Jurat premis Ciutat de borriana

- Decidit el premi Ciutat de Borriana d’Investigacions Històriques en la categoria general al qual s'han presentat enguany tres projectes

- El jurat ha acordat la publicació del treball Documento referente a la participación de Burriana como una de las ciudades de la Plana con derecho a las aguas del río Mijares de l'anterior edició

L'Ajuntament ha decidit atorgar el premi Ciutat de Borriana d’Investigacions Històriques en la categoria general i per un import de 2.000 euros a Ignacio Nebot Segarra, pel seu projecte d'investigació titulat El Jardí dels Hespèrides als magatzems de taronja. El treball femení i la conflictivitat laboral als magatzems de taronja borrianencs en les primeres dècades del segle XX.

Així mateix, el consistori ha declarat desert el premi ciutat de Borriana d'investigacions històriques en la categoria Francesc Roca i Alcaide adreçat a estudiants de l'UJI, en no haver-se presentat cap treball.

El jurat del premi Ciutat de Borriana d'Investigacions Històriques presidit pel regidor de Cultura i Patrimoni, Vicent Granel, i compost per l'arqueòleg municipal, José Manuel Melchor; el tècnic de Cultura, Rafael Marañon; la directora de la Biblioteca Municipal, Amparo Ríos; el representant del departament d'Història de l'UJI, Pepe Benedito, i l'arxivera municipal, Pilar Ramos, com a secretària, ha decidit el treball premiat i, per tant, el que iniciarà la investigació durant l'any que ve.

En la mateixa reunió, el jurat del premi també ha donat el vistiplau i ha acordat la publicació del treball Documentos referentes a la participación de Burriana como una de las ciudades de la Plana con derecho a las aguas del río Mijares. Nuevas aportaciones documentales del Archivo Municipal de Castelló, desenvolupat al llarg d’enguany per Elisabet Córdoba Rincón, guanyadora del premi en la passada edició 2020.

L'objectiu del premi, segons ha explicat el regidor de Cultura, Vicent Granel, és fomentar l'estudi i la investigació sobre la documentació o materials històrics relacionats amb la història local de la ciutat.

Vicent Granel ha destacat que el premi des de l'any passat ha millorat la dotació econòmica i, a més, compta amb l'al·licient que els aspirants només han hagut de presentar els projectes de l'estudi i tan sols el que s’ha triat ha de desenvolupar-lo i acabar-ne la recerca. En les anteriors edicions es presentaven les investigacions definitives i completes.

Així, ha indicat, el premi econòmic s'abona en dos fases, la meitat ara, en ser triat el projecte, i l'altra meitat quan haja sigut presentat el treball definitiu, que s'haurà d’entrgear en el termini màxim d'un any natural des de la concessió del premi.

Criteris de concessió del premi

Quant als criteris de valoració dels projectes presentats, el regidor de Cultura ha assenyalat que s'ha tingut en compte “l'interès i originalitat del tema, el caràcter específic de les investigacions enfront de les de tipus general i la metodologia d'investigació.

Currículum del guanyador Ignacio Nebot Segarra

Formació acadèmica: Grau en Història UV (2014-2018), Màster en Formació del Món Occidental UV (2018-2019), Màster en Patrimoni Cultural: Identificació anàlisi i gestió. Especialitat en patrimoni bibliogràfic i documental UV (2019-2021).

Experiència laboral: pràctiques d'arqueologia Servei arqueològic de la Diputació de Castelló (2017, 2018), Pràctiques d'arqueologia Grup d'Investigació en Arqueologia Protohistòrica Universitat de Barcelona (2018), Pràctiques de patrimoni cultural Biblioteca Històrica UV (2020), operari especialitzat d'arqueologia Maysa (Llíria) (2021).