Obras de Vicente Guerola para detalle protocolario del Ayuntamiento de Burriana
  • - L'artista local ha creat dos nous originals per a protocol municipal, un en tinta amb una panoràmica de Borriana i un altre en grafit amb diferents elements representatius de la ciutat


L'artista borrianenc Vicent Guerola ha presentat aquest matí a l'alcaldessa, Maria Josep Safont, i a la regidora de Turisme i Falles, Sara Molina, els dos treballs originals que ha realitzat per a l'Ajuntament amb la finalitat de ser entregats com a nou detall protocol·lari de cortesia municipal.

Amb aquests nous treballs artístics, el consistori renova els gravats que ofereix com a detall de cortesia en diferents actes i esdeveniments. Es tracta del tercer treball de Guerola per a l'Ajuntament amb aquesta finalitat, i en aquesta ocasió es tracta de dos nous originals amb dos formats, un horitzontal en tinta amb una panoràmica de Borriana i un altre en vertical en grafit amb diferents elements representatius de la ciutat.

Tant l'alcaldessa com la regidora han agraït a l'artista el seu “magnífic” treball per al consistori i han manifestat la seua “satisfacció” pel la qualitat artística, que aconseguirà que el nom i la ciutat de Borriana “siguen reconeguts molt dignament, com ha sigut habitualment,” i siga “admirat” per moltes persones allà on vagen les representants de Borriana.

Durant la seua trajectòria, el pintor local Vicent Guerola ha treballat diverses tècniques, com ara la pintura i la cartelleria, però a la que més temps ha dedicat i la que ha perfeccionat tècnicament és la del dibuix que amb el seu traç, principalment al llapis, ha arribat a aconseguir un estil hiperrealista. Les obres de Guerola són l’exemple clar d'una vida dedicada a l'ofici, amb una depurada tècnica i un dibuix ben traçat de gran sensibilitat.

ADjudicada la asistencia técnica para la redacción del proyecto ce la conexión de la CV-18
  • La Junta de Govern Local ha aprovat avui l'adjudicació a l'empresa Ciopu SL en haver obtingut la major puntuació, per un import de 40.535 euros


La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat avui l'adjudicació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'execució d'aquest tram de la Ronda Sud en el tram des de la carretera de Nules fins a la CV-18, a l'empresa Ciopu SL en haver obtingut la major puntuació, per un import de 40.535 euros Iva inclòs.

Una iniciativa, segons ha qualificat el regidor d'Ordenació del Territori, Bruno Arnandis, “molt important” perquè, encara que és una obra que afecta aproximadament 550 metres lineals i uns 20.000 m² de superfície, “serà molt beneficiosa per a desviar el trànsit cap a l'exterior i sumar un nou enllaç d'entrada i eixida a la ciutat. Permetrà reduir el trànsit en la Bosca i fins i tot en el centre”.

La carretera que connectarà l'avinguda del Transport amb la rotonda de la CV18 pel camí Artana, ha precisat, es realitzaran amb el superàvit en els comptes de Borriana de 2021 i l'inici de la seua execució està prevista per a abans de finalitzar l'any, i contribuirà a “desviar més trànsit cap a l'exterior i un enllaç més ràpid des de l'accés oest cap a l'àrea marítima”.

Així, es tracta de prolongar la inacabada avinguda del Transport per a connectar-la amb la carretera autonòmica CV-18 i fins i tot a falta de la redacció del projecte, la proposta és “construir la infraestructura amb dos carrils per a cada sentit i, d'aquesta manera, donar continuïtat a l'avinguda del Transport”, ha assenyalat Aranadis

En aqueixa línia, ha manifestat que el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de Borriana recomana, precisament, realitzar la connexió d'aquest tram amb la rotonda de la CV-18 per a tancar l'anell de circumval·lació a la localitat.

Actualment, aquesta carretera compta amb una mitjana central i aparcament en cordó que finalitza a l'altura de la plaça Manuel Sanchis Guarner, ubicació de l'institut Jaume I.

Ara ja, amb la conformitat donada per la Junta de Govern, s'adjudica la licitació de la redacció del projcte amb tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

Abono de las primeras cuotas de obra del PAI Sant Gregori
  • Després de l'informe favorable de l'enginyer de camins municipal, a requeriment de la Intervenció, que redunda en el que ja certifiquen els informes externs i ratifica que les obres s’han realitzat

  • El govern municipal destinarà inicialment 415.000 euros a atendre les primeres quotes del PAI Sant Gregori, amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021

El govern municipal de Borriana ha atès les primeres quotes del PAI Sant Gregori, després de l'emissió la setmana passada de l'informe favorable de l'enginyer de camins municipal que, segons el parer del regidor delegat d'Ordenació del Territori, Bruno Arnandis, “redunda en el que ja certifiquen els informes externs i ratifica i confirma que les obres no sols estan realitzades sinó que estan avançant”.

Arnandis ha ratificat que l'Ajuntament ha iniciat avui mateix l'abonament de les quotes i ha valorat que l'aval del Suprem al Pativel de la Generalitat és una excel·lent notícia per al PAI Sant Gregori, perquè “volem que el creixement econòmic siga compatible amb la preservació del medi ambient i la protecció de les nostres platges, i que es faça tot de manera ordenada i amb la protecció del nostre litoral, que és un dels factors més importants de riquesa de la nostra ciutat".

Així mateix, ha aclarit que des del consistori “estem negociant un conveni per a subhastar parcel·les municipals amb el compromís de l'empresa d'optar a aquestes parcel·les a un preu equivalent al de la reparcel·lació aprovada en 2010”, d'acord amb la valoració actual feta per tècnics municipals. Aquesta subhasta “es faria amb la finalitat de pagar la resta de quotes d'urbanització de l'Ajuntament”, ha puntualitzat.

Segons ha assenyalat, de les revisions realitzades pel tècnic municipal el passat 22 d'abril en dos partides dels terrenys del PAI Sant Gregori, ha donat com a resultat “l'informe favorable al pagament de la quota 2 per part de l'Ajuntament de Borriana”, és a dir, que les obres comprovades “superen el cost de les obres de la quota núm. 2 girada, i conclou que existeixen vials no sols esbrossats, sinó també excavats, fins i tot a major profunditat de la prevista”.

Arnandis ha manifestat que, de les comprovacions realitzades sobre totes les unitats d'obra executades fins avui, es desprèn que en la Partida 2.1 “s'ha verificat la neteja i desbrossament del terreny fins a una profunditat de 20 cm en 474.724,96 m²”, mentre que en la Partida 2.2 “s'han constatat els treballs d'excavació en zona de desmunt i de terra vegetal sobre 137.237,68 m³”.

Així, el responsable municipal de Territori ha valorat que, de la comprovació de les dos partides, l'informe reflecteix que “té un import en execució material total que s’eleva a 1.388.167,22 euros”.

Respecte a les comprovacions sobre totes les unitats d'obra executades fins avui en el PAI, ha manifestat que en l'informe l'enginyer municipal reconeix que “es requereix un treball extremadament laboriós” i que “s'aniran realitzant verificacions de manera contínua i gradualment, en coordinació amb altres tasques”.

Per tal d’atendre el cost de les primeres quotes, el regidor ha indicat que l'Ajuntament destinarà inicialment un import de 415.000 euros finançat íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021.

Nova sentència favorable

Per una altra banda, Bruno Arnandis ha informat que la justícia ha tornat a donar la raó a l'Ajuntament de Borriana pel projecte urbanístic de Sant Gregori, ja que el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Castelló, en data 25 d'abril, ha desestimat un altre recurs contenciós administratiu contra el decret d'Alcaldia que autoritzava la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA a girar la quota 00.

La nova sentència dictada per aquest jutjat, que també condemna en costes a la recurrent, estima novament per “coherència de criteri i unitat de doctrina i principi de seguretat jurídica, reiterar en aquest procediment”, en al·lusió a les anteriors sentències i, per tant, confirma que la Resolució de l'Ajuntament és “conforme a dret”.

Així mateix, la sentència reconeix “la plena legitimació a la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA per a girar i notificar als propietaris afectats les corresponents liquidacions de quotes individualitzades per al pagament en període voluntari”.

Per a l'executiu municipal, aquesta sentència a més de ratificar i reconèixer, “una vegada més, que la decisió adoptada pel consistori està totalment legitimada i valida l'acta de replanteig i la justificació de les despeses generals i de projectes de l'empresa”, certifica que molts propietaris “hauran de pagar recàrrecs per seguir les línies estratègiques marcades maliciosament per algunes persones amb uns certs interessos i que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte”.

La nova i recent resolució judicial suposa, segons el parer del govern municipal, “un recolzament renovat per a seguir en la senda de materialitzar el PAI més important del litoral de la costa valenciana”, i obri una finestra al futur i a l'impacte positiu de les expectatives centrades en el turisme i en la reactivació econòmica del municipi.

L'Ajuntament de Borriana s'ha unit hui, a la porta del consistori, a la convocatòria del minut de silenci convocat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat Valenciana per a condemnar el crim vicari comés amb Jordi, un xiquet d'11 anys, diumenge passat a Sueca.

El consistori manifesta la seua profunda consternació i rebuig d’aquest crim i se suma així a l'acte en senyal de repulsa, en record de la víctima i acompanyar a la seua família i entorn "en aquest terrible i dolorós moment".

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere confirma que es tracta del primer cas de 2022 i que ja en són 47 des de 2013, els i les menors víctimes d'aquesta cruel forma de violència contra les mares, 7 a la Comunitat Valenciana.

  • Tancar al trànsit el Pla els caps de setmana, convertir en zona de vianants els carrers del centre, rutes per a vianants i per a escolars a peu i alternatives d'aparcaments intermodals són algunes de les propostes incloses en el projecte

L'Ajuntament de Borriana ha obert el període de 30 dies d’informació pública de l'esborrany del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) dins del procés participatiu, que suposa un pas més en la tramitació, segons ha explicat el regidor d'Ordenació del Territori i Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis.

Durant tot el procediment, la documentació del Pla que s'exposa podrà ser consultada públicament en l'apartat d’Urbanisme del Tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, <https://burriana.sedelectronica.es/board>. Sobre aquest tema, Arnandis ha animat a la participació de la ciutadania “davant la possibilitat de formular els suggeriments, observacions i al·legacions que estimen pertinents”.

Es tracta, ha indicat, d'un projecte que forma part de l'Estratègia Edusi, cofinançada en un 50% per la Unió Europea amb fons Feder en el marc del Programa operatiu de creixement sostenible, que recull un conjunt d'actuacions amb l'objectiu de “millorar l'accessibilitat de les zones urbanes i oferir una mobilitat i un transport sostenible i d'alta qualitat”.

El projecte, que ja va rebre l'any passat l'Informe Ambiental i Territorial Estratègic favorable de la Generalitat Valenciana, té ara un període de participació ciutadana temporal delimitat fins a 30 dies des de la seua publicació en el BOP el passat 8 de març, durant el qual “promovem el debat, s’arreplega informació i es consulta el parer o el contrast d'arguments, opinions, propostes o idees, respecte a l'actuació”, ha manifestat Arnandis, que ha mostrat a més la seua satisfacció perquè suposa “poder continuar amb la redacció definitiva per a l’aprovació i la implementació”.

Entre les actuacions i propostes contemplades per l'empresa ENGITEC, encarregada de la redacció del projecte del PMUS després dels resultats del diagnòstic realitzat en el municipi, Arnandis ha destacat la que planteja tancar al trànsit els caps de setmana el Pla perquè siga per als vianants i convertir en zona de vianants altres carrers del centre, com el Racó de l’Abadia, San Cristòfol, les Placetes, Comunitat de Regants, del Forn de la Vila, Vicent Forner i del Salvador”.

La intenció, ha explicat, és “generar rutes per als vianants i per a escolars i alternatives de pàrquings intermodals”, perquè suposarà “la millora dels itineraris a peu per a les persones i de la trama urbana, i crear un punt d'atracció i de dinamisme comercial, a més de reduir els nivells de contaminació”.

Per a pal·liar la falta d'estacionaments i com a alternativa a la conversió en zona de vianants de diferents carrers es plantegen aparcaments dissuasius i intermodals que hauran de tindre, entre altres característiques, “capacitat per a contindre el nombre necessari de vehicles, situar-se estratègicament en cada corredor d'entrada a la ciutat i tindre un disseny que facilite l'accés i l’eixida cap a les avingudes principals”.

Una altra de les propostes contemplades és la creació de rutes escolars, imprescindible per a fomentar l'autonomia i la mobilitat per als vianants escolars, garantint la seguretat viària en tots els mitjans de transport. Cada ruta tindrà les seues parades a les quals acudiran els escolars en l'horari establit i estaran indicades amb senyalització vertical.

Amb això, ha assegurat Arnandis, es pretén “millorar la qualitat de vida de les persones, recuperar els espais públics per als vianants, millorar la seguretat viària i combatre la sinistralitat” i, també,” adequar l'accessibilitat a serveis, usos urbans i equipaments per a tots els col·lectius”.

Al mateix temps, amb el pla es vol impulsar i incentivar els vehicles menys contaminants i fomentar l'ús d'energies netes i renovables, “amb l’aplicació de les Noves Tecnologies en la gestió de la mobilitat i la reducció de les emissions de gasos contaminants, el nivell de soroll i el consum energètic basat en combustibles fòssils”, ha precisat.

Per a la realització del diagnòstic de l'estudi de mobilitat urbana de la ciutat, ha coclòs Arnandis, ja es va sol·licitar la col·laboració de la ciutadania amb el propòsit que siga “el més precís possible i puga respondre a les vertaderes necessitats dels veïns i les veïnes, així com reforçar els punts forts i resoldre les carències”.

 

 

 

L'Ajuntament ha establit a partir d'ara el punt de recepció del material d'ajuda humanitària a Ucraïna centralitzat en el magatzem de Via Pública situat en l'avinguda Jaume I, 57


 L'Ajuntament de Borriana ha celebrat aquest divendres una reunió de coordinació sobre l'ajuda humanitària a Ucraïna amb la participació d'entitats socials i serveis municipals, per a establir els protocols , actualitzar els recursos i canalitzar les actuacions en el municipi.

Des de fa unes setmanes es va activar a la ciutat, amb la col·laboració del consistori, la maquinària d'ajuda humanitària davant la greu situació en què es troba el poble ucraïnès després de la invasió del país per part de Rússia, ja ha establit el dispositiu de recollida de productes de primera necessitat que es requereixen en aquest moment per a atendre tant refugiats com a ucraïnesos i ucraïneses que resisteixen l'atac rus al seu país.

La reunió, presidida per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha comptat amb la participació de les entitats Càritas i Creu Roja, Fundació Fisat i representants de la comunitat ucraïnesa residents a Borriana, a més dels departaments de Policia Local, Via Pública, Serveis Socials, Educació i OAC, així com del primer tinent d'alcalde, Vicente Aparisi, la regidor de Serveis Socials, Ester Meneu, la d'Hisenda, Cristina Rius, d'Inclusió, Maria Romero, i de Sanitat, Dolores Carbonell.

Safont ha remarcat el "caràcter solidari de la nostra ciutadania que immediatament s'ha mostrat disposada a ajudar per a pal·liar el dolor i el patiment de tants milers de persones, mitjançant la donació d'aliments, roba i altres productes de primera necessitat”.

I ha informat que el punt de recepció del material d'ajuda humanitària a Ucraïna a Borriana a partir d'ara serà centralitzat en el magatzem de Via Pública situat en l'avinguda Jaume I, 57, des d'on es traslladarà als punts establits seguint el protocol autonòmic fixat per al seu transport a Ucraïna.

Però ha puntualitzat la necessitat que l'ajuda humanitària “siga precisa i abans de qualsevol donació hem de cerciorar-nos de quin és el material que necessita la població ucraïnesa en cada moment”. Així mateix, ha recomanat que qualsevol donació econòmica que es vulga efectuar, es faça només a ONG de prestigi reconegut.

Per això, Safont ha manifestat que la ciutadania ha de seguir la informació permanentment actualitzada de fonts oficials, i seguir els protocols i els canals adequats. Sobre aquest tema ha destacat la importància d'informar-se de les vies d'ajuda només per mitjà dels canals de fonts oficials, i de forma contínua, “per a evitar la difusió d'informació errònia o falsa que puga ser contraproduent o perillosa, o provocar fraus o estafes”.

De fet, ha recordat que la Generalitat Valenciana està coordinada amb els governs ucraïnès i polonès per a fer el lliurament del material humanitari que els municipis arrepleguen en coordinació amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), i que pot tractar-se de material sanitari, d'higiene, de refugi, aliments no peribles i un altre material de comunicació. No obstant això, ha advertit, és convenient informar-se prèviament, de quines són les necessitats en cada moment.

Sobre aquest tema, l'Ajuntament habilitarà en la web municipal un apartat per a canalitzar adequadament la solidaritat del municipi amb Ucraïna i informar la ciutadania de les diverses vies per a oferir i fer arribar l'ajuda, que s'anirà actualitzant contínuament.

En la web <burriana.es> es podrà trobar tota la informació relacionada l'ajuda humanitària a Ucraïna, protocols i formularis, etc. També la referida als allotjaments de persones refugiades, que s'articularan per mitjà del sistema d'acolliment de protecció internacional regulat per l'Administració pública que es canalitzaran mitjançant formularis publicats en la web de la Generalitat dirigits a la ciutadania, entitats socials, entitats locals i organismes i institucions.

Així mateix, s'inclourà un apartat especial per a l'acolliment de xiquets, xiquetes i adolescents sense referent familiar, en el qual s'explica que únicament es podrà dur a terme mitjançant les vies legals del sistema de protecció de la Generalitat. Per a garantir la seua protecció i seguretat i evitar que puguen ser víctimes de màfies de tràfic, no es preveu cap altra possibilitat que no siga l'acolliment familiar per mitjà de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

A més s'ha establit que siga l'oficina ATES, que Fisat té en el Casal Jove de Borriana, qui canalitze la primera atenció a totes les persones provinents d'Ucraïna, i el contacte de les quals és a través del telèfon 670 70 31 58 o el correu electrònic <alraso.burriana@fisat.es>.

L'alcaldessa ha agraït la “total predisposició a col·laborar per part de les entitats socials de la ciutat, així com l'excel·lent treball que estan realitzant amb la recepció de l'ajuda humanitària. Igualment, ha lloat la immediata onada de solidaritat ciutadana i el treball dels departaments municipals per a fer possible la recepció i l'enviament de l'ajuda humanitària, ressaltant “la seua predisposició a col·laborar i la seua vocació solidària".

En aquest sentit, ha remarcat el bon resultat de la seu de recollida proporcionada pel consistori en carrer Sant Cristóbal (darrere de l'Ajuntament).

 

 

Concentración silenciosa en Burriana por Ucrania

Borriana s'ha sumat hui a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies d’una concentració silenciosa a les portes del consistori com a mostra de solidaritat amb el poble ucraïnès, que continua lluitant per la seua sobirania i llibertat davant la invasió russa.

En l'acte, presidit per l’alcaldessa, han participat membres de la corporació municipal i veïns i veïnes de la ciutat. L'Ajuntament de Borriana s'està bolcant per a canalitzar tota l'ajuda humanitària aportada per la societat borrianenca que s’està arreplegant des del primer moment i que no para d'arribar des d’iniciatives molt diverses, mostrant una vegada més el compromís del municipi davant qualsevol catàstrofe humanitària.

El govern local ha volgut traslladar el seu suport i afecte a totes les persones que estan patint en aquests moments les conseqüències del conflicte bèl·lic desencadenat per la Federació Russa contra Ucraïna. Suport i afecte que se suma a les actuacions humanitàries que es realitzen d'acord amb la Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya, en coordinació amb la Unió Europea.

Punto de monitorización de la calidad del agua en Burriana
  • Amb la missió de realitzar un seguiment continu de paràmetres clau de qualitat d'aigua


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha visitat el depòsit de proveïment d'aigua en la capçalera de la xarxa en els voltants del camí d'Onda, on l’empresa Facsa ha posat en marxa un sistema nou per a monitorar en temps real la qualitat de l'aigua que consumeixen les persones que viuen al municipi.

En la visita, l'alcaldessa, acompanyada pel regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, i per representants de Facsa, Pascual Maximino, José Ramón Elorza i Alejandro Boado, han supervisat el punt de monitoratge que Facsa ha instal·lat en el depòsit de capçalera de Borriana que distribueix aigua a tota la població, l’objectiu del qual és realitzar un seguiment continu de paràmetres clau de qualitat d'aigua.

El dispositiu, que va començar a funcionar a finals de l’any passat, proporciona concretament informació de nitrats, pH i terbolesa, “paràmetres clau que s'afigen al mesurament de la concentració de clor lliure residual que Facsa ja tenia implantada en el mateix punt des de l'any 2011”, han apuntat els responsables de l'empresa.

El control en temps real d'aquesta ferramenta permet a la companyia una detecció immediata de qualsevol variació que poguera produir-se en la qualitat de l'aigua i, per tant, anticipar-se al problema i prendre mesures immediates. A més, en el depòsit, amb una capacitat de 6.000 m³, conflueixen diverses aportacions, per la qual cosa aquest control assegura també l'homogeneïtat de l'aigua subministrada en tot moment.

En aquest sentit, cal destacar que el seguiment és accessible tant des del panell instal·lat en el mateix punt de control, com des dels dispositius mòbils del personal de la brigada de Borriana i del Centre de Control 24 hores de Facsa.

Aquesta solució de monitoratge, juntament amb el telecontrol de les operacions i el recull de dades són part de les solucions tecnològiques que la companyia ofereix sota la marca Waternology Services by Facsa per a optimitzar els serveis i garantir un futur sostenible de l'aigua.

Amb aquesta millora, han assegurat des del govern municipal i Facsa, “Borriana s'avança al que estableix la Directiva Europea aprovada al desembre de 2020, que serà transposada en els pròxims mesos en un nou Reial decret de Qualitat d'Aigües de Consum”.

La nova legislació conté entre les novetats més destacables un reforç de la tendència evolutiva del control sanitari, que inclou la gestió preventiva com a pilar fonamental.

Prevenció que, segons han explicat des de Facsa, es traduirà en la necessitat de disposar de plans sanitaris dels proveïments i inclourà el monitoratge dels paràmetres clau de la qualitat de l'aigua com a peça fonamental del seguiment necessari per a assegurar una òptima qualitat en continu de l'aigua distribuïda.

L'alcaldessa ha posat en relleu durant la visita que aquesta iniciativa suposa una “ importantíssima millora qualitativa en el subministrament d'aigua potable del municipi, optimitzant el servei i assegurant-ne la qualitat en tot moment”.