Reorganización de los centros del Salud de Burriana

El Departament de Salut de la Plana ha notificat els canvis organitzatius en els centres de salut del municipi, amb la finalitat de garantir l'assistència sanitària de la població d'acord amb les necessitats assistencials sorgides en aquesta pandèmia de coronavirus.

La reorganització assistencial en la zona bàsica de salut de Borriana es modifica amb la reagrupación dels recursos assistencials i la unificació de l'atenció que serà efectiva a partir de demà, 31 de març.

Així, l'atenció primària sanitària se centralitza en el centre de salut Borriana I i amb l'horari de treball de 8h a 20h, i estaran tancades les instal·lacions del centre de salut Borriana II i els consultoris auxiliars del Port i de les Alqueries, amb els consegüents desviaments de trucades telefòniques perquè no es perda cap necessitat assistencial.

Així mateix, el Departament de Salut ha comunicat que queda suspesa tota l'activitat programada, tot i que es mantindrà tota l'activitat urgent i preferent.

A més, ha informat que es continua treballant de forma preferent i prioritària en l'atenció telefònica, per tal d'assegurar una correcta assistència sanitària amb la inclusió en el seguiment telefònic de cada pacient dels diferents centres i consultoris que estan tancats. Igualment, es garanteix l'assistència telefònica i a domicili de tots els centres de salut i consultoris auxiliars de la zona bàsica de salut de Borriana.

Finalment, el Punt d'Atenció Continuada (PAC), que atén les urgències fora de l'horari normal de funcionament, segueix amb el mateix horari assistencial del centre de salut Borriana I, per la qual cosa l'assistència sanitària en la zona bàsica de Borriana té horari 24 hores.