- Cal recordar que l'Ajuntament va autoritzar prèviament amb un decret l'accés a totes les platges de Borriana des del dia 1 de desembre de 2022 fins al dia 31 de març de 2023


L'Ajuntament de Borriana autoritza l'accés amb animals de companyia a les platges del municipi amb efectes des del dia 1 d'abril de 2023 fins al dia 1 d'octubre de 2023, amb excepció de les que disposen de bandera Blava, l'Arenal i el Grau Malva-rosa, per ser incompatibles, segons ha explicat la alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

A més, es permet l'accés amb animals de companyia, sense perjudici de la normativa de zones protegides, al paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu, marjal de Nules-Borriana i microreserva de flora.

Safont ha assenyalat que les persones propietàries o posseïdores dels animals, en tot moment, han de complir amb el que s'estableix en la vigent ordenança reguladora d'Animals de Companyia, el que s'estableix en la vigent llei de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal, i la resta de normativa aplicable.

Cal recordar que l'Ajuntament va autoritzar amb un decret l'accés a les platges de Borriana des del dia 1 de desembre de 2022 fins al dia 31 de març de 2023, els dos inclusivament, amb anterioritat, des del govern municipal s'havia modificat l'ordenança de 2008 perquè la reglamentació municipal no permetia aquest ús en les zones d'aigua i de les platges, ja que prohibia expressament l'accés de tota classe d'animals domèstics a totes les platges i en qualsevol època de l'any.

Una volta finalitzats els 4 mesos en què ha estat permès l'accés dels animals a les platges, l'Ajuntament ha regulat l'autorització per a la resta de l'any amb un nou decret”, ha precisat l’alcaldessa, “conjugant el dret que totes les persones tenen a gaudir de les platges, i seguint i respectant les normes establides en l'ordenança amb la finalitat de fer-la compatible amb la seguretat de persones i béns, i d'altres animals”.

Així mateix, ha apel·lat a “la responsabilitat a l'hora de compatibilitzar espais de convivència”. Per això, ha assegurat, “vetlarem per l’ús racional de les platges amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva”.

En aquest sentit, l'objectiu és aconseguir “un espai comú en què, a través de la corresponsabilitat, es millore la convivència de ciutadans i mascotes, complint en tot moment la normativa municipal”, ha conclòs la primera edila.

En el decret es considera que el propietari o acompanyant de l'animal és responsable de les actuacions que l'animal realitze i dels perjudicis que ocasione a les persones, coses i al medi en general, en relació amb el es determina en l'ordenança reguladora de tinença d'animals de companyia i el que s'estableix en les disposicions vigents en aquesta matèria.

En aqueix sentit, té l'obligació de controlar, preservar la tranquil·litat i intentar que la mascota no moleste els altres usuaris o altres gossos que es troben en l'arena, ja que serà el responsable de qualsevol mal que puga ocasionar a persones, altres gossos, coses o al medi en general. Els gossos perillosos o agressius hauran de portar, a més, un boç posat.

Així mateix, les persones que conduïsquen gossos i altres animals domèstics hauran d'impedir que els animals realitzen les deposicions a les platges i en el passeig marítim.

En qualsevol cas, propietari o acompanyant de l'animal domèstic està obligat a arreplegar i retirar els excrements i, fins i tot, haurà de netejar la part de la via pública que haguera estat afectada, i vigilar pel respecte als altres usuaris de les platges, adoptant les mesures oportunes per pròpia iniciativa o per indicació de la policia local.

Quant a la circulació o la presència d'animals domèstics en zones i en horari no autoritzat, hauran d'abandonar immediatament la platja amb l'animal a requeriment verbal dels agents de l'autoritat, que giraran part de denúncia amb vista a la instrucció de l'oportú expedient sancionador.