Concurso de escaparates de Halloween 2020
  • Amb premis en metàl·lic per a promoure i incentivar l'aparadorisme en els comerços de la ciutat
  • L’Ajuntament “busca un augment de la demanda dels consumidors durant les setmanes finals d'octubre”

 La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Borriana convoca el concurs d'aparadors ‘Halloween 2020’ amb premis en metàl·lic, per a promoure i incentivar l'aparadorisme en els comerços de la ciutat i a fi de fer més atractiva l'oferta de béns i serveis dels comerços locals.

Amb aquesta iniciativa, ha explicat la regidora de Comerç, Sara Molina, l'Ajuntament pretén estimular les vendes, és a dir, “buscar un augment de la demanda dels consumidors durant les setmanes finals d'octubre”, i d'aquesta manera continuar col·laborant en la dinamització del comerç local.

Poden participar en el concurs tots els comerços de Borriana, amb independència de l'activitat comercial que desenvolupen, i els aparadors seran de lliure composició i estar relacionats amb la celebració d'Halloween. Els titulars han d'estar en possessió de la corresponent llicència municipal d'activitat i no ser deutors de l'Ajuntament de Borriana per cap concepte.

Segons ha indicat Sara Molina, les sol·licituds per a participar poden presentar-se des de demà dilluns, 19 d'octubre, fins al dimarts 27 d'octubre, i cal presentar-les en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, en imprès normalitzat disponible en la web, en el tauler d'anuncis: https://burriana.sedelectronica.es/board/.

Premis

El Consistori ha establit dos modalitats en el concurs: aparador gran i aparador xicotet. Cadascuna d'elles compta amb 2 premis, un primer de 250 euros i el segon de 125 euros. El jurat a més pot, a criteri seu, concedir alguna menció o diploma especial sense que comporte gratificació econòmica, en funció de la qualitat que observe en els aparadors.

El jurat visitarà els aparadors el dijous 29 d'octubre a partir de les 11 hores per a emetre la proposta de concessió de premis, per la qual cosa els aparadors hauran d'estar acabats i preparats per a la visita. El criteri principal que es tindrà en compte per a atorgar els premis serà el de la innovació.

Característiques dels aparadors

Els aparadors poden inscriure's en la modalitat d’aparador xicotet, per a establiments amb aparadors inferiors o iguals a 2 metres lineals, o bé en la modalitat d’aparador gran, per a establiments amb aparadors superiors a 2 metres lineals.

El jurat qualificador estarà format per la regidora delegada de Comerç, que actuarà com a presidenta, el tècnic municipal AEDL, que actuarà com a secretari, i dos representants de la Federació de Comerç. També es podrà convidar una persona experta en la matèria, que actuarà com a assessora.