al pla d'ajudes ‘Parèntesis’ que impulsa la Generalitat per a pal·liar les conseqüències de les restriccions en els sectors més afectats per la situació sanitària.

D'aquesta manera es dona un pas més cap a la tramitació d'aquesta línia d'ajudes que en total suposarà una injecció de quasi un milió d'euros per als negocis de la ciutat. A més, el ple també aprovarà la modificació de crèdit del pressupost municipal, necessària per a poder aportar els 148.241 euros que li correspon aportar a l'Ajuntament.

Així, del total de 988.267 euros amb què estarà dotat aquest pla a Borriana, el 15% l'aportarà l'Ajuntament, el 62,5% la Generalitat i el 22,5% la Diputació de Castelló.

Durant les pròximes setmanes, i després de l'aprovació definitiva de la Generalitat, el consistori, que serà qui tramitarà les ajudes, implementarà la fórmula i el procediment amb què les empreses podran acollir-se al pla.

Com ha assegurat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, “s'està treballant per a tramitar-ho de manera urgent i agilitzar el procés, amb la finalitat que les empreses del municipi puguen cobrar les ajudes al més prompte possible” i, d'aquesta forma, contribuir “a la seua recuperació, a la conservació de l'ocupació i a pal·liar-ne les conseqüències socials”.

Quan estiga disponible el procediment, el Servei d'Ocupació i Desenvolupament Local distribuirà la informació als hostalers de Borriana inscrits en la base de dades municipal per a fer-los arribar la documentació amb rapidesa.

En concret, amb el pla d'ajudes ‘Parèntesis’, emmarcat dins del ‘Pla Resistir’ es rebran 2.000 euros per persona autònoma o microempresa i 200 euros més per cada treballador a càrrec, fins a un màxim de 10, i està destinat a cobrir les despeses corrents d'activitat des dels mesos inicials de la pandèmia, concretament des d'abril de 2020.

Quant als destinataris, és el Decret 1/2021 del 22 de gener, del Consell, el que estableix els sectors que poden accedir, com és el cas de l'hostaleria i la restauració, el turisme, la cultura, l'entreteniment i els esdeveniments o les activitats esportives.

'Tot a casa' , nueva propuesta del Ayuntamiento para restaurantes, bares y establecimientos de comida


L'Ajuntament de Borriana impulsa l'hostaleria local amb una nova iniciativa per a donar a conèixer l'àmplia oferta gastronòmica de la ciutat i donar suport també a aquest sector en aquests moments. Així, el Consistori ha posat en marxa ‘Tot a casa. Dinar, sopar i picar’, una proposta en què els restaurants poden mostrar els seus menús i especialitats a través de la web municipal i els veïns o visitants poden consultar i informar-se sobre les diferents ofertes dels bars, restaurants i locals de menjar del municipi que compten amb l’opció de menjar a domicili o per a emportar-se’l.

Amb aquest objectiu, ha explicat la regidora de Comerç i Turisme, Sara Molina, en estreta col·laboració amb el departament d'Informàtica del consistori i l'Associació d'Hostaleria, s'ha creat un espai web amb la finalitat d'informar la ciutadania d'aquestes opcions i fer-ne difusió a través de les xarxes socials municipals. La intenció és proporcionar una eina, ha manifestat, per a “promocionar i difondre l'àmplia varietat de menús i menjars que s'ofereixen en molts dels establiments de la ciutat”.

Fins ara, ja s'han adherit a la iniciativa, que no suposa cap cost per a ells, un total de 19 establiments, però els hostalers interessats a formar part poden inscriure's al programa i a mesura que es vagen adherint, s'anirà publicant en la nova página http://www.burriana.es/va/actualitat/tot-a-casa, i en les xarxes socials. La informació completa sobre la inscripció, requisits o característiques del programa es pot consultar a través del correu ester.ros@burriana.es, el telèfon 964 570753 i per whatsapp al 691674233.

Cada establiment ofereix les seues propostes gastronòmiques per a dinar, sopar i picar, i podran variar la carta en funció de la temporada o mantindre la mateixa carta.

La responsable municipal de l'àrea ha explicat que amb aquesta iniciativa “l'equip de Govern vol donar suport a aquest sector donant a conèixer la seua extraordinària oferta gastronòmica, alhora que pretén facilitar a la ciutadania la informació perquè s'animen a degustar els seus plats”, la regidora ha remarcat la importància de donar suport en aquests moments a la restauració i al comerç local.

Per això, Molina ha animat a tota la ciutadania de Borriana a fer costat a l'hostaleria i al xicotet comerç que s’han vist tan afectats per la pandèmia. “En aquests moments tan durs és responsabilitat de tots consumir a Borriana”, ha remarcat.

El Ayuntamiento de Burriana se adhiere al Plan 'Resistir' de la generalitat para conceder las ayudas 'Paréntesis'
 • L'Ajuntament de Borriana s'adhereix al Pla de la Generalitat dirigit als sectors i negocis del municipi més afectats per les restriccions que provoca la pandèmia de la Covid-19.
 • Amb les ajudes ‘Parèntesis’ cada empresa del municipi, amb un màxim de 10 persones treballadores, podrà rebre 2.000 euros fixos, més 200 euros per cada persona treballadora

Les empreses i autònoms de Borriana disposaran d'un total de 988.267 euros de les denominades ajudes Parèntesis, incloses dins del ‘Pla Resistir’ de la Generalitat Valenciana, per als sectors i negocis del municipi més afectats per les restriccions que provoca la pandèmia de la Covid-19.

Amb l'objectiu de poder posar en marxa com més prompte millor aquest programa de subvencions a la ciutat, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, l'Ajuntament està treballant ja en la modificació de crèdit del seu pressupost municipal per a fer efectiu el 15% del total que li correspon aportar i que suposarà una injecció municipal de 148.241 euros a aquest pla autonòmic d'ajudes directes cofinançat per la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments.

D'aquesta forma, Safont ha confirmat que el consistori s'adherirà, en els pròxims 10 dies, al Pla Resistir de la Generalitat, publicat ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), gràcies al qual a Borriana es destinarà prop d'un milió d'euros per a "ajudar els sectors més afectats a superar aquest parèntesi d'activitat", dels quals el 62,5% l'aportarà la Generalitat, el 22,5% la Diputació de Castelló i el 15% l'Ajuntament.

Concretament, es posaran a disposició dels sectors afectats del municipi, un total de 988.267 euros, dirigits a cobrir les despeses de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

L'alcaldessa ha destacat que es tracta d'ajudes “molt importants”, fruit de "la col·laboració, el diàleg i l'acord" entre la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments “en la causa comuna per a superar la pandèmia i reactivar l'economia”. Amb aquestes ajudes, ha indicat, “les empreses o autònoms de Borriana que més estan patint l'impacte de la Covid-19 rebran ajudes directes”.

Per a l'Ajuntament, ha manifestat, suposarà “un esforç econòmic important, però en aquests moments hem de prioritzar i donar suport a qui més el necessiten i totes les administracions hem de fer l'esforç que siga necessari per a estar al costat del teixit econòmic i social del municipi”.

En concret, rebran 2.000 euros per persona autònoma o microempresa i 200 euros més per cada treballador a càrrec d'aquestes persones autònomes o empreses. En el decret de la Generalitat s’estableix el tipus d'empreses que podran accedir, com són els comerços, allotjaments, hotels, restaurants, bars, agències de viatges, operadors turístics i altres activitats recreatives i d'entreteniment entre altres.

Les ajudes estan dirigides a cobrir les despeses de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones al seu càrrec. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des d'abril de 2020.

L'Ajuntament de Borriana, ha precisat l'alcaldessa, està treballant ja en els mecanismes i procediments per a tramitar-ho de forma urgent en les pròximes setmanes, per a tractar d'agilitar el màxim possible el procés burocràtic i que puguen cobrar-les ràpidament”.

Des de l'equip de govern ha subratllat, “volem que els negocis de Borriana més afectats per aquesta crisi econòmica puguen disposar com més prompte millor d'ajudes immediates que contribuïsquen a la recuperació, a la conservació de l'ocupació i que mitiguen les conseqüències socials que suposa la paralització d'un sector d'activitat”.

Totes les empreses d'hostaleria de Borriana que estiguen inscrites en la base de dades municipal rebran la informació sobre aquest pla, quan estiga disponible, des del servei d'ocupació i desenvolupament local.

Cal recordar que l'Ajuntament de Borriana va deixar, des de l'any passat, exempta la taxa per ocupació de la via pública de les terrasses d'hostaleria, també per a ajudar el sector, la qual cosa ha suposat “una ajuda per a l'hostaleria local entorn a 160.000 euros en els mesos d'aplicació en els dos exercicis”.

 

El Pleno aprueba solicitar las ayudas del IVACE 2021 para la zona industrial d ela carretera de Nules
 • El ple municipal extraordinari celebrat hui ha aprovat per unanimitat la participació en la nova convocatòria d'ajudes per a la millora de polígons i zones industrials de la Comunitat Valenciana en 2021


L'Ajuntament de Borriana sol·licitarà a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) una ajuda per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial de la carretera de Nules, el projecte de remodelació de la qual ascendeix a un total de 200.000 euros.

El ple municipal extraordinari celebrat hui a Borriana ha aprovat per unanimitat la participació del consistori en la nova convocatòria d'ajudes que concedeix l'IVACE per a la millora de polígons i zones industrials de la Comunitat Valenciana en 2021, en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient.

Segons ha indicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, es tracta de “potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactiven l'activitat econòmica, així com de millorar la productivitat de les empreses existents en aquesta àrea industrial”.

A més, amb aquesta iniciativa es pretén, segons ha assenyalat, d'una banda, garantir “la seguretat de les indústries i de les persones usuàries” i, alhora, emparar “la seguretat viària i l'adequada mobilitat de vianants i vehicles”.

Així, a través del projecte, ha precisat Arnandis, es dotarà la zona de la carretera de Nules de senyalització i identificació dels carrers, de més aparcaments, de nous accessos, de passarel·les per als vianants, i s'ampliaran vials. També es milloraran les zones verdes i es crearà una ferramenta web amb informació de la zona industrial accessible a l’IVACE, igual que es preveu la implantació de sistemes de gestió de residus.

A més, Arnandis ha afegit que es millorarà la seguretat del polígon amb la implantació de càmeres de control de trànsit connectades al servei de Policia Local, i també amb serveis contra incendis. Així mateix, s'optimitzarà l'enllumenat públic amb mesures d'eficiència energètica o energies renovables.

D'altra banda, les obres permetran la connexió per mitjà de carril bici al polígon industrial i connectant amb la xarxa ciclista existent que servirà per a “millorar la mobilitat urbana sostenible”, ha manifestat el responsable d'Urbanisme.

Sobre aquest tema, ha destacat que totes aquestes actuacions de millora en l'espai industrial-empresarial “redunden directament en les empreses instal·lades, en els treballadors i treballadores, així com en la ciutadania i els usuaris del polígon.

Cal recordar que l’any passat, 2020, la convocatòria de l'IVACE es va anular a causa de la Covid-19. L'any 2019, l'Ajuntament de Borriana va invertir juntament amb l’IVACE, dins d'aquesta iniciativa, un total de 156.960 euros en la remodelació del polígon industrial de Carabona i 376.863 euros més en la millora de les zona industrials del camí Fondo i l’Eccehomo amb les convocatòries de 2018 i 2019.

La convocatòria anual de les ajudes de l'IVACE va dirigida a tots els ajuntaments de la Comunitat i contempla la subvenció de fins al 100% dels projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.

La subvenció directa d'aquest exercici és per a un projecte o actuació anual, executable en l'exercici 2021, és a dir, treballs realitzats des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de gener de 2021 a les 24h.