Balance SAD durante COVID 19

Més de 100 unitats familiars disposen del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) a Borriana durant el primer mes de confinament, perquè els serveis socials municipals han mantingut actiu el SAD per a les persones usuàries que han optat per seguir amb el servei.

La prestació ha sigut de més de 111 hores des del 16 de març al 22 d'abril i també ha assumit atencions puntuals a 22 unitats familiars, com ara, la realització de compres o l'adquisició de medicaments.

Tot això, a pesar que l'estat d'alarma i l'obligatorietat d'estar-se en els domicilis particulars ha obligat a cancel·lar algunes de les prestacions a favor d'unes altres, com ara, la compra d'aliments i de medecines per a les persones més vulnerables. Raó per la qual també mantenen la coordinació amb el Centre de Salut per a establir lliuraments a domicili de medicaments.

Un servei a domicili que es reforça amb telefonades de treballadores socials que aborden amb major profunditat la situació a fi d'avaluar la possible vulnerabilitat i adoptar més mesurades de suport, si se'n requereixen. Que, a més, recorden les mesures recomanades per Sanitat, els telèfons d'atenció i es preocupen per la salut física i psicològica de les persones usuàries.

Cal recordar que l'objectiu del SAD és mantindre l'usuari, en la mesura que siga possible, en el seu entorn habitual en les millors condicions de vida dins de la comunitat. És una prestació comunitària de caràcter complementari i transitori, que no eximeix la família de les seues responsabilitats, que presta ajuda a famílies o persones que viuen a soles, amb dificultats per a mantindre o restablir el seu benestar físic, social i psicològic, i proporcionar-los la possibilitat de continuar en el seu entorn quotidià mentre siga possible i convenient.

Una altra tasca que es coordina i desenvolupa des de serveis socials és la recollida i distribució de determinats medicaments que reglamentàriament només es dispensen en la farmàcia de l'hospital, per tal d'evitar desplaçaments a les persones malaltes i als familiars. Puntualment, el Servei d'Ajuda a Domicili ha repartit aquest tipus de medicació a 7 persones, perquè regularment, la medicació, l'està repartint la Policia Local.