firma convenio casa de acogida salesianos

Els representants de la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás, amb Ignacio Beltrán López al capdavant, i l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont han signat hui el conveni per a establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció prevista per la institució municipal. Tal com s'assenyala en la part del conveni referida a l'objecte de la subvenció, “es concedeix de forma directa una subvenció a la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás per un import total de 10.000 euros per al finançament del projecte denominat “Manteniment del Centre d'Acolliment de menors Casa Don Bosco, trepitge emancipació Buzzetti i projecte de suport educatiu. I tal com també ha volgut assenyalar la pròpia alcaldessa, “l'objectiu d'aquest conveni és l'atenció integral i caràcter educatiu per a xiquets i adolescents en situació de guarda o tutela, que es troben privats d'un ambient familiar idoni, amb el que entenem que cal, primer, reconèixer, i més tard donar suport com fem a través d'aquest conveni al gran treball que es realitza a la Casa d'Acolliment Don Bosco”.