- També en accessibilitat i reparar voreres o habilitar aparcaments en diferents zones de la ciutat

- Inversions finançades tant amb pressupost municipal com amb les aportacions de la Diputació o fons europeus

L'Ajuntament de Borriana va invertir més d'un milió d'euros en 2020 a pavimentar vials urbans i rurals, reparar voreres, en adequació i accessibilitat, o habilitar aparcaments en diferents zones de la ciutat, que han sigut finançades tant amb pressupost municipal com amb les aportacions de la Diputació o fons europeus.

Així ho ha destacat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, que ha manifestat que des de l'equip de Govern municipal “estem molt satisfets de vore com les inversions de l'Ajuntament i les aportacions d'altres institucions en el municipi han donat els seus fruits per a escometre una sèrie d'obres importants, i solucionar desperfectes en vials i dotar-los de major seguretat, ateses les necessitats detectades i buscant el benefici general dels veïns i les veïnes”.

Concretament, en matèria d'accessibilitat de voreres, l'Ajuntament va destinar l'any passat un total de 17.990 euros, i en la reparació urbana del barri de la Bosca, del carrer la Bosca i el tram del carrer Miquel Àngel 714.202 euros més, cofinançats en un 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l'estratègia EDUSI del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

També ha assenyalat que durant 2020 es van adequar dos zones d'aparcament, un a la Bosca, on el consistori va condicionar una parcel·la municipal d'aproximadament 600 m² al costat del carrer Thomas Alva Edison, darrere del col·legi Francesc Roca i Alcaide, per a aparcament en el barri, i un altre pàrquing habilitat en un solar municipal, en l'àrea industrial del camí Fondo per als treballadors de les empreses, com a nou aparcament per a alleujar la situació d'estacionament i de trànsit.

En la pavimentació i reparació de camins rurals i urbans, l'Ajuntament va dedicar en 2020, ha aclarit Aparisi, un total de 354.430 euros. Entre els quals ha citat el camí Caminàs i un tram del camí l’Eccehomo que, segons ha explicat, quedava per fer després de la inversió que es va fer en exercicis anteriors de pavimentar des de la ciutat fins a la zona marítima”. També es van fer reparacions de clots en el camí la Coixa i Marge, i l'actuació pels desperfectes que la tempesta Gloria va ocasionar en els Terrasses i en el camí Serratella.

Així mateix, amb fons de l'Ajuntament es van reparar voreres molt deteriorades com la del camí d'Onda, una altra en l’avinguda Juan Bta. Sanmartín, conjuntament amb un enfonsament del carrer, o la vorera del carrer Sant Blai, i l'asfaltat del camí Vell de Llombai, que comprèn l'asfaltat i millora en el tram que va des de l'avinguda del Transport al camí de Baix, d'una longitud de 641m i 8,85m d'ample.

Amb el Pla 135 de la Diputació, ha exposat el regidor de Serveis Públics, es va poder actuar principalment en la reparació del ferm i també en el control de la velocitat de circulació del trànsit en diversos vials urbans, entre els quals ha esmentat, els asfaltats i millores de ferm al carrer Mariano Benlliure, en els trams més deteriorats del camí Ballester, en el tram del camí l’Eccehomo, des del camí Xamussa al camí la Grandona, i en el camí del Masquemado.

Igualment, ha recordat Aparisi, es van instal·lar tres reductors de velocitat del tipus 'llom d'ase' en el camí la Cossa a Santa Bàrbara, en resposta a una petició dels veïns i les veïnes de la zona, per l'excessiva velocitat a què, segons el veïnat, circulen alguns vehicles en accedir a la via i com a millora per a la seguretat viària.