Els serveis municipals de neteja i adequació de la via pública de Borriana han continuat durant tota la jornada del dilluns i la del dimarts amb les diferents campanyes per a la recuperació immediata dels diferents punts adjacents a la celebració del festival Arenal Sound. Així, si ja dilluns la zona de la platja de l'Arenal, del passeig marítim, i de diversos dels carrers i vies tant d'accés al mateix festival com a les zones de descans van ser netejades des de primera hora del matí, també des de primera hora del matí del dimarts s'han realitzat tant revisions inicials sobre l'estat com a posteriors neteges per a acabar d'adequar cadascuna de les zones. Segons ha explicat el regidor de Via Pública i delegat del festival, Vicent Aparisi, “el treball del dilluns ja va ser especialment satisfactori en els punts més propers tant al festival com a les zones de descans, però hem preferit reforçar les revisions i tornar a realitzar neteges tant manuals com amb el suport de maquinària tant en la mateixa platja, com en el passeig marítim i en alguns dels carrers, avingudes o zones limítrofes amb les àrees de descans”. Però a més, durant la jornada del dimarts també s'ha dut a terme una nova campanya de neteja en carrers i voreres de la zona marítima “a força de baldejos amb tractament tant d'aigua a pressió com utilitzant alguns productes especials de neteja com a desinfectants o desodorants, perquè les restes o marques que hagen pogut quedar especialment en voreres o llocs de pas de vianants, també queden perfectament condicionades poques hores després de la finalització del festival”, com ha explicat el mateix Aparisi. Finalment, el mateix regidor delegat del festival ha lamentat que “tan sols unes hores després l'oposició municipal no sàpiga valorar l'esforç realitzat a nivell municipal per a augmentar les dotacions en neteja i, a través de tot el treball previ coordinat amb la direcció del festival, fer que les labors de neteja siguen molt menys costoses per a les arques municipals, la qual cosa no vol dir que s'hagen destinat menys recursos materials i econòmics, sinó que s'han gestionat i negociat molt millor que en anteriors edicions”. De fet, la mateixa organització del festival també ha iniciat les labors de neteja i condicionament de les diferents zones de descans, que com ha explicat Aparisi “ja van ser acordades prèviament a la celebració del festival, així com aquests treballs de neteja que realitza directament el consistori en la via pública i que s'allargaran amb els tractaments de baldeig i el repàs i revisió de la recollida de residus durant tota aquesta setmana”.