diagnóstico de necesidades de conciliación y corresponsabilidad en Burriana
  • La fase de diagnosi que s’inicia ara es realitzarà durant dos setmanes

  • El qüestionari també estarà disponible en les xarxes socials municipals per a garantir-ne l’accessibilitat


L'Ajuntament de Borriana a través de la Regidoria d'Igualtat, Inclusió i Diversitat ha iniciat el diagnòstic de necessitats en matèria de conciliació i corresponsabilitat, dins del Pla Corresponsables 2022 que ha mamprès, per a establir un mapa de necessitats de les famílies que millore la conciliació i la corresponsabilitat amb el suport de serveis municipals, tant amb el reforç dels ja existents com amb la creació de nous, segons les necessitats de les famílies consultades.

L'Ajuntament de Borriana disposa de 172.200 euros procedents de la subvenció de l'Institut Valencià de les Dones de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que és qui gestiona la transferència dels fons estatals als Ajuntaments, dins del Pla Corresponsables de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat, per a l'elaboració de diferents mesures en matèria de conciliació i corresponsabilitat centrades en el públic 0-14 anys.

Entre les mesures a realitzar, que devien sempre tractar d'ampliar serveis ja existents i realitzar-se en espais públics i fora de l'horari escolar, es contempla també la possibilitat de dur a terme un diagnòstic de situació i necessitats a nivell local.

Segons ha explicat la regidora d'Igualtat, Maria Romero, resultava indispensable fer un diagnòstic que permeta analitzar la realitat municipal en matèria de conciliació i corresponsabilitat familiar per a poder planificar adequadament.

Sobre aquest tema, la fase d'anàlisi qualitativa es durà a terme durant dos setmanes a través d'un procés de recollida de dades, “amb una metodologia aleatòria simple o enquestes a peu de carrer per part d'un equip professional, que garantirà que els resultats obtinguts siguen representatius del municipi i científicament vàlids”.

A més, ha indicat que, de manera complementària, aquest qüestionari també estarà disponible en la web i en les xarxes socials municipals, “perquè totes les persones interessades puguen fer arribar la seua realitat quotidiana, ja que la participació de la ciutadania és indispensable en aquesta iniciativa”.

En paraules de l'edila, l'objectiu és “entendre, conèixer i saber quines necessitats tenen les famílies amb menors de 14 anys anys per a conciliar la vida laboral amb les responsabilitats familiars, tant les tasques de cures com les inherents al manteniment de la llar. Quins serveis necessiten, a més d'analitzar la idea que tenen les famílies sobre quins n’existeixen en l'actualitat, siguen públics o privats, la seua valoració i la utilitat pràctica”.

Perquè tot el veïnat estiga degudament informat dels avanços d'aquest projecte municipal, l'Ajuntament de Borriana difondrà la informació pertinent a través de les seues xarxes socials i del web municipal.

Maria Romero ha destacat la transversalitat del Pla que es coordina des de la Unitat d'Igualtat i s'ha referit a accions ja realitzades en el consistori subvencionades dins del Pla Corresponsable del Govern, vinculades a diferents activitats d'oci educatiu, com ara les escoletes de Pasqua i el taller de robòtica organitzades per la Regidoria de Joventut, o les Jornades multiesportives d'hàbits saludables de Pasqua de l’SME, que han comptat entre altres qüestions amb l'ampliació d'horaris i de franges d'edat per a facilitar la conciliació familiar.

Així mateix, ha assenyalat que amb aquests fons també està prevista una ampliació i millora de determinats programes d'èxit com l'Escola d'Estiu Municipal, l'Escola d'Estiu Artística i el Campus multiesportiu d'estiu, així com accions lligades a l'Escola d'Igualtat Municipal.

Mesures

El Diagnòstic, segons la responsable d'Igualtat, es realitzarà en diferents fases amb la consulta de diferents departaments, entitats, àmbit educatiu i a associacions vinculades a infància i joventut. L'última fase consistirà en la redacció del document de diagnosi i les propostes consensuades.

Per a l'edil d'Igualtat es tracta “d’avançar en matèria de les cures com un dret de la infància i les famílies i és, a més, una de les mesures que marcava tant el Pla d'Igualtat Municipal com el Pla d'Inclusió aprovats l’estiu passat. Unes mesures que sens dubte afecten especialment les dones però que ens interpel·len a tots, administració i famílies, perquè elles són el futur de la ciutat i de la vida en general”.

Romero considera que, a més de treballar en matèria de conciliació responsable entre homes i dones, s'ha de redundar en el foment de la cultura, la coeducació, l'educació emocional i els valors mediambientals i interculturals amb l'objectiu d'aconseguir societats més justes i igualitàries”.