- Dins del pla de condicionament integral dels vials municipals que realitza anualment el consistori

- Entre altres, s'inclouen obres en els camins la Mar de Vila-real, de Baix, del Palaciet, els Xurros, Llombai i diversos carrers

- Als 750.000 euros d'inversió per a aquest exercici, cal sumar els més de 3 milions d'euros invertits en els últims set anys pel govern municipal en pavimentació de camins i carrers


L'Ajuntament de Borriana ha donat llum verda a la contractació del servei de redacció del projecte d'obres, assistència tècnica a la direcció de les obres i el servei de coordinació de seguretat i salut per al condicionament de camins i vials municipals durant aquest any 2023, segons ha anunciat l'alcaldessa, Maria Josep Safont.

El contracte menor, per un valor estimat de 9.750 euros, comprèn la redacció del projecte per a una quinzena d'obres en tres lots, amb una inversió que ascendeix a prop de 600.000 euros per a millores i condicionament de la xarxa de camins rurals del terme municipal que es deterioren contínuament per l'efecte del trànsit, l'aigua i l’oratge.

Actuacions que s'emmarquen en el pla anual de condicionament integral dels camins i vials municipals que realitza anualment el consistori des de 2015, la majoria en vies de comunicació secundària però que suporten molt de trànsit agrícola i, també, que serveixen com a vies alternatives entre diferents zones del municipi.

En aquests últims set anys, la inversió feta pel govern municipal en pavimentació de camins urbans i rurals supera els 3 milions d'euros, i per a l'exercici 2023 està prevista una inversió de 750.000 euros, en total 4 milions d'euros en dos legislatures. Es tracta d'actuacions dirigides a afavorir la seguretat viària, l'accessibilitat, la mobilitat sostenible o el condicionament de zones.

Les actuacions d'enguany, dividides en tres lots, suposen una inversió de 575.214 euros. Així, en el primer lot, amb una valoració global aproximada de 182.993 euros, s'inclouran les obres de reparació del paviment i reasfalt en diferents trams del camí la Mar de Vila-real, camí els Xurros i dels carrers Poeta Calzada (aparcament), Músic Ibáñez entre Poeta Calzada i Sant Joan Bosco i, finalment, del carrer la Mota.

Mentre que el segon lot, per un valor estimat de 191.990 euros, abastarà la pavimentació i condicionament del camí de Baix i diferents trams del camí Llombai des del camí les Tancades fins al camí les Monges, i des de l'accés al complex esportiu municipal de Llombai fins a l'avinguda Jaume I.

Finalment, el lot tres, amb una valoració aproximada de 201.230 euros, incorpora la pavimentació i millores en diferents trams del camí del Palaciet, camí del Corrent, la via de servei de la carretera de Nules, el camí del Cedre i els carrers Serves de Jesús, Albert Einstein i Leonardo da Vinci.

Totes les actuacions contribueixen al manteniment i al desenvolupament sostenible de les zones rurals del municipi i vials, i posen en valor el seu entorn natural amb actuacions integrals de regeneració que els retornen les condicions adequades de funcionalitat i servei d'una manera efectiva.

Les actuacions contemplen, entre altres treballs, el desbrossament i neteja de marges, obres de drenatge, demolició del ferm existent i execució d'una nova capa de redolament d'aglomerat asfàltic.

Les obres s'ajusten al traçat actual dels camins, en què es milloren i homogeneïtzen les amplàries, que alhora no impliquen la construcció de nous traçats. Aquests treballs està previst que concloguen a finals d'any.