- Amb un pressupost de 223.126 euros, les obres estan cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible

- La instal·lació del sistema geotèrmic amb una potència calorífica de 100kW, en paral·lel amb les actuals calderes de gas natural, suposarà un considerable estalvi econòmic atès que es millora el rendiment global del sistema.

- També s'aconseguirà una millora de l'eficiència energètica i un estalvi d'emissions de CO₂ de 151.384,75 kg a l'any en tractar-se del sistema de climatització que menys energia consumeix


L'Ajuntament de Borriana ha començat el muntatge de la instal·lació geotèrmica en la Piscina Municipal amb l'arribada de la màquina i l'inici de la perforació dels pous per a instal·lació de les sondes geotèrmiques. Amb la instal·lació del sistema geotèrmic s'aconseguirà un considerable estalvi, tant econòmic com energètic, ja que és el sistema de climatització que menys energia consumeix.

Es tracta d'una iniciativa cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible i amb un pressupost de 223.126,40 euros. Un camí finalitzades les obres suposarà bàsicament un estalvi energètic global de les instal·lacions municipals, durabilitat i qualitat suficients, i un ús segur.

El sistema geotèrmic garantirà una eficiència excel·lent durant tot l'any a partir de l'aprofitament de l'energia geotèrmica de molt baixa temperatura per a climatitzar el centre esportiu i pel fet que el terreny és un focus d'intercanvi estable, suposant un estalvi estimat d'emissions de CO₂ de 151.384,75 kg a l'any.

L'objectiu del consistori se centra en la cerca de l'eficiència energètica i el consum responsable en les instal·lacions municipals amb la meta del desenvolupament energètic sostenible i, alhora, que els problemes energètics actuals siguen atenuats amb l'aplicació de mesures d'estalvi, com en aquest cas, amb un important estalvi energètic.

El càlcul de la potència tèrmica a col·locar en la instal·lació geotèrmica és de 100 kW i serà capaç de cobrir la demanda base de calfament del got de la piscina durant tot l'any. La intenció és instal·lar en paral·lel a la caldera actual de gas natural una bomba de calor geotèrmica acoblada a un sistema de sondes amb tecnologia DCL per a l'evaporació i condensació de la instal·lació.

Així, la bomba de calor geotèrmica serà l'encarregada de subministrar la demanda base de l'aigua de calfament del got de la piscina i en moments puntuals s'activarà la caldera.

Entre les principals prestacions del tipus mediambiental d'aquest sistema, es troba la circumstància que no genera CO₂ de manera directa, ja que no intervé cap combustió, no es necessiten fumerals per a l'evacuació de fums i no existeix la possibilitat de contaminació epidemiològica com la legionel·la.

Igualment, entre els beneficis, pel que fa al nivell sonor, cal destacar l'absència de sorolls exteriors i, en relació al rendiment, que com no depèn de la temperatura exterior el sistema és molt eficient tècnicament amb un alt rendiment.