El Teatre Payá acollirà l'estrena del musical “Vivimos siempre juntos” el pròxim 8 d'abril a les 22 hores i el 10 d'abril a les 18 hores. Aquest espectacle en directe, en què participa un grup amateur de 21 persones de Borriana i d'altres localitats de la provincia, entrellaça temes musicals del grup de pop espanyol Mecano.

 Aquesta producció ha sigut presentada en roda de premsa pel regidor de Cultura, Vicent Granel, i per la Directora Artística del musical, Jessica Agudo, i després del seu llançament en Borriana, està previst l'inici d'una gira provincial. Les entrades poden adquirir-se en els punts de venda “Canyella en rama” i “Adagios” i en el Facebook VSJ El musical.

 

 

El regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Borriana, Manel Navarro, ha mantingut una reunió conjunta amb els responsables de Lokimica, l'empresa que gestiona el control de plagues, i amb Facsa, amb l'objectiu de sumar esforços i combatre les plagues d'una manera més eficaç.

 

Aquesta trobada està motivada per la necessitat que ambdues empreses, l'una encarregada del control de plagues, i l'altra responsable de la neteja i manteniment dels claveguerams, col·lectors i embornals, compartisquen experiències que els permeten treballar coordinadament i optimitzar recursos.

 

No es descarten noves trobades amb vista a la temporada estival per tal d'intensificar, si fóra necessari, els treballs de lluita contra els mosquits.

 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha destacat que “aquesta reunió és un punt de partida per a millorar la gestió del control de plagues. Pensem que els coneixements i l'experiència d'aquestes dues empreses, cada una professional en la seua àrea, poden complementar-se i aportar nous models d'actuació més eficaç”.

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat que “estem convençuts que aquesta posada en comú d'experiències es traduirà en una reducció de les plagues. Estem posant tots els mitjans al nostre abast per millorar resultats en aquesta qüestió i donarem prioritat al control dels mosquits en els pròxims mesos”.

 

 

 

La Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, la directora General del EIGE (Entitat d'Infraestructures de la Generalitat), Blanca Marín, el tinent d'alcalde, Vicent Granel, el regidor de Serveis Socials, Manel Navarro, i diversos membres de l'equip de govern han visitat els habitatges socials del municipi rehabilitades per la Generalitat Valenciana, els treballs de la qual de reforma estan en la fase final i que seran lliurades pròximament.

 Es tracta de 18 habitatges socials, més una que està en fase d'estudi i valoració, pròximes a la Plaza Tomas i Valenta destinades a persones que estan en risc d'exclusió social o han sigut desnonades, per les quals es paga un lloguer social en funció de la situació econòmica individual de cada família segons el sistema de bonificacions de la Generalitat Valenciana.

La consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, ha explicat que “el primer pas per a garantir el dret a l'habitatge ho ha de donar l'administració pública, per açò hem de tenir els habitatges en condicions per a lliurar-les a les famílies necessitades. Hem heretat de l'anterior govern 700 habitatges que no estaven per a habitar i el que hem fet és posar-nos a treballar amb el EIGE perquè estiguen en condicions per a les persones”.

Per la seua banda, el tinent d'alcalde de Borriana, Vicent Granel, ha destacat que “estem molt satisfets perquè 18 famílies de Borriana tindran un habitatge en condicions en un barri com La Bosca que necessita reformes. Aquests són els primers passos per a una societat més justa i  en aquest sentit la labor del regidor de Serveis socials és fonamental. Per aquest camí camí va a continuar treballant el nostre equip de govern, ja que pensem que el primer són les persones. La gent que entre en aquests habitatges entraran en un habitatge digne i no com les lliurades per l'anterior govern.”

 

 

La bandera europea de l'Ajuntament de Borriana oneja a mitja asta en senyal de protesta per l'acord de la Unió Europea que permet expulsar a Turquia els refugiats sirians que fugen dels conflictes bèl·lics.


Aquest gest simbòlic de solidaritat amb els refugiats sirians es mantindrà fins que la Unió Europea trobe altres formes de solucionar aquesta crisi humanitària.

 

Amb una inversió de 5.075'95 euros, l'Ajuntament de Borriana ha realitzat diverses millores en el pati del CEIP Francesc Roca i Alcaide del municipi. La principal actuació ha consistit en l'adequació del parterre del pati per a evitar els problemes derivats de les pluges, ja que es convertia en una zona de fang

 Els banys de la classe de dos anys també s'han reformat amb una inversió d'1.796'85 euros.

 Després de la finalització dels treballs, l'alcaldessa de Borriana i responsable d'Educació, Maria Josep Safont, ha visitat el centre. “Hem realitzat aquestes actuacions perquè considerem que són urgents i necessàries. Per descomptat, anem a continuar treballant perquè alumnes i docents disposen d'instal·lacions educatives en condicions que garantisquen el correcte desenvolupament de les seues activitats”.

 

L'Ajuntament de Borriana ha començat a combatre la plaga del mosquit tigre a través de diferents accions preventives amb l'objectiu de garantir el benestar de la ciutadania de cara a la temporada estival. A diferència d'altres anys, en els quals el treball de prevenció s'iniciava a la fi de maig, enguany s'han avançat els tractaments preventius al mes de març per a minimitzar la presència d'aquest insecte.

 En aquests moments l'empresa contractada ha fet un estudi dels focus més importants, tant en la zona marítima com en el nucli urbà, i amb aquesta primera valoració es procedirà a fumigar els diferents punts afectats en els pròxims dies.

Unes altres de les actuacions complementàries que s'estan barrejant enguany per a intensificar el control d'aquests insectes són l'aplicació de pintura repel·lent en els embornals, així com un tractament especial amb glicerina en zones d'estancament d'aigua.

 Des de la Regidoria de Sanitat s'han programat diverses xarrades informatives dirigides als veïns encaminades a la col·laboració ciutadana, ja que la major part dels llocs de posada d'aquests mosquits corresponen a espais privats tals com a tests, pitxers o piscines. A més s'està estudiant la possibilitat d'instal·lar un centre de trucades que canalitzen les queixes i avisos dels ciutadans.

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha explicat que “considerem que en aquest tema és important actuar amb previsió, ja que afecta a la qualitat de vida de les persones. És per açò que hem avançat dos mesos els tractaments respecte a l'any passat. Som conscients que no podem eradicar la població de mosquits, però anem a posar tots els mitjans al nostre abast per a reduir la seua presència”.

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha assenyalat que “hem de treballar amb tractaments preventius in situ, però també és necessària una labor de conscienciació en la població a través de xarrades informatives. Esperem que tot el conjunt d'actuacions servisquen per a atenuar els efectes d'aquests insectes en la població”.

 

L'Ajuntament de Borriana ha concedit 76 bonificacions de la Taxa de Gestió de Residus en aquest 2016, la qual cosa suposa un increment del 30% respecte a l'any 2015, en el qual es van concedir 59.

Aquesta bonificació del 50% en la taxa de fem s'aplica sobre les quotes dels immobles que constitueixen la residència habitual de jubilats o pensionistes, els quals han de demostrar la seua condició. Per a accedir a aquesta bonificació la unitat de convivència dels jubilats o pensionistes no ha de percebre rendes de qualsevol naturalesa superiors al resultat de multiplicar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), vigent en el moment de la sol·licitud, per 1'25 i pel nombre de membres de la unitat familiar que ostenten la condició de jubilat o pensionista.

L'increment en el nombre de concessions està motivat per la pujada d'aqueix multiplicador de l'actual equip de govern “Acord per Borriana”, que ha passat d'1'2 a 1'25, la qual cosa ha donat lloc al fet que els ingressos màxims que reben els beneficiaris puguen ser d'una pensió mínima més 413€ anuals, mentre que l'any 2015 amb l´anterior equip govern  només podien acollir-se aquells pensionistes amb una pensió mínima més 41€ anuals.

Enguany 2016, les sol·licituds del qual de bonificació s'efectuen durant els mesos d'octubre i novembre amb efectes de les taxes de l'any següent, s'han desestimat 40 sol·licituds, 38 d'elles per excedir el nivell de renda, una per estar fóra de termini i una altra per no constituir la residència habitual.

Un total de 50 sol·licituds es van desestimar l'any 2015, 47 d'elles per excedir el nivell de renda, 2 per no ser residència habitual i una per presentar-la fora de termini.

  La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que “enguany hem aconseguit ampliar el nombre de beneficiaris d'aquesta bonificació de la taxa de fem en un 30%, la qual cosa significa que hem afavorit l'estalvi d'aquells jubilats i pensionistes que més ho necessiten. Considerem que aquesta mesura era necessària, per açò ampliem el multiplicador res més arribar al govern i els resultats són clars, doncs hem beneficiat a un 30% més de pensionistes i jubilats respecte a l'anterior any amb un altre equip de govern”.

 L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat que “aquests resultats són conseqüència d'una gestió responsable que posa el benestar de les persones per sobre de tot. Amb aquestes bonificacions estem contribuint en la mesura del possible a alleujar la situació econòmica de jubilats i pensionistes.”

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Borriana ha homenatjat a Teresa Sabater Granell, una veïna del municipi que ha complit 100 anys.

Sastre de professió i coneguda per la confecció de pantalons, Teresa va nàixer en el Carrer Sant Bruno i després de casar-se amb Juanito Aymerich es van instal·lar en la Calle Marí. Entre les seues qualitats destaquen la seua simpatia, optimisme i dedicació als altres.

El regidor Vicent Aparisi i l'alcaldessa, María Josep Safont, han visitat a Teresa en un dia tan assenyalat i li han entregat una placa commemorativa.