- Enguany s’inclouen, a més dels treballs de neteja i manteniment d'espais naturals i camins, el manteniment, conservació i repintat dels tancats i ferros de diversos col·legis

- Per a dur a terme aquestes contractacions a Borriana, el Servei Públic d'Ocupació Estatal destina un total de 230.350 euros


L'Ajuntament de Borriana ha rebut 4 subvencions del programa d'Ocupació Agrària 2023 del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que ascendeixen a un total de 230.350 euros per a finançar el cost salarial per a contractar 65 persones desocupades.

Enguany i per primera vegada, el programa per al foment de l'ocupació agrària a Borriana inclou, a més dels habituals treballs de neteja i manteniment d'espais naturals i camins, el manteniment, conservació i repintat del tancat i ferros de diversos col·legis, després que en la reunió tècnica que va tindre lloc al mes d'abril passat a Borriana s'abordara la possibilitat d'ampliar la tipologia dels treballs que realitzen les persones contractades en aquests programes.

Els contractes van destinats a persones desocupades del règim especial agrari que desenvolupen el seu treball durant l'any en treballs exclusivament agrícoles, amb la finalitat de disminuir l'atur que es produeix en el sector agrícola durant aquesta part de l'any amb motiu de la fi de la campanya de la taronja.

Les 65 persones que seran contractades a Borriana per a l'època estival seran en les categories professionals d'1 cap d'equip, 12 oficials i 52 peons, que realitzaran durant aquest estiu tasques de neteja o adequació en diferents infraestructures, espais o camins del municipi, dividits en 4 projectes, amb tres tipus d'actuacions diferents.

D'una banda el projecte presentat per l'Ajuntament per a l'execució del servei relatiu al manteniment, conservació i repintat dels tancats i ferros de diversos col·legis, amb una duració de 1,5 mesos, que preveu el seu inici el 17 de juliol per a finalitzar el 30 d'agost, i que amb una subvenció de 70.798,92 euros del SEPE finançarà la contractació de 20 persones treballadores desocupades (4 oficials i 16 peons).

Així mateix, el consistori ha rebut una subvenció de 28.488,81 euros per al condicionament i neteja d'espais naturals i d'interès patrimonial a l'entorn de la Torre de Carabona, horts d'oci i Clot de la Mare de Déu, i amb la qual finançarà el cost salarial derivat de la contractació de 8 treballadors desocupats (2 oficials i 6 peons). Aquests treballs també preveuen una duració de 1,5 mesos, amb l’inici el 17 de juliol i la finalització el 30 d'agost.

Finalment, per a dos projectes municipals de condicionament i neteja de camins rurals, el SEPE ha atorgat a l'Ajuntament de Borriana dos subvencions que ascendeixen a 67.596,67 euros i a 63.446,17 euros per a finançar el salari de 37 treballadors desocupats en total en els dos projectes en les categories professionals d’1 cap d'equip, 6 oficials i 30 peons.

Amb una duració de 1,5 mesos, els treballs s'iniciaran el 17 de juliol i finalitzaran el 30 d'agost., i entre els camins rurals i municipals en què s'intervindrà figuren el camí Caminàs i camí Santa Pau, entre molts altres.

Cal recordar que el Programa de Foment de l'Ocupació Agrària té com a objectiu contractar a través de les corporacions locals persones treballadores desocupades, preferentment eventuals agràries, per a dur a terme obres d'interès general i social, com ara conservació i manteniment del medi rural, forestal, patrimonial i mediambiental i per a millorar les infraestructures dels municipis, i el SEPE subvenciona els costos salarials i de cotització empresarial.