El Ayuntamiento triplica las prestaciones sociales por  la crisis del COVID 19

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana quasi han triplicat les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI) com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma davant la pandèmia del Covid-19. Així, del 16 de març al 15 abril de 2020 han concedit un total de 104 PEIs per import total de 41.749,36 euros, que representa una despesa de 1.391,64 euros al dia, enfront dels 43.161,21 euros destinats de l'1 de gener al 15 de març, que constitueixen 575,48 euros al dia.

Les prestacions destinades a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació en el mes de l'estat d'alarma, suposen un 66% del que s'ha gastat fins ara en 2020, l'import desemborsat aquest mes de confinament s'eleva a 38.043 euros, mentre que de l'1 de gener al 15 de març van ser 19.005 euros. Si aquestes xifres les passem a despesa diària, es pot vore que s'ha quintuplicat, ha passat de 253,4 euros al dia en els primers dos mesos i mig de l'any a 1.268,1 euros diaris del 16 de març al 15 d'abril.

Per conceptes els més de 41.000 euros gastats en les prestacions en el mes de l'estat d'alarma, han sigut, 38.043 en PEI de necessitats bàsiques d'alimentació, 2.337,45 euros en PEI d'ús d'habitatge habitual, 871 euros en PEI d'acció extraordinària i 497,91 euros en PEI de subministraments energètics.

Aquest reforç dels dispositius socials per a cobrir necessitats, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, formen part de les mesures excepcionals de caràcter social davant la Covid-19. Mesures adoptades per l'equip municipal de govern en què “es redoblen esforços per a donar tota cobertura possible per a prestar el màxim d'atenció que requereixen persones i famílies vulnerables”, i que inclou també “resoldre 2 decrets setmanals d'ajudes “amb la finalitat de reduir al mínim els temps d'espera de les persones”.

A més de les 104 prestacions concedides, en aquests moments n'hi ha 35 tramitades, de les quals 13 estan en fase d'informe-proposta per a aprovació per decret d'alcaldia i 22 en tràmit. Aquestes xifres de la tramitació d'ajudes, des que es va iniciar l'estat d'alarma, suposa el 49% del que s'ha tramitat en el que va d'any.

Cal destacar que a l'efecte de facilitar el lliurament de documentació de les persones per a valorar les prestacions, des dels Serveis Socials municipals s'han facilitat tres sistemes: correu certificat, ús molt minoritari, correu electrònic: serveis.socials@burriana.es i línia whatsapp, la més utilitzada ja que és el sistema més disponible entre la població.

L'alcaldessa ha volgut agrair a tot el personal i equips dels Serveis Socials de Borriana “l'especial sensibilitat mostrada en el seu treball diari, la seua implicació i l'acurada organització”, sota l'objectiu “d'arribar a totes aquelles persones, veïnes de Borriana, que ho necessiten, cosa que es tradueix també en una especial atenció en la realització de la compra d'aliments i medicació perquè, d'aquesta manera, les persones majors no hagen d'eixir del seu habitatge ja que són les persones més vulnerables en l'actual estat d'alarma”.