- Enguany també preveu construir al voltant de 240 nínxols nous que s'afegiran als 216 nínxols ja realitzats després de finalitzar la primera i segona fases d'ampliació del recinte


La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat la memòria valorada de les obres per a reparar dos cobertes i una zona de solera al cementeri municipal, amb un pressupost base de licitació de 116.385,65 euros i una termini d'execució de tres mesos.

L'Ajuntament continua així la reforma de les instal·lacions que anualment realitza per a la millora i adequació del cementeri. En aquesta ocasió els treballs consistiran a reposar i millorar al voltant de 210 m² de coberta de teula del cementeri antic, i 180 m² més del cementeri de la Barraca.

Així mateix, dins de les polítiques de manteniment i conservació del cementeri, continuarà amb la renovació i adequació de voreres, i es preveu la reparació d'un tram de formigó que es troba clivellat i alçat i necessita ser reparat en una zona del cementeri antic. Una volta fets els treballs que inclouen la instal·lació de canonades i embornals nous, s'instal·laran 7 bancs de pedra nous.

Paral·lelament i amb un pressupost de 300.000 euros, el govern local de Borriana preveu la construcció aquest any al voltant de 240 nínxols més al cementeri municipal, que se sumaran als 216 que ja s’han creat després de finalitzar la primera i segona fases d'ampliació de la instal·lació.

Les obres suposaran l'execució de la tercera fase del projecte d'ampliació del cementeri municipal que consta de 4 fases, en la parcel·la municipal de 13.165 metres quadrats situada al costat de la carretera de Almassora, d'accés a la localitat. Dels 13.165 metres de solar, 10.135 es destinen a l'ampliació del cementeri i la resta, 3.030 metres, es mantenen com a zona exterior.

En aquesta tercera fase, a més de la construcció de nous nínxols, s'inclouran també els treballs d'urbanització amb la creació dels carrers i zones verdes i, també, la xarxa de clavegueram i aigua potable, així com el tancament i els accessos d’aquesta zona annexa al recinte actual, l'ampliació de la instal·lació de videovigilància i la instal·lació del nou mobiliari.

Així mateix, les obres contemplaran les demolicions prèvies necessàries per a l'execució del projecte, consistents principalment en l'adequació de la tanca que comunica amb la següent fase a executar, i també l'eliminació de la capa vegetal per a, posteriorment, rebaixar la parcel·la.

Respecte a l'equipament, es dotarà de bancs lineals prefabricats de formigó i fonts, situades en el corredor central de la parcel·la, a més de la plantació d'arbratge divers en escocells repartits per la superfície de la parcel·la, així com diverses plantacions en les jardineres.