Ayuntamiento, Generalitat y la asociación de vecinos de la Serratella plantean las posibilidades para la regularización de las viviendas de la Marjalería
  • Ajuntament, Generalitat i l'associació de veïns de la Serratella plantegen les possibilitats per a la regularització dels habitatges a través de la minimització d'impacte ambiental


Borriana demanarà una revisió del Document d'abast que reuneix tots els informes sectorials necessaris per a “poder regularitzar el màxim nombre d'habitatges de la marjaleria. Segons es desprèn de la reunió mantinguda entre el director general d'Urbanisme de la Generalitat, Vicente Garcia Nebot, i els regidors de l'Ajuntament de Borriana d'Urbanisme, Bruno Arnandis, de la Zona Marítima, Vicent Aparisi, i el tercer tinent d'alcalde, Vicent Granel, amb l'empresa redactora del Pla Especial de la Marjaleria, l'associació de veïns de la Serratella i amb tècnics municipals.

Des de l'equip de govern celebren la reunió a nivell tècnic per a perfilar i millorar l'aplicació de la guia publicada per la Generalitat, aplicable a la zona humida de la Marjal de Borriana en què s’ha posat de manifest que “no es tracta de permetre nous habitatges, sinó que els que ja existeixen realitzen les adaptacions necessàries per a reduir l’impacte ambiental”.

Així mateix, el govern municipal ha agraït la disposició mostrada per part del Director General d'Urbanisme a “explicar fil per randa als assistents de la reunió, per a aclarir alguns dubtes referents a la tramitació i donar llum en un procés que ha resultat llarg i molt costós en el temps, perquè a la major brevetat possible els veïns puguen regularitzar els seus habitatges d’acord a la legislació vigent en aquest moment”.

En el transcurs de la reunió s'han plantejat propostes “efectives i realistes” que poden servir per a reordenar la zona, i possibiliten la regularització de les construccions i la suspensió dels procediments sancionadors. Es tracta, han puntualitzat des del consistori, “de facilitar tant els expedients individualitzats, com del propi pla especial, per a agilitar-ne la tramitació per part de l'àrea d'Urbanisme”.

En aquest sentit, Garcia Nebot ha aclarit amb els tècnics municipals i els veïns les possibilitats per a tramitar la minimització, ja que en molts casos es pot fer de manera individualitzada i col·lectiva. El director general ha destacat que la tramitació individualitzada és molt més àgil, ja que la tramita directament la persona interessada a l'Ajuntament mentre que el procediment col·lectiu el tramita el consistori davant la Generalitat, tal com s'està fent ara amb el pla especial.

No hem d’oblidar –han assegurat Arnandis i Aparisi– que aquest pla tracta de donar-li forma a la conservació i millora de l'estat actual, mediambientalment parlant, en què els residus estiguen totalment controlats i regulats per llei”, i han posat com a exemple més clar: “seria com passar la ITV d'un cotxe”.

Segons han destacat Aparisi i Arnandis, la finalitat és “encarar el procés de regularització dels habitatges amb les persones afectades a través d'un pla de minimització”, i han assegurat sobre aquest tema que es tracta d'un nou avanç, “s'està progressant i ja està més a prop”.

En la trobada, també s'han posat en valor les actuacions realitzades en la Marjaleria des de l'Ajuntament de Borriana en els últims cinc anys, prioritzant les actuacions antiinundacions i l'adequació de camins, o de regeneració de la costa per part del Govern a instàncies del consistori.

El Pla Especial de la Marjaleria de Borriana afectarà a més de 400 habitatges i edificacions que s'assenten sobre sòl no urbanitzable. Es tracta d'antigues alqueries de camp que amb el pas dels anys els propietaris van anar ampliant fins a convertir-se en habitatges construïts al marge de la llei, que ara necessiten una regularització que permeta que aquestes edificacions compten amb les condicions mínimes d'habitabilitat.

Finalment, cal recordar que existeix una guia de la Generalitat Valenciana orientativa per a la minimització de l'impacte i la regularització d'habitatges en sòl no urbanitzable que es pot consultar en

<https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/172108690/GU%C3%8DA++040521+VALENCIANO+1%28marzo2021%29.pdf/d77e874b-0f94-4477-868c-f677ce4f6f6d>