Curso Internacional de Arqueología en Burriana
  • - Tindrà lloc entre el dilluns 3 i el diumenge 9 d'octubre d'enguany, dirigit a estudiants universitaris dels graus d'Història, Història i Patrimoni, Arqueologia o Humanitats, i a estudiants de màster

  • - Les intervencions arqueològiques del curs s'emmarquen en el projecte d'investigació de la vila marítima de Sant Gregori situada en la costa de Borriana, que abasta des del segle I aC al segle IV dC


El Museu Arqueològic Municipal de Borriana organitza conjuntament amb les universitats Jaume I de Castelló, la de Macerata (Itàlia) i la de Lorraine (França), la 1a edició del Curs Internacional d'Arqueologia i Cultures del Mediterrani Antic, que enguany tindrà lloc a Borriana entre el dilluns 3 i el diumenge 9 d'octubre de 2022.

El curs, dirigit a estudiants universitaris dels graus d'Història, Història i Patrimoni, Arqueologia o Humanitats, i a estudiants de màster, proporcionarà coneixement dels fonaments teòrics, les metodologies i les tècniques dels estudis arqueològics. També treballaran en l'adquisició de competències dirigides a la protecció i difusió del patrimoni arqueològic en una dimensió transmediterrània.

L'oferta formativa s'articularà en sessions pràctiques que tindran lloc als matins i, les teòriques, que seran de vesprada. Les pràctiques inclouran els treballs d'excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l'excavació. De manera paral·lela també es realitzaran pràctiques de classificació de materials. Mentre que les vesprades i l'últim dia lectiu es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb les conferències, així com a visites a les restes monumentals de les ciutats romanes de Saguntum i Tarraco.

Les intervencions arqueològiques del curs s'emmarquen en el projecte d'investigació de la vila marítima de Sant Gregori situada en la costa de Borriana, que abasta des del segle I aC al segle IV dC.

Els treballs d'excavació previstos en el curs es desenvoluparan en el sector residencial, on les intervencions prèvies dutes a terme en aquest jaciment han permès recuperar una abundant informació que il·lustra l'evolució del jaciment romà, que es tracta de la major vila marítima romana excavada de la comunitat Valenciana.

Per això es tracta d'un element essencial del patrimoni cultural valencià, que com s'estableix en l'articule 1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià mereix ser completament documentat, protegit i posat en valor.

Arran d'això, i fruit de la col·laboració entre l'agent promotor de la urbanització Golf Sant Gregori en què es troba la vila i l'Ajuntament de Borriana, i seguint les indicacions de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport i de l'equip responsable de l'excavació arqueològica, s'ha adaptat el projecte inicial d'urbanització perquè aquest no afecte cap de les parts essencials de la vila.