Els treballs permetran sensibilitzar als conductors sobre l'excés de velocitat i realitzar un seguiment de l'evolució dels diferents contaminants en el municipi

Burriana (28.11.23).- L'Ajuntament de Burriana instal·larà radars pedagògics per a sensibilitzar als conductors sobre l'excés de velocitat i sensors ambientals per a realitzar un seguiment de l'evolució dels diferents contaminants a la ciutat. Totes dues actuacions, estan cofinançades pel Fons de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, amb una contribució del 50%, sent el cost total d'al voltant de 100.000 euros.

En el cas dels sensors de qualitat ambiental per a control d'emissions i monitoratge de la qualitat de l'aire, s'instal·laran 8 suports per als sensors dotats de mòduls solars autònoms que permetran monitorar en temps real les dades recopilades i poder realitzar un seguiment de l'evolució dels diferents contaminants i el compliment dels llindars fixats per la normativa ambiental. També, està previst que s'instal·len dotze radars pedagògics autònoms amb radar Doppler, panell solar, pantalla LED amb sistema d'emmagatzematge de dades i plataforma de consulta en línia al llarg del municipi. L'objectiu d'estos radars és sensibilitzar i conscienciar als conductors de Burriana de l'excés de velocitat i contribuir a un canvi d'hàbits en els usuaris dels vehicles motoritzats que contribuïsca també una reducció de la contaminació.

“Els Fons europeus ens permeten modernitzar la nostra ciutat, implementant sistemes de monitoratge autònoms i sostenibles, mentre fomentem millorar l'educació viària i la cura del medi ambient a Burriana", ha assenyalat el regidor de Via Pública, Mario Trullen.