- A través de dos subvencions, a l'Escola Municipal de Dansa i a l'Escola Municipal de Música Pasqual Rubert

 

La Conselleria d'Educació ha concedit subvencions al Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (CMAV) de Borriana per un import global que ascendeix a 172.140 euros, que correspon a dos subvencions.

D'una banda, l'Escola Municipal de Dansa rebrà 78.816,19 euros, que un any més es converteix en la quantitat més elevada concedida de les 11 escoles que rebran subvenció de tota la Comunitat Valenciana, amb una diferència de quasi 38.000 euros amb la següent escola d'arts escèniques. La dimensió d'aquesta subvenció és fruit d'una escola amb un alumnat nombrós, de totes les edats, i una plantilla de professorat molt formada.

Així mateix, l'Escola Municipal de Música Pasqual Rubert, també integrada en el Centre, rebrà de la Generalitat 93.324,69 euros, una quantitat que la situa entre les cinc primeres de la Comunitat Valenciana, d'aproximadament 400 escoles que rebran subvenció.

Igual que l'escola de dansa, l'escola de música compta amb un alumnat molyt nombrós de totes les edats i un professorat molt format, així com una varietat instrumental molt destacable.

El CMA Martí de Viciana és un organisme autònom de l'Ajuntament la funció del qual és oferir una educació artística de qualitat orientada a la pràctica cultural sense límit d'edat i amb especial atenció a la infància, i desenvolupar una oferta àmplia i diversificada de formació musical, de dansa i d'arts plàstiques i escèniques.

La finalitat és fomentar, des de la infància, el coneixement i l’estima de la música, de la dansa i de les arts plàstiques i escèniques en general, i iniciar els xiquets en el seu aprenentatge des d'edats primerenques.

També ofereix una formació instrumental orientada tant a la pràctica individual com a la pràctica de conjunt, en el cas de música, i proporciona una formació musical complementària a la pràctica instrumental i una formació en el moviment i la dansa, i el teatre.

En el centre s'imparteixen ensenyaments de les disciplines artístiques com ara la música, la dansa, les arts plàstiques i el teatre. Per a xiquet i xiquetes d'1 a 7 anys, inclou un projecte que treballa conjuntament amb la música, la dansa i les arts plàstiques que s’anomena Jardí Artístic.