Els nous nínxols se sumen als 140 que el consistori va incorporar l'any passat corresponents a la primera fase de les obres d'ampliació


El cementeri municipal de Borriana disposa de 176 nínxols addicionals després de finalitzar les obres de construcció i urbanització de la zona, que se sumen als 140 nínxols corresponents a la primera fase de les obres d'ampliació del cementeri.

El regidor de Cementeri, Hilario Usó, ha supervisat el final de les obres que han inclòs a més de la construcció de nous nínxols, els treballs d'urbanització amb la creació dels carrers i zones verdes i, també, la xarxa de clavegueram i d’aigua potable, així com el tancament i els accessos a aquesta zona annexa al recinte actual, l'ampliació de la instal·lació de videovigilància i la instal·lació del nou mobiliari.

Les obres, que van ser adjudicades a la mercantil Consbe SL per un import de 136.402 euros, s'han executat en el termini de poc més de 3 mesos i, segons ha explicat el regidor de Cementeri, Hilario Usó, han comprès els treballs necessaris per a la construcció de 176 nínxols dividits en dos blocs longitudinals de 92 i 84 nínxols, respectivament.

L'ampliació d'aquesta fase de la urbanització consta d'una àrea de 518,14m² dins de la qual se situen els dos blocs de nínxols amb 146,56m² de superfície conjunta, amb una superfície per al bloc 1 de 76,56m² i de 70m² per al bloc 2.

Per als nínxols, ha indicat Hilario Usó, s'ha plantejat la solució prefabricada per “la seua rapidesa en la col·locació i el correcte compliment de la normativa”. L'acabat final del mur que l'envolta, ha precisat, “s’ha realitzat a base de morter monocapa fi blanc”, i disposa també d'una volada d'acer inoxidable sobre els nínxols en la cara sud per a “poporcionar ombra en les hores de més calor i protegir-los contra les inclemències del temps”.

Així mateix, les obres han contemplat les demolicions prèvies necessàries per a l'execució del projecte, que han consistit principalment en l'adequació de la tanca que comunica amb la següent fase a executar, també s’ha procedit a l'eliminació de la capa vegetal per a posteriorment rebaixar la parcel·la.

Per al correcte drenatge de les escorrenties superficials procedents de pluges, segons ha indicat el responsable municipal, s'ha configurat un sistema de pendents en el paviment acabat, de manera que es pretén “desguassar en les jardineres repartides per tota la superfície de la parcel·la”.

Cas que hi haja fortes precipitacions, en què la capacitat d'infiltració de les zones verdes es pogués vore superada, ha precisat, s'ha disposat una xarxa de canonades dren perforada de diàmetre 125mm recoberta de grava drenant en les pròpies jardineres, per a “canalitzar l'excés d'aigua del terreny saturat i abocar-la a la séquia que hi ha adossada al cementeri actual”.

D'altra banda, la xarxa d'aigua potable proveeix les fonts i les preses d'aigua instal·lades en el corredor central de l'actuació, a partir del punt de connexió a la xarxa municipal, on s'ha creat una xarxa principal formada per canonada de PVC de diàmetre 60mm, que es repartirà en dos xarxes secundàries.

En relació a l'equipament, Hilario Usó ha exposat que s'ha dotat de bancs lineals prefabricats de formigó i fonts, situades en el corredor central de la parcel·la, a més de la plantació d'arbratge divers en espais repartits per la superfície de la parcel·la, així com diverses plantacions en les jardineres.