A les 18 hores el Centre Municipal de Cultura la Mercé acollirà el contacontes de Felix Aibo, actuació que dóna inici a la campanya de narració oral organitzada per la Regidoria de Cultura.

Tots els divendres d'abril i els dos primers de maig el públic familiar podrà gaudir d'un total de 6 espectacles.

 Les Jornades Memorial Democràtic continuen avui divendres amb la conferència “El periodista Artur Perucho, exiliat a Mèxic”, que serà pronunciada per Josep Palomero a les 19 hores en el Saló de Plens de l'Ajuntament. La conferència està centrada en la figura del borriananec Artur Perucho i Badia, periodista, escriptor i polític valencià que es va haver d'exiliar a Mèxic en 1938.

 

Els actes de les Jornades Memorial Democràtic de Borriana, organitzades per la Regidoria de Cultura, s'han iniciat amb la conferència "La repressió franquista a Borriana", celebrada a les 19 hores a la sala de plens de l'Ajuntament.

 

Teresa Armengot i Juan Luis Porcar, membres del Grup per la Recerca Històrica de Castelló i autors del llibre La repressió franquista al País Valencià: Borriana i Manises, han estat els encarregats de pronunciar aquesta xarrada.

 

La conferència ha oferit una anàlisi de l'abast de la repressió franquista a Borriana en la qual els assistents han pogut conéixer alguns dels fets més destacats ocorreguts al municipi durant aquest període del passat recent de la nostra història.

 

Les Jornades Memorial Democràtic continuaran fins al dissabte 9 d'abril amb conferències, teatre i una exposició.

 

  

L'Ajuntament de Borriana ha presentat la campanya de narració oral que oferirà sis  espectacles adreçats al públic familiar, tots els divendres d'abril i els dos primers de maig, a la sala d'actes del Centre Municipal de Cultura La Mercé a les 18 hores. 

Aquesta campanya de narració oral, que s'ha recuperat després de cinc anys sense realitzar-se, ha estat presentada en roda de premsa pel regidor de Cultura, Vicent Granel, i per la directora de la Biblioteca Municipal, Amparo Ríos, a la biblioteca del CMC La Mercé.

La programació s'iniciarà aquest divendres 8 d'abril amb l'espectacle de Félix Albo, i continuarà el 15 d'abril amb l'actuació de Trobadorets. El 22 d'abril actuarà Felip Kervarec, el 29 d'abril Valentí Piñot, el 6 de maig Pablo Albo i el 13 de maig Blai Senabre.

Tots els espectacles se celebraran al CMC La Mercé, excepte el del dia 15 d'abril que es farà al carrer en coincidir amb la Fira de les Lletres.

Amparo Ríos, directora de la Biblioteca Municipal, ha assenyalat que “aquesta activitat que recuperem és una manera de traure la biblioteca de les seues parets i de traure els llibres i els contes al carrer. Hem repartit a les escoles cartells i fullets perquè pares i xiquets vinguen a gaudir del que hem programat. Unes actuacions seran contacontes i altres seran espectacles emmotlats a l'escenari on es representaran”.

Per la seua banda, Vicent Granel, regidor de Cultura, ha explicat que “no hi haurà un espectacle igual a un altre. Cada divendres l'oferta serà diferent i els pares podran portar els xiquets a qualsevol d'aquests. Amb aquesta campanya de narració oral pretenem que els més menuts tinguen una activitat cada divendres i que aquesta activitat servisca per a fomentar la cultura i conéixer la biblioteca municipal”.

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia:7 d'abril de de 2016

Hora: 19.00 hores

 

C O N V O C A T Ò R I A

El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats amb el següent

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 5 de novembre de 2015, en la seua versió en les dues llengües oficials

 

2. Compromís d'afectació, si escau, dels recursos percebuts de l'Estat en relació amb l'exempció en l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2015, a l'empara de l'article 10 del Reial decret llei 2/2015 (pluges març 2015), a la devolució de les quotes satisfetes (Àrea Econòmica. Intervenció) (G1416/2016)

3. Aprovació, si escau, de l'expedient 2/2016 de modificació de crèdits del Pressupost municipal mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4035/2016)

 
4. Aprovació, si escau, de l'expedient 1/2016 de modificació de crèdits del Pressupost de l'Organisme Autònom Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4224/2016)

 II.- Part de control

5. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 25/02/2016 i 23/03/2016, ambdós inclosos (Secretaria)

 

6. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 22/02/2016 al 27/03/2016, ambdós inclosos (Secretaria)

 

7. Precs i preguntes

 

 

Les Jornades Memorial Democràtic de Borriana s'iniciaran aquesta vesprada amb la conferència "La repressió franquista a Borriana", que tindrà lloc en el Saló de Plens de l'Ajuntament a les 19 hores.

Teresa Armengot i Juan Luis Porcar, membres del Grup per la Recerca Històrica de Castelló i autors del llibre "La repressió franquista al País Valencià: Borriana i Manises", seran els encarregats de pronunciar aquesta xarrada.

Els funcionaris de l'Ajuntament de Borriana han participat en una xarrada informativa de prevenció d'incendis a la sala de plens, proposta pel Comité de Seguretat i Salut i la Regidoria de Personal. Dijous que ve s'oferirà una segona xarrada.

 

 

El regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, ha mantingut una reunió amb els representants d'una empresa dedicada a l'estudi de noves fórmules d'estalvi energètic municipal. Després de la recepció d'aquesta proposta, la Regidoria de Via Pública iniciarà un procés de valoració per tal de determinar la seua viabilitat.