- Les intervencions arqueològiques del curs s'emmarquen en el projecte d'investigació de la vil·la marítima de Sant Gregori situada en la costa de Borriana, que abasta des del segle I aC al segle IV dC


El regidor de Cultura de Borriana, Vicent Granel, ha assistit a una jornada pràctica d'excavació en el jaciment arqueològic de la vil·la marítima de Sant Gregori situada en la costa de Borriana, dins de la primera edició del Curs Internacional d'Arqueologia i Cultures de la Mediterrània Antiga, que se celebra a Borriana durant aquesta setmana, organitzat pel Museu Arqueològic Municipal de Borriana, conjuntament amb les universitats Jaume I de Castelló, Macerata (Itàlia) i Lorraine (França).

El curs, dirigit a estudiants universitaris del Grau d'Història, Història i Patrimoni, Arqueologia o Humanitats, i a estudiants de màster, proporciona coneixements sobre els fonaments teòrics, les metodologies i les tècniques dels estudis arqueològics. També treballen en l'adquisició de competències dirigides a la protecció i difusió del patrimoni arqueològic en una dimensió transmediterrània.

L'oferta formativa que finalitzarà el diumenge 9 d'octubre s'articula en sessions pràctiques als matins i teòriques a la vesprada. Les pràctiques inclouen els treballs d'excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l'excavació. De manera paral·lela també es realitzen pràctiques de classificació de materials. Mentre que les vesprades i l'últim dia lectiu es destinen a les sessions teòriques relacionades amb conferències, així com a visites a les restes monumentals de les ciutats romanes de Saguntum i Tarraco.

Les intervencions arqueològiques del curs s'emmarquen en el projecte d'investigació de la vil·la marítima de Sant Gregori situada en la costa de Borriana, que abasta des del segle I aC al segle IV dC.

Sobre aquest tema, Vicent Granel ha explicat que els treballs d'excavació del curs es desenvolupen en el sector residencial, en què algunes intervencions prèvies dutes a terme en aquest jaciment han permès “recuperar una abundant informació que il·lustra l'evolució d'aquest jaciment romà que és la major vil·la marítima romana excavada de la Comunitat Valenciana”.

Per això, ha manifestat, “es tracta d'un element essencial del patrimoni cultural valencià que com s'estableix en l'articule 1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià mereix ser completament documentat, protegit i posat en valor”.

Finalment, Granel ha aclarit que per aquest motiu, i fruit de la col·laboració entre l'agent promotor de la urbanització Golf Sant Gregori, on es troba la vil·la, i l'Ajuntament de Borriana, tot seguint les indicacions de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport i de l'equip responsable de l'excavació arqueològica, s'ha adaptat el projecte inicial d'urbanització perquè no afecte a cap de les parts essencials de la vil·la.