En la sessió constitutiva s'han presentat individualment cadascuna de les persones que passen a formar part del nou ens i s'han intercanviat les primeres impressions sobre les fortaleses i mancances juvenils 

 

La normativa, el funcionament i els òrgans de gestió del nou Consell Sectorial de la Joventut ja són una realitat a Borriana després de la sessió constitutiva que ha tingut lloc en les dependències municipals i que és la “primera pedra sobre la qual articular l'activitat juvenil en la nostra ciutat, a més de constituir un òrgan de defensa dels drets dels i les joves de la ciutat i vetlar pels seus interessos i inquietuds dins de la vida social de la ciutat”, tal com ha explicat la regidora de l'àrea a Borriana, Lluïsa Monferrer . En aquesta primera sessió també ha estat present l'alcaldessa de Borriana ha presidit aquest primer ecncontre del Consell Sectorial de la Joventut, del que també formaran part un membre de cadascun dels grups polítics municipals representats en el ple, els tècnics de la mateixa àrea de Joventut, Cultura o Esports, així com els representants tant sindicals de l'estudiantat, com de cadascun dels tres centres d'educació secundària de la ciutat. A més, les AMPEs tindran la seua representació, així com una de les educadores socials de l'Ajuntament, alumnat dels cursos de formació bàsica d'animació juvenil, o els representants de cada associació juvenil inscrita en el registre. Tal com ha volgut destacar l'alcaldessa i presidenta del Consell, Maria Josep Safont, “es tracta d'unir en el mateix ens a la totalitat d'agents socials que tinguen influència o participen dels projectes laborals, d'oci, entreteniment o cultura que afecten als i les joves, i així tindre el major nombre de sensibilitats representades en el Consell i poder treballar de forma conjunta i coordinada en el desenvolupament de la dinamització juvenil”. Durant aquesta primera sessió s'ha lliurat a la totalitat de les persones que formen a Consell Sectorial de la Joventut la documentació en forma d'enquestes o xicotetes fitxes de respostes per a la futura elaboració d'un Pla Jove Local que guiarà els passos, projectes i actuacions del Consell, així com un qüestionari per a “felicitar, proposar o criticar el treball que es duu a terme des del Casal Jove, per a així conèixer les opinions dels i les membres del Consell sobre els aspectes millorables i aquells en els quals fer incidència a l'hora de seguir treballant para als i les nostres joves”, tal com ha explicat el tècnic de l'àrea, Vicent Sorribes.